Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Zlecenia robót

Ogłoszenie jest weryfikowane przez administratora i z tego względu pojawia się w serwisie z pewnym opóźnieniem. Ogłoszenie jest ważne 6 miesiące od momentu publikacji - jest to zabieg mający na celu utrzymywanie aktualnej bazy ofert. Po tym terminie ogłoszenie jest usuwane z tablicy, za wyjątkiem kiedy osoba zainteresowana przed upływem 3 miesięcy (nie wcześniej jednak niż przed upływem 14 dni) nie potwierdzi chęci dalszego utrzymywania ogłoszenia na tablicy. Ogłoszenia są umieszczane w kolejności zgłoszeń czyli najnowsze są zawsze najwyżej. Umieszczanie ogłoszeń na tablicy jest bezpłatne.

Szukam wykonawcy

Ilość ogłoszeń: 0

Dodaj nowe ogłoszenie

Oferuję wykonanie zlecenia

Ilość ogłoszeń: 0

Dodaj nowe ogłoszenie

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń