Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacji zrzeszających firmy rusztowaniowe
Praga 2007

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 29/30 marca 2007r. w Hotelu Expo w Pradze z inicjatywy Niemieckiego Stowarzyszenia Firm Rusztowaniowych - Bundesverband Gerüstbau Bundesinnung für das Gerüstbau - Handwerk, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań oraz czeskiej firmy Lésko w osobie Pana Jaromíra Bubeníčeka doszło do pierwszego spotkania europejskich organizacji zrzeszających firmy rusztowaniowe, w celu założenia wspólnej międzynarodowej organizacji reprezentującej interesy branży rusztowaniowej na płaszczyźnie europejskiej.

Pomysł zawiązania organizacji o zasięgu europejskim zrodził się blisko rok temu na jednym ze spotkań Zarządu PIGR na który zostali zaproszeni przedstawiciele Czech i Niemiec. Wtedy to, w trakcie dyskusji nad rolą samorządów gospodarczo - zawodowych w UE podjęto decyzję organizacji pierwszego spotkania europejskich izb i stowarzyszeń rusztowaniowych.

 

 

Na miejsce spotkania wybrano Pragę piękne, zwłaszcza wiosną, miasto czeskie a do prac organizacyjnych powołano czesko-niemiecko-polski komitet, kierowany przez p. Sabinę Bachranski - strona niemiecka, p. Danutę Gawęcką - strona polska oraz p. Jaromíra Bubeníčeka - strona czeska jednocześnie gospodarza spotkania. Na zaproszenie i apel specjalnie w tym celu zredagowane przez p. Lothara Bündera dyrektora niemieckiego stowarzyszenia odpowiedziało sporo organizacji z różnych krajów. Nie wszyscy z zaproszonych mogli przybyć na spotkanie w wyznaczonym terminie, jednak zadeklarowali swój akces do tworzonej europejskiej organizacji jak np. Anglia czy Francja. Również swoje zainteresowanie na razie w roli obserwatorów zadeklarowały Rosja i Ukraina. W spotkaniu brało udział 26 osób z Czech, Niemiec, Holandii, Polski, Szwajcarii i Włoch. Ze strony polski udział w obradach wzięło 5 członków Zarządu PIGR - Jacek Bińkowski, Krzysztof Gąsiorek, Roman Rogoziński, Bogdan Szpilman, z Prezesem Izby Piotrem Stanikiem na czele. Warto nadmienić, że Czechy były reprezentowane na tym spotkaniu przez świeżo powstałą bo w lutym 2007r. Czesko - Morawską Izbę Rusztowaniową Českomoravská Komora Lešenářů o.s.

Celem spotkania między innymi było wzajemne zapoznanie się ze strukturą, rolą i zakresem działania przybyłych na spotkanie organizacji narodowych oraz z sytuacją rynku rusztowaniowego w poszczególnych krajach. W zakresie szczegółów skupiono się na analizie projektu i uzgodnieniu wspólnej treści statutu nowej europejskiej organizacji której nazwę przyjęto w brzmieniu polskim "Unia Europejskich Firm Rusztowaniowych" w brzmieniu niemieckim "Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe" w brzmieniu angielskim "Association of European Scaffolding Companies" (AESC) Przyjęto, że siedzibą organizacji będzie Kolonia w Niemczech i tam też zostanie dokonana jej rejestracja. Ze strony polskiej reprezentantem w Unii Europejskich Firm Rusztowaniowych został wybrany V-ce Prezes PIGR p. Jacek Bińkowski

Nowa organizacja stawia przed sobą wiele ważnych zadań. Szeroki jest też zakres działań bo dotyczyć ma on między innymi rozpoznawania, rejestrowania, koordynowania i wspierania wspólnych interesów członków w zakresie gospodarki narodowej, ekonomiki przedsiębiorstw, techniczno zawodowym, socjalnym, kulturowym oraz pozostałych interesów polityczno-zawodowych. Założono także, że jej zadaniem będzie zapewnienie stałej więzi (kontaktu) pomiędzy członkami aby ułatwiać wymianę wszelkich informacji pomiędzy nimi jak również i ich członkami.

Obrady trwały dwa dni 29 i 30 marca Udało się zrealizować zaplanowany przez organizatorów program tak więc zarówno oni jak i pozostali uczestnicy spotkania żegnali się z satysfakcją. Nawiązano szereg ważnych kontaktów, które zaowocują w przyszłości a co najważniejsze uzgodniono najważniejsze elementy pozwalające na rejestracje i działanie wspólnej europejskiej organizacji branży rusztowaniowej. Miejscem następnego spotkania będą Włochy.


Archiwum

Tablica ogłoszeń