Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Szkolenie inspektorów pracy w zakresie rusztowań i deskowań - Wrocław październik 2008

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 16 października br. w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu odbyło się szkolenie inspektorów pracy z okręgów z całej polski. Tematami szkolenia były zagadnienia dotyczące nowoczesnych systemów deskowań oraz konstruowanie i wznoszenie budowlanych nietypowych konstrukcji z rusztowań systemowych. Organizator szkolenia - Departament Organizacyjny GIP zwrócił się do naszej Izby o poprowadzenie powyższych tematów. Zadania podjęli się specjaliści z firmy Peri Polska - członka PIGR.

Temat dotyczący deskowań przedstawił na seminarium, Główny Technolog p. Paweł Gulak dokonując w swym wystąpieniu przeglądu systemów deskowania ze szczególnym uwzględnieniem osprzętu BHP (osłony, drabinki, schody, pomosty, barierki).

Zagadnienia dotyczące rusztowań przedstawił Dyrektor Działu Rusztowań p. Robert Szpila, który z uwagi na fakt, że dzień wcześniej słuchacze seminarium mogli wysłuchać szereg informacji związanych z rusztowaniami na wykładzie p. dr Andrzej Misztela z IMBiGS, w swoim wystąpieniu skupił się na problemie kontroli rusztowań na budowach.

Wskazano problem niewystarczającego nadzoru służb państwowych nad budową konstrukcji z rusztowań, i co z tym się wiąże, powszechności uchybień, w tym stosowania rozwiązań sprzecznych z przepisami BHP. Podkreślił, że tego typu działania opóźniają postęp techniczny i promują rozwiązania najtańsze, polegające na rezygnacji z oczywistych w krajach rozwiniętych i wymaganych przepisami środków zabezpieczających. W trakcie dyskusji, która się wywiązała inspektorzy ze swej strony podnieśli między innymi problem niewystarczającej obsady inspektoratów, co uniemożliwia PIP skuteczną działalność, ograniczają się najczęściej do interwencji i obsługi wypadków.

Wystąpienie zostało dobrze przyjęte przez słuchaczy, mamy więc nadzieję, że informacje na nim przekazane przyczynią się do baczniejszego spojrzenia na prawidłową budowę i eksploatację rusztowań w przyszłości.

Robert Szpila


Archiwum

Tablica ogłoszeń