Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Scaffolder

Dział: Współpraca międzynarodowa

Jednym z podstawowych założeń UEG jest promocja branży rusztowaniowej na świecie. Specjalnie dla realizacji tego celu zostało stworzone wewnątrz struktury organizacji stanowisko patrona medialnego UEG. Jest to podmiot, w którego gestii leży stworzenie elementów promocji organizacji takich jak: strona internetowa, logo czy redakcja czasopisma. Rola ta przypadła Panu Markusowi Hüger z niemieckiego bernheine-medien KG. Pierwszą jego inicjatywą jest międzynarodowy kwartalnik "The Scaffolder - magazine for scaffolding companies".

Członkowie narodowych organizacji przynależących do UEG, w tym członkowie PIGR będą otrzymywali go bezpłatnie. (pierwszy egzemplarz kwartalnika został już wysłany wraz z najnowszym numerem naszego biuletynu "Rusztowania") Dla pozostałych chętnych koszt jednego egzemplarza to 7,5. Zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem PIGR.

Zgodnie z przyjętym przez redakcję programem, artykuły zamieszczane w "The Scaffolder" będą utrzymane w tematyce rusztowaniowej w zakresie:

  • ciekawych realizacji,

  • wiadomości od producentów,

  • informacji i nowości z branży

Wszystkie zamieszczane artykuły będą redagowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych autorów, a zamieszczane statystyki czy raporty będą dawały tło do porównań bieżącej działalności w poszczególnych krajach.

Istotnym dla każdego członka UEG jest to, że integralną częścią każdego wydania, są artykuły dotyczące konkretnego kraju. Zagadnienia te przedstawiane będą na łamach magazynu przez ich krajową organizację. Redakcja zapewnia ponadto, iż w magazynie umieszczane będą opinie dotyczące doświadczeń ze zastosowania różnych systemów, a także relacje z realizacji ciekawych konstrukcji rusztowaniowych stawianych na terenie całej Europy.

Wszystkie artykuły redagowane są w języku niemieckim i angielskim. Wyjątkiem jest część przeznaczona dla członków UEG, gdzie artykuły przedstawiane są w języku angielskim i ojczystym danego kraju.

      scaffolder_01.png (96128 bytes)

scaffolder_02.png (80513 bytes)

scaffolder_03.png (79996 bytes)

scaffolder_05.png (82158 bytes)


Archiwum

Tablica ogłoszeń