Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Reprezentacja UEG - "der Union der der Europäischen Gerüstbaubetriebe" w Parlamencie Europejskim

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Pierwsze posiedzenie Prezydium UEG, które odbyło się 16-17 marca br., było niezwykle owocne ponieważ, oprócz podstawowych tematów związanych z bieżącą działalnością UEG zatwierdzono m.in.:

- adres domeny internetowej UEG (www.geruesteuropa.org)

- propozycje loga

- zasad współpracy z narodowymi organizacjami a magazynem "The Scaffolder" (Magazyn "The Scaffolder" - już w Polsce) jak również potencjalnych możliwości prezentacji działań UEG w tym że czasopiśmie.

Głównym, a zarazem najważniejszym powodem tego posiedzenia było spotkanie z przedstawicielami Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) w ich siedzibie w Brukseli. Zorganizowane zostały dwa spotkania z Euro deputowanym p. Andreasem Schwabem oraz z kierowniczką przedstawicielstwa ZDH przy Brukseli p. Karin Rögge.

Podczas obu tych spotkań Pan Jacek Bińkowski w ramach pełnienia funkcji Prezydenta UEG zaprezentował historię , główne cele a także aktualny stan i plany na przyszłość międzynarodowej organizacji. Rozmowy przeprowadzane były w dobrej, partnerskiej atmosferze z jasnymi sygnałami woli współpracy, a delegacja otrzymała deklaracje wsparcia organizacji w jej działaniach. Po spotkaniach Prezydium zaproszono na krótkie zwiedzanie Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem pracownika ZDH p. Haesera .

Wizyta ta jest pierwszym znaczącym krokiem, a zarazem sygnałem istnienia organizacji , która chce i będzie walczyć o interesy branży rusztowaniowej na arenie międzynarodowej.

Paula Szpilman


Archiwum

Tablica ogłoszeń