Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konkurs "RUSZTOWANIE ROKU" - VI edycja

Z wielka przyjemnością pragniemy ogłosić rozpoczęcie VI Edycji Konkursu Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań pt. " Rusztowanie Roku".

Celem Konkursu jest:

  • promocja branży rusztowaniowej;
  • promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań;
  • wspieranie, i promowanie dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań;
  • stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań;
  • podnoszenie poziomu wykonywania usług w zakresie produkcji rusztowań;
  • stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy;
  • podnoszenie rangi zawodu montażysty rusztowań.

Idea konkursu:

Idea Konkursu "Rusztowanie Roku" powstała w wyniku chęci promowania przez środowisko rusztowaniowe zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań dobrych i bezpiecznych praktyk zarówno w zakresie produktów jakimi są konstrukcje rusztowań, jak i technologii budowy tych konstrukcji. Oprócz innowacyjności konkurs ma promować również wpływ produktu na poprawę bezpieczeństwa nie tylko w rozumieniu wyrobu, ale także w zakresie nowych technologii np. montażu lub innych wykorzystywanych przy budowie jak i eksploatacji rusztowań. W swoim zamierzeniu Konkurs ma poprzez laureatów podnieść prestiż branży oraz pomóc startującym w nim firmom i poszczególnym pracownikom w ich działalności i karierze zawodowej.

Konkurs ma przebieg dwuetapowy. Oceny firm dokonują w pierwszym etapie Komisja Konkursu składająca się z ekspertów zrzeszonych przez PIGR, a w drugim Kapituła Konkursu, której skład zasilą autorytety życia politycznego i gospodarczego, administracji i samorządów uczelni i organizacji przedsiębiorców. Każdą edycję Konkursu będzie kończyć wielka gala, podczas której nastąpi rozdanie nagród.

Warunki udziału w Konkursie:

Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań. Montażystów rusztowań do Konkursu zgłaszają ich macierzyste firmy. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Izby wraz z formularzami - zgłoszeniami konkursowymi do I, II, III kategorii Konkursu.

Pliki do pobrania:

Regulamin VI Edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"
Deklaracja - zgłoszenie konkursowe -I kategoria VI Edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"
Deklaracja - zgłoszenie konkursowe -II kategoria VI Edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"
Deklaracja - zgłoszenie konkursowe -III kategoria VI Edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. W razie potrzeby, we wszystkich sprawach związanych z konkursem jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze Izby w Warszawie pod nr. telefonu (22) 828-03-41 lub e-mailem - biuro@rusztowania-izba.org.pl


Archiwum

Tablica ogłoszeń