Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Skrypty

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Aktualności

2014.12.01
Warsztaty z projektowania rusztowań

26 listopada 2014 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyły się warsztaty pt.: "Projektowanie rusztowań i rządzeń technologicznych". Warsztaty te były częścią X Jubileuszowego Seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe" poświęconego tematyce współczesnych metod wznoszenia obiektów mostowych. Organizatorami tego wydarzenia byli: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.2014.11.25
PIGR na obchodach 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

19 listopada 2014 r. w reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce połączona z podsumowaniem działalności prewencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w mijającym roku.

PIGR reprezentowała p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Wśród zaproszonych gości byli również posłowie na Sejm, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, wyższych uczelni, a także stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz ochrony pracy.2014.11.07
Konferencja "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań"

28 października o godz. 11.00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja pt. "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań" zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego, Okręgową Inspekcją Pracy w Poznaniu i Politechniką Poznańską pod patronatem rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.2014.11.07
Walne Zgromadzenie UEG Luksemburg 2014

W dniach 23-24 października odbyło się Walne Zgromadzenie UEG 2014go. Miejscem spotkania było niemieckie miasto Trewir (Trier), ale gospodarzem wydarzenia był członek UEG z Luksemburga - Spanier&Wiedemann (www.spanier-wiedemann.lu).2014.11.04
PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

24 października 2014 na terenie Budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPOK) w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
W zastępstwie p. Dyrektor Danuty Gawęckiej PIGR reprezentował p. Piotr Stanik - honorowy Prezes Izby.
Obrady prowadził p. Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady. Wśród zaproszonych gości byli: p. Stanisława Ziółkowska, Okręgowa Inspektor Pracy, oraz p. Zbigniew Janowski, przewodniczący Rady ds. BHP w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy i członek Rady Ochrony Pracy.ecce_logo.jpg (11784 bytes) 2014.11.04
Polski inżynier na czele Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa!

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer - ECCE) - organizacji skupiającej działające w krajach europejskich stowarzyszenia inżynierów budownictwa.
Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa na czele z prezesem Izby p. Andrzejem Rochem Dobruckim.
Wśród zaproszonych gości obecna była p. dyrektor Danuta Gawęcka.
Uroczystość uświetniła obecność p. Janusza Piechocińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów RP i ministra gospodarki, i p. Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.baner_wsozz_03.jpg (22281 bytes) 2014.11.04
Posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

16 października 2014 roku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych (WSOZZ). Przypominamy, że Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest partnerem Strategii. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań prowadzonych w roku bieżącym oraz nakreślenie planów na rok 2015.2014.10.15
Konferencja "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań"

28 października o godz. 11.00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się konferencja pt. "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań". Jej organizatorami są:

  • PIGR,
  • Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu,
  • Politechnika Poznańska,
  • Urząd Dozoru Technicznego.

Wstęp wolny.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji na plakacie.
Pliki do pobrania:
Plakat - konferencja "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań"2014.10.15
Centralne obchody Dnia Budowlanych 2014

2 października 2014 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość z okazji Centralnych obchodów Dnia Budowlanych 2014. W obchody włączyło się wiele instytucji i organizacji związanych z szeroko rozumianym sektorem budownictwa, wśród nich PIGR. Głównym organizatorem był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Sponsorem Dnia Budowlanych była firma Budimex. Święto objął honorowym patronatem prezydent RP Bronisław Komorowski.

Na ceremonię przybyło ok. 150 osób, a wśród nich m.in. posłowie, reprezentanci rządu, przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów zawodowych i organizacji działających w branży budowlanej, delegaci środowiska naukowego związanego z sektorem budowlanym, prezesi firm budowlanych. Wśród zaproszonych gości obecna była p. dyrektor Danuta Gawęcka.2014.09.25
Rusztowania na Międzynarodowych Targach 4INSULATION

W dniach 18-19 września br. w Krakowie odbyła się I edycja Międzynarodowych Targów 4INSULATION. Profesjonaliści reprezentujący szeroko pojętą branżę izolacji mieli okazję zaprezentować swoją ofertę i pozyskać nowych klientów, a także zapoznać się z najnowszymi technologiami i produktami, wymienić informacje dotyczące wykonawstwa izolacji. Swoje propozycje przedstawiło 45 wystawców z Polski i zagranicy.2014.09.25
Rusztowania na 60 jubileuszowej konferencji naukowej w Krynicy

W dniach 14-19 września w Krynicy odbyła się 60. jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Bezpośrednim organizatorem spotkania był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, współorganizowały je także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Konferencja została objęta patronatem Ministerstw: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury i Rozwoju, a także Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.2014.07.02
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 27-28 czerwca br. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Miło nam poinformować, że w wyniku wyborów we władzach krajowych IV kadencji PIIB znaleźli się przedstawiciele naszej branży w osobach p. Wiceprezes PIGR Elżbiety Nowickiej-Słowik i p. Dyrektor PIGR Danuty Gawęckiej. Obie panie znalazły się tym samym w składzie organów PIIB - p. D. Gawęcka w Radzie Krajowej PIIB, a p. E. Nowicka-Słowik w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.2014.07.01
Certyfikacja rusztowań tematem posiedzienia grupy roboczej UEG

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Rusztowaniowych (UEG) rozpoczyna dyskusję poświęconą certyfikacji rusztowań w Europie. 18 czerwca 2014 r. w Kolonii w Niemczech odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez UEG, którego tematem była jakość elementów i systemów rusztowań w aspekcie ich certyfikacji. W zjeździe uczestniczyli zarówno członkowie UEG - przedstawiciele izb i organizacji rusztowaniowych z Europy, jak również reprezentanci producentów rusztowań. Spotkaniu przewodniczył p. Martin Angele - Prezes UEG. Uczestnikami panelu z Polski z ramienia PIGR byli: Roman Rogoziński, Piotr Kmiecik, Katarzyna Wawrzyniak oraz Paweł Sztobryn.2014.06.25
Walne Zgromadzenie PIGR 2014

11 czerwca br. w Sali konferencyjnej Hotelu Park odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Zebranych powitał Prezes Izby p. Zenon Sztobryn. Przewodniczącym obrad, podobnie jak w latach ubiegłych, mianowano p. Romana Rogozińskiego. Oprócz przedstawicieli firm członkowskich Izby obecny był także stały gość z Czech - p. Jaromír Bubeníček oraz przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich - p. Violetta Pastwa, Z-ca Dyrektora Projektu Targów Budma i Intermasz, oraz p. Bartosz Zeidler, Dyrektor Grupy Produktów.2014.06.06
XII Edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

2 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), w reprezentacyjnej Sali Ziemi odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Uhonorowania laureatów dokonał osobiście p. Prezydent Bronisław Komorowski. Finałowi konkursu towarzyszyło otwarcie wystawy "II Powszechna Wystawa Krajowa - Konkurencyjna Polska 1989-2014".

Na uroczystą galę zaproszono blisko 500 gości, Wśród nich obecni byli przedstawiciele PIGR - p. Danuta Gawęcka i p. Piotr Stanik.

Galę zorganizowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz MTP.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, nazywana również "polskim gospodarczym noblem", jest wyróżnieniem honorowym, uznawanym za najcenniejsze i najbardziej prestiżowe w Polsce. Przyznawana jest przedsiębiorstwom, instytucjom i wynalazcom wnoszącym znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju.2014.05.26
Konferencja Transport mechaniczny na placu budowy - ograniczanie zagrożeń zawodowych

21 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja pt: Transport mechaniczny na placu budowy - ograniczanie zagrożeń zawodowych.2014.05.23
Walne Zgromadzenie Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego 2014

W dniach 15-17 maja br. odbyło się zebranie Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego - Bundesinnung Gerüstbau. Miejscem spotkania tym razem był Rostock, a dokładniej Warnemünde - jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Niemczech. Po raz kolejny zaproszono przedstawicieli PIGR, którą reprezentowała p. dyrektor Izby Danuta Gawęcka, p. Roman Rogoziński - członek zarządu oraz p. Paula Szpilman-Malicka.2014.05.21
Gazela Biznesu 2013 dla firmy PIONART

Kolejny raz z przyjemnością informujemy, że firma PIONART członek naszej Izby, znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2013 - XIV edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, zajmując w nim bardzo wysoką lokatę.2014.04.25
SAWO 2014

W dniach 9 -11 kwietnia, podczas odbywających się w Poznaniu XXII Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014 Polska Izba Gospodarcza Rusztowań uczestniczyła w dwóch konferencjach:

  • I Panelowej Konferencji dotyczącej ograniczania zagrożeń zawodowych w transporcie
  • Kultura bezpieczeństwa pracy w ograniczaniu ryzyka


2014.03.31
Standardy BHP w praktycznej realizacji na placu budowy

19 marca br. na zaproszenie Przewodniczącego ZZ "Budowlani" - Zbigniewa Janowskiego, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobie Dyrektor Izby - Danuty Gawęckiej, uczestniczyła w ciekawej konferencji dotyczącej "Standardów bhp w praktycznej realizacji na placu budowy", którą zorganizowały dwie współpracujące ze sobą w tym zakresie organizacje: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP i Związek Zawodowy Budowlani.2014.03.19
Rusztowania na Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - BUDMA 2014

Od wielu lat Polska Izba Gospodarcza Rusztowań uczestniczy w Targach Budma organizując wspólnie z PIP i MTP - konferencje w bloku seminaryjnym "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" Nawiązując do hasła przewodniego BUDMY 2014:  INSPIRACJE * BUDOWA * REMONT

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były remonty, a do grona organizatorów dołączyło Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Nieco inna niż w latach ubiegłych była również formuła spotkania, która miała charakter posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. bezpieczeństwa w budownictwie przy OIP w Poznaniu. Z tego też powodu obrady otworzył i poprowadził jej przewodniczący Stefan Nawrocki. Oprócz stałych członków Rady na konferencje przybyli liczni zaproszeni goście na czele z zastępcą Głównego Inspektora Pracy Ministrem Leszkiem Zającem, Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP Krzysztofem Kowalikiem oraz Przewodniczącym podobnej Rady przy GIP oraz Związku Zawodowego "Budowlani" Zbigniewem Janowskim.2014.03.17
Rusztowania na Targach BUDMA 2014

W dniach 11-14 marca br. w nowym terminie i w nowej odsłonie odbyło się XXIII spotkanie profesjonalistów branży budowlanej w Europie Środkowo - Wschodniej na targach BUDMA 2014.

Nowemu terminowi targów towarzyszyły nowe projekty - wynik dyskusji organizatorów z wystawcami i kluczowymi grupami zwiedzających, co miało również swoje odzwierciedlenie w rozszerzeniu nazwy imprezy - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2014.2014.03.06
Wielkie Otwarcie pawilonu 8A Międzynarodowych Targów Poznańskich i gala Złotego Medalu - Wybór Konsumentów

MTP to największy w Polsce ośrodek targowy z wieloletnimi tradycjami. W okresie ostatnich 5 lat doszło na terenie targów do dużych zmian inwestycyjnych. Targi mimo kryzysu postawiły na rozwój swojej infrastruktury, czego namacalnym dowodem jest między innymi przebudowa kompleksu hal i pawilonów nazywanego "czteropakiem". Czteropak tworzą pawilony i hale: 7, 7A, 8 i 8A. Cały kompleks został połączony szerokim 6 metrowym i długim na 72 metry łącznikiem, co pozwala dotrzeć do nowej, również niedawno oddanej do użytku - Sali Ziemi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Wszystkie te inwestycje znacznie zwiększyły możliwości organizacji w Poznaniu dużych wydarzeń konferencyjno-kongresowych oraz wszelkiego rodzaju okolicznościowych eventów czy koncertów mogących pomieścić nawet do 15 tys. uczestników.2014.03.05
Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2014

18 lutego 2014r. w siedzibie ZZ Budowlani w Warszawie na zaproszenie Przewodniczącego ZZ Budowlani oraz Współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Pana Zbigniewa Janowskiego odbyło się spotkanie organizacyjne Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2014.

Celem spotkania podobnie jak w roku ubiegłym przygotować uroczystości budowlanego święta w gronie wszystkich liczących się organizacji szeroko rozumianego sektora budowlanego.2014.02.27
Posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

27 lutego br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 - 2020r. Na posiedzeniu PIGR - partnera Strategii reprezentowała Dyrektor Izby - p. Danuta Gawęcka.2014.02.26
Rusztowania na Targach BUDMA 2014

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA należą do grona wiodących spotkań biznesowych dla branży budowlanej. Hasło przewodnie tegorocznych Targów BUDMA 2014 to: INSPIRACJE * BUDOWA * REMONT

Targi BUDMA są okazją, dla firm współpracujących z Izbą do zaprezentowania oferty rusztowaniowej. W tym roku wystawiają się w pawilonie 4 (patrz mapka) firmy: Olan na stoisku 24, Pionart na stoisku 1, Ringer Polska na stoisku 26.

Pragniemy również poinformować i jednocześnie zaprosić wszystkich zainteresowanych, dla których bezpieczeństwo pracy stanowi główną treść w budownictwie, na seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy przy pracach remontowych.

Szczegółowy program BUDMA 20142014.02.20
Kolonia - spotkanie Grupy Roboczej-Europejskie Regulacje

W dniach 10-11.02.2014r. w Kolonii - odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej - Regulacje Europejski - UEG (skrót - GR-RE)/European Regulations - Working Committee. Reprezentantem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań na spotkaniu był Pan Piotr Kmiecik (ekspert PIGR - członek GR -ER UEG) oraz w zakresie wsparcia prawnego Pan Paweł Sztobryn.2014.02.20
V Edycja Konkursu Rusztowanie Roku

Informujemy, że została uruchomiona V Edycja Konkursu Rusztowanie Roku więcej w dziale Konkurs Rusztowanie Roku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.2013.11.05
Walne Zgromadzenie UEG 2013

W dniu 24 i 26 października br. w Oslo odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej. Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była norweska organizacja członek UEG.

Walne Zgromadzenie w Oslo miało charakter sprawozdawczy. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Martin Angele. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PIGR - Roman Rogoziński, jako reprezentant władz naszej organizacji, Dyrektor Izby Danuta Gawęcka.2013.10.29
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 23 października 2013 roku w sali konferencyjnej firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Na posiedzeniu z ramienia PIGR, w zastępstwie p. Dyrektor Danuty Gawęckiej - Członka Rady, obecny był p. Piotr Stanik.layher_nowa_siedziba.jpg (9305 bytes) 2013.10.11
Nowa siedziba Layher

26 września br. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobach p. Prezesa Zenona Sztobryna i p. Dyrektor Danuty Gawęckiej, na zaproszenie członka Izby firmy Layher sp. z o.o. uczestniczyła w uroczystościach otwarcia nowej siedziby firmy. Nowy obiekt mieści się przy trasie S8 Warszawa - Katowice w miejscowości Siestrzeń, ul. Żelechowska 2a.2013.10.01
PIGR - członkiem Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

13 września br. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

WKOZZ to kolejne działanie jakie wielkopolska podęła w ślad za uruchomioną w latach 2010-2012 Wielkopolską Strategią Ograniczania Wypadków przy Pracy. Ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz zagrożeń zawodowych a także kształtowanie i propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy to główne założenia nowej Komisji w której skład weszli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz współdziałających z nim organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań podobnie jak w WSOPP podpisała deklarację założycielską.2013.09.20
Forum Rusztowaniowe - Bełchatów 2013

W dniach 7-8 września br. w Bełchatowie, odbyło się kolejne Forum Rusztowaniowe, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami. Partnerem wspierającym organizację spotkania był Oddział Elektrowni Bełchatów, największy nie tylko w Polsce, ale i w Europie obiekt energetyki konwencjonalnej, z tego też powodu na miejsce spotkania wybrano malowniczą miejscowość Bełchatów.2013.07.31
Posiedzenie Grupy Roboczej UEG

W dniu 22.07.2013 odbyło się spotkanie ekspertów Grupy Roboczej - Regulacje Europejskie UEG. Spotkanie odbyło się w Kolonii w biurze organizacji UEG. Główny temat spotkania związany był z refleksjami nad normalizacją rusztowań, a szczególnie przyszłej edycji normy EN 1004 (Mobile Access and Working Towers) dotyczącej rusztowań przejezdnych. Dyskusje związane były z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji niektórych punktów normy. Omówiono również plany edycji "Przewodnika dobrych praktyk rusztowaniowych", które zamierza wydać UEG. Przewodnik ten będzie zawierał zbiór wspólnych wymagań dotyczących montażu i użytkowania rusztowań na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo każdy rozdział będzie kończył się odstępstwami od reguł ogólnych, spowodowane przepisami szczególnymi obowiązującymi na terenie każdego z państw członkowskich.2013.06.27
Walne Zgromadzenie PIGR 2013

20 czerwca br., w sali konferencyjnej Hotelu Solei w Poznaniu odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Posiedzenie otworzył podniosłym akcentem Prezes Izby p. Zenon Sztobryn i minutą ciszy poprosił o uczczenie pamięci naszych nieżyjących kolegów p. Józefa Krupy i p. Roberta Szpili. Witając przybyłych członków Izby, w tym stałego gościa z Czech - p. Jaromíra Bubeníčka, przedstawił cel Walnego Zgromadzenia i proponowany porządek obrad. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, podobnie jak w zeszłym roku, wybrano p. Romana Rogozińskiego - członka Zarządu PIGR.2013.06.10
Dortmund - spotkanie Grupy Roboczej UEG - Europejskie Regulacje

6-7 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym monterów rusztowań w Dortmundzie, odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej - Europejskie Regulacje. W obradach uczestniczyli ze strony Polskiej Danuta Gawęcka - Dyrektor Izby i ekspert PIGR - Piotr Kmiecik.

  

2013.05.25
Spotkanie przedstawicieli sygnatariuszy w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014-2020 i w dalszej perspektywie" w Warszawie

W dniu 9 maja 2013 r. w siedzibie Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie odbyło się spotkanie dziewięciu przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014 -2020 i w dalszej perspektywie". PIGR jest jednym z sygnatariuszy, a Izbę podczas spotkania reprezentował p. Piotr Janowski V-ce Prezes Izby.2013.05.20
Nowa siedziba firmy PIONART

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 maja br. dokonano otwarcia nowej siedziby firmy PIONART zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Magazynowej 8. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!2013.04.28
PIGR na Walnym Zgromadzeniu Niemieckiego Zgromadzenia Rusztowaniowego 2013

W dniach 25-27 kwietnia br. w Niemczech, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Niemieckiego Związku Rusztowaniowego Bundesinnung Gerüstbau/Bundesverband Gerüstbau - Bundesfachtagung Gerüstbau 2013. W spotkaniu z ramienia Izby, uczestniczył p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.2013.04.26
PIGR na Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w Kaliszu, odbyły się regionalne obchody Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Gospodarzem uroczystości, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, była firma Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Na spotkaniu z ramienia PIGR obecny był p. Piotr Kmiecik, przedstawiciel firmy Bis plettac - członek naszej Izby.2013.04.25
PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z bezpieczeństwem pracy na budowach. Na posiedzeniu z ramienia PIGR i jako członek Rady, obecna była Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.2013.04.18
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Izbę na spotkaniu reprezentował Viceprezes PIGR Piotr Janowski oraz Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.2013.04.10
Rusztowania na Targach Bauma 2013 w Monachium

W dniach 15-21 kwietnia w Monachium odbędą się 30 Międzynarodowe Targi Specjalistycznych Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych. Targi BAUMA to najważniejsze, jak i największe na świecie wydarzenie branżowe w sektorze budowlanym. W tym roku wystawcy będą mieli do dyspozycji pokaźną powierzchnię, ponad 570 tys. m2. Należy wspomnieć, że w poprzedniej edycji, Targi Bauma odwiedziło ponad 420 tys. gości z 200 krajów, a ofertę prezentowało 3256 wystawców z 53 państw.2013.04.05
Uroczyste posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012

W dniu 22 marca 2013 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012. Spotkanie połączono z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursach "Mniej wypadków" oraz "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy". Z ramienia Izby obecni byli p. Danuta Gawęcka Dyrektor Izby oraz p. Piotr Kmiecik.
2013.04.03
I Nagroda w konkursie WSOWPP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" dla firmy BIS plettac

Miło nam poinformować, że w konkursie "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w pracy" pierwsze miejsce ex aequo z dwoma innymi firmami zajął członek naszej Izby, firma BIS plettac z Ostrzeszowa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22 marca 2013 roku w reprezentacyjne sali Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Organizatorem spotkania była Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Nagrodę z rąk Wojewody Wielkopolskiego p. Piotra Florka w asyście p. Stanisławy Ziółkowskiej - Okręgowego Inspektora Pracy, odebrał p. Piotr Kmiecik - projektant w dziale przygotowania i rozliczenia produkcji w firmie BIS plettac. Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.2013.03.26
Z przyjemnością informujemy, że firma PIONART członek naszej Izby, kolejny raz znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2012 - XIII edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, zajmując w nim bardzo wysoką lokatę.

 2013.02.06
Rusztowania na Targach BUDMA 2013

W dniach 29 stycznia - 01 lutego br. odbyła się XXII edycja jednych z największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych BUDMA 2013. Tematem przewodnim tegorocznych targów było "Budownictwo przyszłości - inteligentna architektura". BUDMA to nie tylko stoiska wystawców, ale również liczne ekspozycje specjalne i pokazy, a także konferencje, seminaria i warsztaty. Tegoroczna impreza zgromadziła przeszło 50.000 zwiedzających oraz ponad 1200 wystawców z 35 krajów między innymi z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.2013.02.06
Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - BUDMA 2013

Podczas pierwszego dnia targów BUDMA 2013 Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tradycyjnie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała seminarium pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - profesjonalizm na budowie". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, delegaci organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy oraz studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Z ramienia PIGR obecni byli Prezes Izby p. Zenon Sztobryn oraz Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.2013.01.28
Statuetki "TopBuilder" 2013

W dniu 17 stycznia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek "TopBuilder" 2013 przyznawana najlepszym innowacyjnym produktom budowlanym, realizacjom oraz przedsięwzięciom. W uroczystości na zaproszenie organizatorów wzięło udział wiele organizacji i instytucji w tym Polska Izba Gospodarcza Rusztowań reprezentowana przez Dyrektor Izby p. Danutę Gawęcką oraz V-ce Prezesa Izby p. Piotra Janowskiego. Współpraca PIGR z redakcją miesięcznika "Builder" datuje się od 2010 roku kiedy to na prośbę Redakcji i Rady programowej miesięcznika PIGR objął patronatem publikacje pt. "Eurokody - Zeszyty Edukacyjne - Buidera", które stanowią zbiór zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich.2013.01.15
Rusztowania na Targach BUDMA 2013 - wystawcy i seminarium

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA należą do grona wiodących spotkań biznesowych dla branży budowlanej. XXII edycja targów odbędzie się w Poznaniu w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2013 roku. Tematem przewodnim tegorocznych Targów BUDMA 2013 będzie "Budownictwo przyszłości - inteligentna architektura". Targi BUDMA są okazją, jak co roku, dla firm współpracujących z Izbą do zaprezentowania oferty rusztowaniowej.2013.01.15
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z dniem 19.11.2012 nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy Layher Spółka z o.o. - stanowisko Członka Zarządu zajmowane przez Pana Krzysztofa Sulima objął Pan Grzegorz Dziewulski, który jako doświadczony inżynier obejmuje kierownictwo w firmie.
www.layher.pl


2013.01.04
Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

20 grudnia 2012r. kolejny raz - ostatni w 2012r. obradowała Komisja Trójstronna ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Spotkanie prowadził Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski. W obradach oprócz członków Komisji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a także przedstawiciele innych organizacji budownictwa, niereprezentowanych w Zespole oraz przedstawiciele instytucji naukowych i szkoleniowych. W posiedzeniu z ramienia PIGR brała udział p. Dyrektor Danuta Gawęcka.

Poprzednie informacje dostępne są w Archiwum.

Linki

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń