Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Struktura organizacyjna

Dział: Kim jesteśmy?

Jesteśmy pierwszą i jedyną w kraju organizacją reprezentującą interesy branży rusztowaniowej.

Najwyższą władzą w Izbie jest Walne Zgromadzenie Członków. Na co dzień organem decyzyjnym (w ramach uprawnień określonych w statucie) jest Zarząd na czele z Prezesem Izby p. Zenonem Sztobrynem. Organem kontrolnym jest 5-osobowa Komisja Rewizyjna.

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń