Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

90-lecie Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

17 listopada 2009 r. w sali reprezentacyjnej Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 90-tej rocznicy powstania inspekcji pracy w Polsce połączona z zakończeniem konkursów i kampanii promocyjno - prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2009 r.

W uroczystość wzięło udział wielu zaproszonych gości reprezentujących :

  • władze administracyjne i samorządowe Poznania i Wielkopolski, na czele z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego P. Wojciechem Jankowiakiem,

  • organy nadzoru nad warunkami pracy, instytucje współpracujących z OIP w Poznaniu,

  • organizacje związkowe,

  • organizacje pracodawców

a także laureaci konkursów i programów promocyjno - prewencyjnych.

zdj2.jpg (102951 bytes)

Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty i obfitowało w liczne wystąpienie. Pierwsze wygłosił gospodarz spotkania Okręgowy Inspektor Pracy p. Krzysztof Fiklewicz, które zostało zakończone bardzo ciekawą prezentacją, przedstawiającą historię inspekcji pracy w Wielkopolsce.

Niezwykle podniosłym momentem całej uroczystości było wręczenie p. Krzysztofowi Fiklewiczowi Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", przyznaną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a którą wręczył jubilatowi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

zdj3.jpg (97812 bytes)

Z kolei zaproszonym na uroczystość gościom, okręgowy inspektor pracy wręczył medale pamiątkowe wydane z okazji 90-lecia inspekcji pracy w Polsce. W gronie tych osób znalazła się Dyrektor PIGR, p. Danuta Gawęcka.

zdj4.jpg (87313 bytes)

W dalszej kolejności zostały wręczone nagrody i wyróżnienia pracodawcom - laureatom XVI edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej", a także konkursu o tytuł "Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy".

Wystąpienia zaproszonych gości oraz koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza zakończyły uroczystość.


Archiwum

Tablica ogłoszeń