Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Budma/Bumasz 2008

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Jak co roku w styczniu w dniach od 22 do 25 członkowie naszej Izby mieli okazję zaprezentowania swojej oferty na targach Budma/Bumasz 2008. Wśród stałych już wystawców swoją ofertę zaprezentowały firmy:

 • Altrad Mostostal
 • Budosprzęt
 • Get Consulting
 • Isopol
 • Layher
 • Kuźnia
 • plettac distribution
 • Ramirent
 • Rew-Ton
 • Rubo
 • Scanclimber
 • Termosprzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nowych członków którzy dołączyli do naszej grupy wystawiły się:

 • Huck
 • Pionart

 

Firmy rusztowaniowe nie tylko prezentowały swoje oferty na stoiskach ale również jak niektóre z nich Altrad Mostostal, Layher czy Rew-Ton na zewnątrz.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań dzięki uprzejmości wszystkich wystawiających miała okazję oferować na stoiskach wydany w zeszłym roku skrypt do nauki zawodu dla montażystów rusztowań. To właśnie na Budmie w zeszłym roku poraz pierwszy mogliśmy zaprezentować nasz publikację. Mieliśmy okazję rozdąć sporo formularzy zamówień i tak jak się tego spodziewaliśmy, skrypt cieszył się dużym zainteresowaniem.

Targi w Poznaniu to dogodne miejsce do kontaktu Izby ze swoimi członkami Prezes Izby, Pan Piotr Stanik odwiedził naszych wystawców, przeprowadzając wiele rozmów dotyczących działalności Izby, sytuacji na rynku rusztowań czy o charakterze biznesowym. Była to również okazja do zwykłych koleżeńskich kontaktów z firmami i osobami zainteresowanymi rusztowaniami z kraju i z zagranicy. Podobnie Pani Dyrektor Danuta Gawęcka mimo uczestniczenia w wielu konferencjach np. w całym bloku Dni Inżyniera budownictwa w dniach od 22-23stycznia jako współorganizator z ramienia Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa której jest Vce Przewodniczącą oraz jako wykładowca i współorganizator w bloku konferencyjnym poświęconym "Bezpieczeństwu pracy w budownictwie" w miarę możliwości starała się odwiedzić i zamienić parę słów ze wszystkim członkami Izby wystawiającymi się na targach.

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy, którą PIGR zorganizowała wespół PIP, WOIIB oraz MTP zwierała szereg interesujących wystąpień o których warto nadmienić. Pierwszym tematem przedstawionym na tym spotkaniu były "Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe w budownictwie" Zaprezentowane przez Pana Inspektor OIP w Poznaniu Krzysztofa Dudę Uzupełnieniem wystąpienia był pokaz metod udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach który poprowadził instruktor ratownictwa medycznego zaprezentował Pan Mirosław Warzybok.

Kolejny referat nt. "Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe jako skutek nieuwzględniania zasad ergonomii przy organizacji i wyposażeniu w sprzęt pomocniczy stanowisk pracy w budownictwie" przedstawiła Pani doc. Wiesława Horst z Politechniki Poznańskiej. W referacie szczególny nacisk położono na powszechny brak uwzględniania przez pracodawców aspektu ergonomii przy wykonywaniu robót budowlanych co skutkuję nie tylko brakiem oczekiwanej efektywności ale jest powodem poważnych schorzeń pracowników powodujących wykluczeniem ich z zawodu. W materiale przytoczono jako przykład prawidłowego podejścia do problemu działania amerykańskie w tym zakresie a także zanalizowano błędy popełniane zarówno przy przenoszeniu jak i przy wykonywaniu montażu i demontażu oraz załadunku elementów rusztowań.

Ostatni referat tego bloku nt. "Użytkowanie rusztowań w świetle projektu unijnego Euroscaffolder" zaprezentowała Pani Dyrektor Danuta Gawęcka.

Euroscaffolder to unijny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci którego celem jest wdrożenie minimalnych europejskich standardów kwalifikacyjnych zgodnie z Europejską Dyrektywą 2001/45/EC. " Praca na wysokościach" oraz doprowadzenie do unifikacji w całej UE szkoleń i weryfikacji wiedzy w zakresie minimalnych wymagań dotyczących nadzoru budowy rusztowań ( Moduł A-), budowy rusztowań (Moduł B) i użytkowania rusztowań (Moduł C). Właśnie Moduł C (przedmiot referatu) odnoszący się do tych użytkowników rusztowań którzy eksploatują konstrukcje rusztowań poprzez wykorzystywanie ich do wszelkich robót budowlano - remontowo - konserwacyjnych jest rewolucyjnym w całej UE bowiem zakłada konieczność obowiązkowych szkoleń i weryfikacji wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się i użytkowania rusztowań podczas wykonywania ww. prac. Wystąpienie miało na celu zaprezentowanie idei i założeń Modułu C jak i przedstawienie opracowanych przez partnerów projektu ( z 8 krajów) materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych bowiem istotnym dla użytkowników rusztowań jest fakt, że po zatwierdzeniu projektu kolejnym etapem będzie wdrożenie go do prawodawstwa danego kraju.

Seminarium zakończył poprowadzony przez Pana Inspektor Romana Liszkowskigo z ramienia PIP "Pokaz prawidłowego przenoszenia i przemieszczania ciężarów" do którego wykorzystano również elementy rusztowań.

Gospodarzem seminarium był Okręgowy Inspektor pracy w Poznaniu Pan Krzysztof Fiklewicz. Zainteresowanie seminarium było spore w tym zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele urzędów i organizacji gospodarczych i zawodowych jak GUNB, PIP, Związków Zawodowych Budowlanych, Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy OIP w Poznaniu oraz na nasze zaproszenie Polski Związek Pracodawców Budownictwa w osobie jej V-ce Prezesa Pana Edwarda Szwarca. Zarząd PIGR na spotkaniu reprezentował Prezes Izby Pan Piotr Stanik.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń