Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

60-lecie Bundesverband Gerüstbau

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Od wielu już lat, co roku w maju, przedstawiciele Izby są zapraszani przez niemieckich kolegów "rusztowaniowców" na ich doroczne spotkania, organizowane przez Bundesverband Gerüstbau. Podobnie było i w tym roku, z tą jednak różnicą, że tegoroczna edycja była szczególna z uwagi na okrągłą rocznicę 60-lecia istnienia tej organizacj.
Z tego też powodu spotkanie zorganizowano w Kolonii, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia, a obrady zaszczyciło wielu znakomitych gości, reprezentujących władze rządowe, lokalne i centralne oraz izby rzemieślnicze i inne organizacje zawodowe. Na uroczystościach PIGR reprezentował Prezes Izby - Piotr Stanik, Dyrektor - Danuta Gawęcka oraz Członek Zarządu - Jerzy Biskup wraz z małżonką.

W programie spotkania wyróżniono trzy zasadnicze części:

  • oficjalną - związaną z jubileuszem;
  • tradycyjne obrady wewnętrzne skierowane do członków stowarzyszenia, dodatkowo wzbogacone o szereg seminariów i wykładów;
  • spotkania nieformalne, w tym tradycyjny uroczysty bankiet i wycieczka po Kolonii.

Nastroje wśród członków stowarzyszenia był bardzo dobre, co związane jest z aktualnie dobrą koniunkturą na rynku budowlanym w Niemczech, a w samym stowarzyszeniu również były powody do zadowolenia, bowiem po latach zmniejszania się liczby członków, obecnie następuje ich wzrost, co cieszy zarówno Prezesa Stowarzyszenia - Jörga Bergera, jak i Dyrektora - Lothara Bündera.

W części oficjalnej, wśród wystąpień zaproszonych gości nie zabrakło również przemówienia, które w imieniu naszej Izby wygłosił Prezes - Piotr Stanik. Pogratulował dokonań i życzył dalszych sukcesów na co najmniej następne 60 lat, dziękując równocześnie za wspólną dotychczasową współpracę. Prezes, wręczając wraz z Jerzym Biskupem okolicznościowy dyplom oraz statuetkę, nie zapomniał podkreślić, że to właśnie działalność Bundesverband Gerüstbau była inspiracją dla środowiska polskich "rusztowaniowców" przy zakładaniu naszej organizacji i do dziś z jej doświadczeń czerpiemy wiedzę w bieżących działaniach Izby.

W cyklu wykładów i seminariów przedstawiono zagadnienia dotyczące spraw ogólnych, takie jak: "Gospodarka a prawo", "Środowisko - regulacje prawne" czy "Założenia do obowiązkowej dokumentacji powypadkowej", a także bardziej uszczegółowione z zakresu tematyki rusztowaniowej - "Rusztowania wiszące". Wszystkie z przedstawionych tematów, a zwłaszcza dwa ostatnie, są interesujące również i dla naszych członków. Niewykluczone więc, że podobne zagadnienia zostaną przedstawione na naszych Izbowych spotkaniach z cyklu "Forum Rusztowaniowe".

Jeszcze jedna rzecz godna jest odnotowania, mianowicie pojawiła się na spotkaniu inicjatywa utworzenia "Muzeum Rusztowań". Na początek sala, gdzie prowadzone były obrady, udekorowana została przez mini wystawę - jako zwiastun nowego przedsięwzięcia. Do przedstawicieli PIGR również zwrócono się z prośbą o przyłączenie się do akcji zbierania stosownych eksponatów. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy trochę odpowiednich zdjęć, dokumentów czy elementów na ten temat.


Od lewej: Franz-Josef Knieps Prezes Izby Rzemieślniczej w Kolonii, Hartmut Schauerte Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Technologii, Jörg Berger Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego, Otto Kentzier Prezydent Niemieckiej Izby Rzemieślniczej, Lothar Bünder Dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego i Piotr Stanik Prezes PIGR


Wręczenie okolicznościowego dyplomu i statuetki Prezesowi Bundesverband Gerüstbau. przez Prezesa Piotra Stanika i Członka Zarządu PIGR Jerzego BiskupaWręczenie okolicznościowego dyplomu i statuetki Prezesowi Bundesverband Gerüstbau. przez Prezesa Piotra Stanika i Członka Zarządu PIGR Jerzego Biskupa

Podobnie jak u nas, spotkania tego typu to dla niemieckiego środowiska rusztowaniowego okazja do spotkań i wymiany poglądów biznesowo - zawodowych oraz towarzyskich. Jest to również dobra okazja do nawiązania nowych kontaktów zawodowych oraz do wspomnień ze wspólnie przebytych lat, a także do poczynienia podsumowań, zwłaszcza w sytuacji niemałych 60 - letnich doświadczeń.


Pierwsze eksponaty do Muzeum Rusztowań pierwsze eksponaty do Muzeum Rusztowań


Kolonia

Mamy nadzieję, że i nasza organizacja doczeka w dobrej kondycji tak szacownego jubileuszu.

Danuta GawęckaUczestnicy Spotkania Zaproszeni goście i członkowie Bundesverband Gerüstbau.Piotr Stanik Prezes PIGRJörg Berger Prezes Bundesverband Gerüstbau.

 

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń