Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

15 kwietnia br. odbyło się z udziałem Głównego Inspektora Pracy Pana Ministra Tadeusza Jana Zająca kolejne spotkanie Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB) na jej zaproszenie.

Posiedzenie Rady poprowadził jej przewodniczący Stefan Nawrocki. Program obrad zawierał następujące wystąpienia:

  • Prezentację działań podejmowanych przez WIB - przedstawił dr inż. Zenon Kierczyński, Prezes Zarządu WIB

  • Międzynarodowe Targi Poznańskie " Budma" - nowości wydarzenia i perspektywy - przedstawiły Danuta Kubasik i Małgorzata Czubak z MTP.

  • Wypadki przy pracy w budownictwie - przyczyny i okoliczności oraz działania zapobiegawcze podejmowane przez pracodawców i organy nadzoru nad warunkami pracy - zaprezentował Inspektor Krzysztof Duda z |OIP w Poznaniu.

Bardzo ciekawym było wystąpienie Głównego Inspektora Pracy Pana Ministra Tadeusza Jana Zająca, który zapoznał Członków Rady i zaproszonych gości z wizją funkcjonowania urzędu którym kieruje. Poinformował między innymi o opracowaniu nowej listy kontrolnej - tzw. karty kontrolnej z zakresu budownictwa oraz tworzeniu grupy wysoko wyspecjalizowanych inspektorów pracy, którzy zajmą się wyłącznie nadzorowaniem tej branży. Przy okazji omawianej tematyki wspomniał również o przygotowywanej nowatorskiej koncepcji działań kontrolno-nadzorczych inspekcji pracy. Będą się one koncentrować na zakładach małych, w których występują największe problemy w sferze bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. Duże firmy budowlane natomiast, dysponujące liczną, fachową kadrą, profesjonalnymi służbami bhp i odpowiednimi środkami, mają być wizytowane przez inspektorów PIP raczej okazjonalnie, profilaktycznie, zgodnie z zasadą, że PIP nie zamierza zastępować służb pracodawcy powołanych do dbania o stan bhp. Pan Inspektor zaznaczył, że problematyka bezpieczeństwa pracy w budownictwie traktowana jest priorytetowo w działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowania obrad Rady dokonał Okręgowy Inspektor Pracy Krzysztof Fiklewicz formułując szereg wniosków wynikających z prezentowanych w trakcie obrad materiałów.

Po zakończeniu posiedzenia Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, główny inspektor pracy spotkał się z pracodawcami - członkami Izby. Tadeusz Jan Zając wskazał na konieczność stałej współpracy z pracodawcami, zachęcał ich do zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy problemów dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów bhp, które utrudniają im prowadzenie działalności i w ich ocenie należałoby je zmienić. Odpowiedział też na liczne pytania i problemy zgłaszane przez pracodawców.

Na zakończenie pobytu głównego inspektora pracy w Poznaniu zorganizowano konferencję prasową.


Archiwum

Tablica ogłoszeń