Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

IV robocze spotkanie partnerów projektu Euroscaffolder

W dniach 9-11 lutego br. w Warszawie odbyło się kolejne, zgodnie z planem projektu, robocze spotkanie partnerów Euroscaffolder. Gospodarzem tym razem byli Polacy- Polski Związek Pracodawców Budownictwa a Izba nasza -strategiczny partner PZPB w zakresie merytorycznym projektu oprócz uczestniczenia w tych warsztatach i zaangażowaniu w opracowanie materiałów - wzięła również czynny udział w organizacji pierwszego roboczego dnia tej grupy.

W spotkaniu brało udział 23 osoby z Niemiec, Anglii, Dani, Węgier, Rumuni oraz Polski a także przedstawiciel UE z Brukseli, którego zadaniem jest monitorowanie postępu prac projektu. Warsztaty odbywały się zarówno w salach konferencyjnych hotelu Nowotel jak i w siedzibie PZPB. Głównym celem tego spotkania była prezentacja opracowań które stanowiły rezultaty pracy wszystkich partnerów pomiędzy ostatnim spotkaniem, które odbyło się w październiku 2005r. w Timisoarze a tym w Warszawie. Ponieważ projekt znajduje się już w zaawansowanej fazie to treścią tych opracowań było, przedstawienie szczegółowego zakresu tematów jakie powinny zawierać materiały szkoleniowe dla poszczególnych modułów A, B i C wraz z ich harmonogramem. Prace zespołu obfitowały zarówno w prezentacje przygotowanych materiałów i dyskusje na ich temat jak również w dodatkowe elementy uzupełniające gdzie jako Izba mieliśmy sposobność zaprezentować naszym kolegom z innych krajów na przykładzie np. budowy Złotych Tarasów, (na której to teren zorganizowaliśmy wycieczkę) poziom umiejętności zarówno projektantów i monterów rusztowań jak i dobrej organizacji samych robót rusztowaniowych, którą Izba promuje na placach budów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa osób wykonujących montaż rusztowań i ich użytkowników.

Zaszczytem dla uczestników spotkania było zainteresowanie pracami zespołu projektu Euroscaffolder Ministerstwa Transportu i Budownictwa w osobie podsekretarza stanu ds. budownictwa i pełnomocnika Rządu ds. Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, Pana Ministra Piotra Stycznia, który w pierwszym dniu obrad grupy, na zaproszenie PZPB przybył na spotkanie i w paru słowach ustosunkował się do prowadzonych w projekcie prac, zarówno co do jego zawartości jak i wagi tego typu działań. Pan Minister przedstawił również plany Rządu w zakresie rozwoju budownictwa w Polsce na najbliższy okres podkreślając, że planowane w tym zakresie działania są niezwykle ważne i potrzebne polskiej gospodarce a rusztowania pełnią w tym kontekście istotną rolę.

 

zdj.4-razmus-styczen.jpg (15228 bytes)

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń