Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

XXIII ogólnopolska konferencja - Warsztaty pracy projektanta konstrukcji

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Rzadko się zdarza, aby na konferencjach dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych, gościły referaty odnoszące się do problematyki rusztowaniowej. Jednak w tym roku na XXIII ogólnopolskiej konferencji "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji", która odbyła się w Szczyrku w dniach 5-8 marca, organizatorzy zamieścili w programie aż trzy referaty na ten temat:

1. Rusztowania systemowe. Przegląd systemów. Podstawowe problemy projektowania i eksploatacji - dr inż. Andrzeja Miszteli (fot. 1) z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

2. Zasady obliczania systemów rusztowań w naprawach, remontach i przebudowach konstrukcji - dr inż. Jerzego Skotnego z Biura Inżynierskiego "SBD" S.C. Częstochowa.

3. Realizacja konstrukcji nośnej choinki z elementów PERI UP ROSETT w Warszawie - dr inż. Piotra Ignatowskiego (fot. 2) oraz mgr inż. Sławomira Stożka (fot. 2) z firmy PERI Polska sp. z o. o.

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji były konstrukcje metalowe, a jako uzupełnienie omówione zostały zagadnienia posadzek betonowych, lekkiej obudowy oraz właśnie rusztowań. Program warsztatów obejmował:

 • wykłady i referaty zamówione, prezentowane przez autorów wywodzących się z uczelni, instytutów, pracowni projektowych oraz kadrę techniczno naukową firm wykonawczych i produkcyjnych,
 • dyskusje tematyczne,
 • prezentacje firm produkujących materiały i sprzęt dla budownictwa,
 • prezentacje wydawnictw techniczno - naukowych,
 • spotkania specjalistyczne.

Całość miała charakter szkolenia zawodowego podzielonego na 8 sesji. Wszystkie wykłady zostały przedstawione w 4 tomowym wydawnictwie.

Tematyka rusztowań w cyklu konferencji "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji" pojawiła się po raz pierwszy, jednak nie wzbudziła szerszego zainteresowania uczestników, nad czym należy ubolewać, bowiem tak jak to przedstawił w swoim opracowaniu i na wykładzie dr inż. Andrzej Misztela z IMBiGS, są to konstrukcje na tyle różne od stałych konstrukcji budowlanych, że przy ocenie ich bezpieczeństwa należy bardzo krytycznie podchodzić do bezpośredniego stosowania wymagań normowych i procedur obliczeniowych stosowanych w normalnych przypadkach. Najistotniejszą różnicą jest występowanie w konstrukcji rusztowań znacznych luzów oraz stosunkowo małe wartości sztywności połączeń i układów stężających, które pod wpływem obciążenia zmieniają się w sposób nieliniowy. Ponadto różnicą jest również podejście do samego projektowania, bowiem projektant rusztowania jest w swej pracy ograniczony brakiem możliwości doboru dowolnych przekrojów poszczególnych elementów konstrukcji, tak więc jej wytrzymałość i stateczność musi zapewnić poprzez odpowiednie stężenie i kotwienie całego ustroju. W związku z tym przy projektowaniu konstrukcji rusztowania ważna jest również znajomość danego systemu i doświadczenie w jego stosowaniu.

Ww. referat otworzył sesję VI warsztatów. Tym samym jego zadaniem było również wprowadzenie słuchaczy w obszar przypisany tego rodzaju konstrukcjom. Materiał zawierał szereg podstawowych wiadomości z dziedziny rusztowań takich, jak:

 • historia rozwój branży,
 • podziały, rodzaje i zastosowanie rusztowań,
 • podstawowe definicje, w tym poszczególnych elementów, począwszy od starych rusztowań rurowo-złączkowych, na obecnie stosowanych systemowych - ramowych i modułowych kończąc,
 • przegląd często stosowanych na rynku budowlanym w Polsce systemów,
 • przegląd przepisów prawnych, norm i dyrektyw UE.

Były tam również elementy ściśle związane z podejściem do projektowania konstrukcji rusztowań - podstawowe własności konstrukcji rusztowań i ich specyfika, w tym rola jaką odgrywają luzy w połączeniach elementów konstrukcyjnych, poziome i pionowe układy stężające oraz sztywność zakotwień. Ponadto referat odniósł się także do problemów analiz statycznych rusztowań w świetle przepisów normowych oraz do wpływu sztywności połączeń i nieliniowości geometrycznych na stopień wytężenia konstrukcji. W materiale nie zabrakło także odniesienia do podstawowych nieprawidłowości w projektowaniu i eksploatacji rusztowań, a także certyfikacji rusztowań oraz ważnego podziału rusztowań - na typowe i nietypowe.

Drugi wykład na temat zasad obliczania systemów rusztowań w naprawach, remontach i przebudowach konstrukcji stalowych, przedstawił dr inż. Jerzy Skotny. W referacie, oprócz informacji wprowadzających w zagadnienie, takich jak: podstawowe pojęcia (w tym klasyfikacja rusztowań i ich elementy składowe), wybór stosowanych przekrojów i materiałów, a także bezpieczeństwo konstrukcji rusztowań, omówiono najważniejsze założenia i zasady projektowania rusztowań, przedstawiając przykłady obliczeń wybranych do tego celu rusztowań stojakowo- złączkowych.

W przedstawionym materiale znalazła się również najważniejsza analiza, jaką przeprowadza się na etapie projektowania rusztowania rurowo- złączkowego, mianowicie analiza stateczności rusztowania w zakresie:

 • wyboczenia pojedynczego pręta, czyli tzw. lokalna utrata stateczności,
 • wyboczenia całej kondygnacji rusztowania, czyli tzw. pochylenie krytyczne,
 • wyboczenia sprężystego całego systemu jako pręta wielogałęziowego,
 • ogólnej utraty stateczności całego systemu, np. przez obrót wokół jednej osi lub przesuwu.

Autor w swoim referacie podkreślał, że konieczność prowadzenia takiej analizy podczas projektowania tego typu rusztowań wynika z faktu, że w większości przypadków zawalenie się rusztowań bardzo obciążonych lub o dużych wysokościach, następuje z powodu problemów ze statecznością. Wyboczenie pojawia się nagle, mimo że obliczeniowo w żadnym punkcie konstrukcji nie została przekroczona granica sprężystości materiału, więc żadne obliczenia wytrzymałościowe nie są w stanie wykazać niebezpieczeństwa tego rodzaju. Dlatego też w wykładzie zostały przedstawione uproszczone sposoby oszacowania różnych obciążeń krytycznych. W dalszej części referatu dokonano porównania rusztowań stojakowo-złączkowych z rusztowaniami systemowymi - modułowymi, zwanymi także stojakowo - kryzowymi, omawiając również specyfikę statyczną tych ostatnich. Na zakończenie referatu autor odniósł się do przepisów i norm, dokonując m. in. porównania krajowych dokumentów z normą niemiecką DIN.

Trzeci, ostatni wykład, to przedstawienie przez przedstawiciela firmy PERI Polska dr. inż. Piotra Ignatowskiego ciekawej realizacji z przełomu listopada i grudnia 2005 r. - konstrukcji Choinki (fot. 3 i 4), która jako prezent świąteczny Banku Millenium, stanęła przed Pałacem Kultury w Warszawie. Podobna konstrukcja pojawiła się w tym samym czasie także w Lizbonie. Projekt choinki został opracowany przez polsko-portugalski zespół inżynierów z koncernu PERI, natomiast montażem tej nietypowej i ciekawej konstrukcji zajęli się polscy montażyści z firmy PERI Polska i Ramirent Scaffolding. W prezentacji omówiono przyjętą koncepcję projektową oraz najtrudniejsze elementy samego procesu projektowania, a także montażu konstrukcji, z podkreśleniem trudności i zagrożeń wynikających z nietypowości przedsięwzięcia. Ponieważ zarówno firma PERI Polska, jak i Ramirent Scaffolding, to członkowie naszej Izby, w czasie kiedy mogliśmy oglądać na żywo Choinkę w pełnej krasie, na stronie Izby - www.rusztowania-izba.org.pl - również był zamieszczony artykuł na ten temat (wraz ze zdjęciami). Zainteresowanych bliższymi szczegółami odsyłamy do działu Archiwum.

Opracowała: Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń