Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Główne kierunki prowadzonych działań

Dział: Kim jesteśmy?

directions.jpg (37556 bytes)

Działalność informacyjna
  • udzielanie informacji poprzez biuro Izby

  • prowadzenie strony internetowej

  • współpraca z mediami np. prasą branżową

Działalność gospodarcza i statutowa

Działalność wydawnicza:

  • skrypt
  • kwartalnik
  • publikacje

Działalność reklamowa:

  • reklamy na stronie internetowej
  • reklamy w kwartalniku

Działalność szkoleniowa:

  • prowadzenie szkoleń
  • przygotowywanie i opracowywanie materiałów do szkolenia

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń