Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Cele i działania

Dział: Współpraca międzynarodowa

Podstawowe cele działania UEG zapisane w statucie wskazują obszar współpracy zarówno makro i mikroekonomiczny, techniczno-zawodowy, bezpieczeństwa a także socjalno-kulturowy w tym w szczególności w zakresie:

  1. wspierania inicjatyw członków, które są obiektem wspólnego zainteresowania wszystkich członków

  2. reprezentowania interesów członków w tym członków poszczególnych organizacji narodowych

  3. kształtowania i szerzenia zasad etyki w działalności gospodarczej

  4. towarzyszenia procesom legislacyjnym dotyczącym branży rusztowaniowej

  5. ujednoliceń w obszarze UE:

  • uregulowań dotyczących dopuszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy rusztowań
  • zakresu szkoleń i weryfikacji wiedzy montażystów rusztowań
  • warunków pracy przy budowie rusztowań
  • warunków brzegowych w montażu rusztowań (np. reguł obmiaru i rozliczenia montażu rusztowań, zasad (kryteriów) odnośnie wznoszenia rusztowań, uregulowań w zakresie bezpieczeństwa przy montażu rusztowań)
  • regulacja warunków i stworzenie odpowiednich instytucji dla polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy i z firmami montującymi rusztowania.

Archiwum

Tablica ogłoszeń