Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Współpraca krajowa

Nasze działania na rzecz zmian legislacyjnych w prawodawstwie Polskim przede wszystkim opierają się na współpracy z innymi organizacjami. Uważamy, iż tylko porozumienie pomiędzy podobnymi grupami interesu prowadzi do osiągnięcia skutecznego lobbingu na rzecz dobrych dla ogółu branży rusztowaniowej rozwiązań.

W ramach tej współpracy prowadzimy szerokie działania informacyjne na rzecz wprowadzenia zmian - debaty, konferencje, seminaria.

Z PIGR współpracują m.in.:

Ministerstwa:

Ministerstwo Budownictwa (Infrastruktury)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Urzędy i Instytucje Państwowe:

GUNB Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
UDT Urząd Dozoru Technicznego

Oraz:

CIOP Centralny Instytut Ochrony Pracy
IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
PIIB (OIIB) Polska Izba Inżynierów budownictwa
PZPB Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ROP Rada Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
Rada ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy GIP i OIP - Głównym i Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu

Prasa branżowa:

BHP w firmie
Budowlani
Builder
Dachy
Forum Budowlane
Inspektor Pracy
Inżynier Budownictwa
Materiały Budowlane
Przegląd Budowlany
Świat Aluminium
Wacetob
Wiedza i Praktyka

konferencja.jpg (19101 bytes)

img_3534.jpg (24528 bytes)

obraz3.jpg (23097 bytes)

czasopisma.jpg (21641 bytes)

Archiwum wydarzeń

2013

2013.05.25
Spotkanie przedstawicieli sygnatariuszy w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014-2020 i w dalszej perspektywie" w Warszawie

2013.04.26
PIGR na Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

2013.04.25
PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

2013.04.18
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2013.04.05
Uroczyste posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012

2013.02.06
Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - BUDMA 2013

2013.01.04
Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2012

2012.11.20
PIGR - partnerem społecznym wspólnego stanowiska w sprawie rozwoju budownictwa 2014-2020

2012.10.30
Obrady Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

2012.10.29
Rusztowania na posiedzeniu Rady Krajowej ZZ "Budowlani"

2012.10.17
XX-lecie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

2012.10.17
Rusztowania w kolejnej edycji konferencji z cyklu Aktywne Dni BHP

2012.10.17
Uroczystość Dnia Budowlanych 2012

2012.10.16
Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2012.09.20
120 Lecie ZZ Budowlani - Oddział Wielkopolska

2012.06.05
Rusztowania na konferencji w Ożarowie w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Pracy

2012.03.27
Kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

2012.01.30
Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

2011

2011.11.07
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

2011.09.09-10
Forum Rusztowaniowe - Gdynia 2011

2011.07.25
Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

2011.06.17
Rusztowania tematem referatu XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Międzyzdroje 2011

2011.05.27
60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2011.04.14
Rusztowania tematem szkoleń brygadzistów firmy Skanska

2011.04.14
Konferencja z okazji Dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

2011.02.25
Patronat PIGR nad publikacją EUROKODY - ZESZYTY EDUKACYJNE BUILDERA

2011.01.25
Rusztowania na Targach BUDMA 2011

2010

2010.12.02
Rusztowania - projekt zmian przepisów tematem II Warsztatów organizowanych wspólnie przez PIGR i IMBiGS

2010.11.02
Rusztowania na VII konferencji naukowo-technicznej - WARSZTATY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

2010.10.29
Szkolenia dla użytkowników Rusztowań - moduł C projektu Euroscaffolder - tematem posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa pracy w Budownictwie przy GIP

2010.10.28
Rusztowania na konferencji - Aktywne dni BHP w Białobrzegach

2010.05.05
Targi SAWO 2010 oraz Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012

2010.03.08
Warsztaty na temat nowego systemu bezpieczenstwa budowy i eksploatacji rusztowań

2010.02.02
Rusztowania na targach BUDMA 2010 - sprawozdanie oraz Rusztowania na małych budowach - seminarium Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie BUDMA 2010

2009

2009.11.30
90-lecie Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce

2009.09.28
Forum Rusztowaniowe 2009 Łochów - Sprawozdanie

2009.09.25
Rusztowania - tematem obrad Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w budownictwie przy GIP

2009.05.13
Rusztowania i deskowania systemowe - tematem szkolenia Departamentu Prewencji i Promocji GIP

2009.04.22
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

2009.02.02
Rusztowania na targach BUDMA 2009 - sprawozdanie

2008

2008.12.03
Szkolenie inspektorów pracy w zakresie rusztowań i deskowań - Wrocław październik 2008

2008.06.06
Rusztowania tematem XXIII ogólnopolskiej konferencji - Warsztaty pracy projektanta konstrukcji

2008.02.08
Rusztowania na targach Budma/Bumasz 2008 - sprawozdanie


Archiwum

Tablica ogłoszeń