Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie biznesowe polskich, niemieckich i czeskich rusztowaniowców
Praga 2007

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Trzy lata temu w Szczecinie, wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Firm Rusztowaniowych - Bundesverband Gerüstbau Bundesinnung für das Gerüstbau - Handwerk zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie członków obu naszych organizacji o charakterze biznesowym. Ponieważ uczestnicy tamtego spotkania zgodnie stwierdzili, że był to dobry pomysł i że tego typu kontakty są potrzebne to w tym roku powróciliśmy do tematu i w dniach 30/31 marca ponownie zaprosiliśmy naszych członków na kolejne spotkanie.

Tym razem dołączyli do nas Czesi i to w bardzo znaczącym stopniu bo zapraszając nas do Pragi podjęli się jednocześnie trudnej i odpowiedzialnej roli gospodarza. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu firmy Lésko w osobie Pana Jaromíra Bubeníčeka jego gościnności oraz serdeczności wszyscy uczestnicy, a była to niemała grupa bo blisko 80-osobowa, mogliśmy spędzić czas pożytecznie i przyjemnie.

Pragniemy jeszcze raz bardzo gorąco podziękować p. Jaromírowi Bubeníčkowi, jego synowi oraz wszystkim osobom które im pomagały za zaproszenie nas do Pragi za ich wkład w organizację spotkania oraz życzliwość jaka nas w tych dniach spotkała. Z firmą Lésko i jego właścicielem mamy od wielu lat bardzo bliskie i serdeczne kontakty i to nie tylko na płaszczyźnie kontaktów pomiędzy organizacjami branżowymi.

Wielu naszych członków zaopatruje się w firmie p. Jaromíra Bubeníčeka w klucze montażowe i urządzenie do pomiaru siły kotwienia. Stały kontakt z firmą Lésko pozwala nam na bieżąco śledzić sytuację na czeskim rynku rusztowaniowym zarówno w zakresie przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań jak i technologii montażu rusztowań.

 

Spotkanie rusztowaniowców z trzech krajów rozpoczęło się od prezentacji poszczególnych firm. Każdy przedstawiciel firmy w paru słowach określił rodzaj i zakres prowadzonej przez siebie działalności a także przedstawił swoje oczekiwania związane ze spotkaniem. Taki wstęp pozwolił zainteresowanym w dalszej części pierwszego dnia spotkania na podjęcie indywidualnych rozmów tym bardziej, że organizując je staraliśmy się zadbać o odpowiednią do tego atmosferę i miejsce.

Po pierwszej części obrad cała grupa udała się na wycieczkę po Pradze, której przebieg był niezwykły i zaskakujący bowiem podróżowaliśmy starym tramwajem przy dźwiękach akordeonu. Trasa przejazdu objęła najciekawsze fragmenty Pragi i umożliwiła zobaczenie nie tylko piękna starego miasta, Hradczan i sławnych mostów ale również pełne życia samo miasto. Po wspólnym posiłku mogliśmy podziwiać jedną z nielicznych na świecie atrakcji tzw. fontanny. Jest to spektakl który łączy światło i taniec wodnych strumieni w takt muzyki. Rzeczywiście jest to obraz piękny wywołujący zachwyt i uczucie relaksu. Dalsza część wieczoru to był czas na kontakty i rozmowy. W następnym dniu poszczególne organizacje przedstawiły analizy rynku rusztowaniowego w swoich krajach po których wywiązała się dyskusja. Dyskutowano o przyszłości branży ale także poruszano tematy bardziej szczegółowe jak np. sposoby przeprowadzania obmiarów czy sposoby zabezpieczania monterów przed upadkiem w trakcie wykonywania montażu.

O efektach spotkania będzie można mówić dopiero po jakimś czasie. Mamy nadzieję, że będą dobre. To co jakiś czas temu rozpoczęliśmy z naszymi niemieckimi partnerami dziś kontynuujemy i rozwijamy. Być może jest to dobry początek cyklicznych spotkań branżowców z coraz większej części Europy w przyszłości.

Specjalne podziękowania dla p. Eugeniusza Kremera z firmy TIG za pomoc przy tłumaczeniach.


Archiwum

Tablica ogłoszeń