Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Forum Rusztowaniowe 2009 Łochów - Sprawozdanie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

"Forum Rusztowaniowe" to cykliczna, tradycyjna branżowa impreza, którą od wielu lat w początkach września organizuje Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami, za każdym razem w innej części Polski.

W tym roku organizatorzy wybrali na miejsce spotkania przepiękną ziemię podlaska, bowiem współgospodarzem spotkania była Firma Altrad Mostostal producent rusztowań, z siedzibą w Siedlcach. W związku z tym, w dniach 12-13 września to właśnie w okolicach Wyszkowa, w Pałacu w Łochowie, spotkali się przedstawiciele różnych instytucji, organizacji oraz firm, złączeni wspólną troską o przyszłość branży rusztowaniowej w Polsce.

Główny cel Forum to prezentacja branży rusztowaniowej i tematów z nią związanych jak najszerzej i z różnych perspektyw zarówno "rusztowaniowców" (producentów, firm usługowych), firm stricte budowlanych - odbiorców usług rusztowaniowych jak i instytucji kontrolujących czy innych organizacji związanych z budownictwem. Ta różnorodność poglądów i wieloaspektowość poruszanych zagadnień powoduje niepowtarzalną okazję do przeprowadzenia konstruktywnych rozmów o przyszłych celach, oczekiwaniach, zasadach współpracy czy pomysłach na nowe przedsięwzięcia nie tylko dla Izby, jej członków, ale również branży rusztowaniowej jako całości.

Gośćmi, szczególnymi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:

 • Główny Inspektor Pracy Pan Minister Jan Tadeusz Zając wraz z Sekretarzem Rady ds. Bezpieczeństwa pracy przy GIP - Panem Ryszardem Rodzochem,
 • Pan Zbigniew Janowski Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani",
 • Pan Edward Szwarc V-ce Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

osobistosci.jpg (57505 bytes)
Goscie Forum: od lewej Zb. Janowski, J.T.Zając, R.Rodzoch, E.Szwarc

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Minister Robert Dziwiński z uwagi na fakt podjętych wcześniej zobowiązań zawodowych i nie mogąc osobiście uczestniczyć w Forum, przesłał na ręce organizatorów pismo z podziękowaniami za podejmowaną przez PIGR inicjatywę spotkań dotyczących kluczowych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań i złożył wszystkim uczestnikom życzenia owocnych obrad.

    Nasze zaproszenia przyjęli przedstawiciele; Okręgowej Inspekcji Pracy (OIP) z Warszawy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS), Naczelnej Organizacji Techniczną (NOT), przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB) z województw: Mazowieckiego, Warmińsko Mazurskiego i Łódzkiego oraz przedsiębiorstw Wacetob i Sekocenbud.

Podczas tegorocznego spotkania mieliśmy okazję gościć reprezentację międzynarodowej organizacji rusztowaniowej Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG) w osobach:

 • Pana Jacka Bińkowskigo - przedstawiciela UEG z Polski, Prezesa UEG (V-ce Prezesa PIGR)
 • Pana Jörga Bergera - Prezesa Stowarzyszenia Niemieckiego, przedstawiciela UEG - z Niemiec i Pana Lothara Bündera - Sekretarza Generalnego UEG (Dyrektora Stowarzyszenia Niemieckiego)
 • Panią Sabrinę Luther - prawnika UEG
 • Pana Robina Jamesa - przedstawiciela UEG z Wielkiej Brytanii (organizacja NASC - odpowiednik PIGR)
 • Pana Josepha Teupe - przedstawiciela UEG z Niemiec (Prezesa Stowarzyszenia Rusztowań Stalowych)
 • Pana Jaromira Bubenicka - przedstawiciela UEG z Czech (członka Czesko-Morawskiej Izby Rusztowań)

Zaszczycili nas swoją obecnością także inni goście zagraniczni; Pan Prezes Hans Joerg Lamping - z Altrad Niemcy oraz reprezentacja węgierskiej firmy Metalconstruct Kecskemet.

Prasę branżową na spotkaniu reprezentowały wydawnictwa:

Forum Budowlane, Inżynier Budownictwa, Przegląd Budowlany, Świat Aluminium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Sama Izba reprezentowana była bardzo licznie, Na czele z Zarządem (Prezes Piotr Stanik, V-ce Prezesi Jacek Bińkowski, Zenon Sztobryn oraz Członkowie Krzysztof Gąsiorek, Roman Rogoziński, Bogdan Szpilman) uczestniczyły w spotkaniu firmy (w kolejności alfabetycznej): Adept, Altrad Mostostal, Altrad Mostostal Montaż, Altrad Mostostal Prymat, BIS plettac, BMP Białystok, Dekor-Jan, Domena, Fasadextar Tarnów, Fenetra, Get, GFM, Huck, Interpetro , Jagro, Kuźnia, Layher, Nasza Era, Nowa, Oreno, Ostap, Peri Polska, M&S Pico, Pionart, Plettac distribution, Pomorze Altrad Mostostal, Pro Men, Protech, Przedsiębiorstwo budowlane TMP, Rybnik, Proto, Ramirent, Rew-Ton, Rubo Bogdan Szpilman, Rubo Serwis, Rubo Sp. z o.o, Stalkone, Stettak, Termosprzęt, Xervon, Zi-co Geda.

Patron medialny
forum_budowlane.jpg (20772 bytes)

Powitania i wystąpienia

Historia lubi zataczać koło, o czym świadczy organizacja tegorocznego Forum Rusztowaniowego po raz kolejny we współpracy z firmą Altrad Mostostal (współorganizator pierwszego Pikniku Rusztowaniowego, przeszło 9 lat temu - w 2000 roku). Dzięki tej współpracy, organizacja całości spotkania przebiegła pomyślnie i sprawnie.

Spotkanie oficjalnie otworzyli, witając przybyłych gości, prowadzący Forum, Pani Danuta Gawęcka - Dyrektor PIGR i Pan Piotr Sobczyk Dyrektor Handlowy Altrad Mostostal. Pierwsze przemówienia w imieniu organizatorów wygłosili:

 • Pan Piotr Stanik - Prezes PIGR,
 • Pan Piotr Janowski - Prezes firmy Altrad Mostostal,
 • Pan Jacek Bińkowski - Prezes UEG

stanik.jpg (13764 bytes) p_janowski.jpg (28328 bytes) binkowski.jpg (37570 bytes)

Kolejnym elementem części oficjalnej były wystąpienia gości. Głos zabrali:

 • Pan Minister Tadeusz Jan Zając
 • Pan Zbigniew Janowski
 • Pan Edward Szwarc
 • Pan Lothar Bünder

zajac.jpg (33629 bytes)zb.janowski.jpg (25049 bytes)szwarc.jpg (18578 bytes)bunder.jpg (17566 bytes)

Po wystąpieniach nadszedł czas prezentacji współgospodarza Forum - firmy Altrad Mostostal. Prezes Piotr Janowski, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił firmę: jej historię i dokonania. Całość wystąpienia zwieńczył film, w którym oprowadzono widzów po najistotniejsze obszarach siedziby firmy w tym, pokazano halę produkcyjną - gdzie wytwarzane są elementy konstrukcji rusztowań.

Prezentację Altrada Mostostal i PIGR nagrane na pen-drivie każdy z uczestników otrzymał w komplecie materiałów rozdanych przed spotkaniem.

Finał II edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"

Ważnym i uroczystym elementem spotkania był Finał II edycji ogólnopolskiego Konkursu "Rusztowanie Roku" pod Patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, którego laureatami są monterzy, realizacje i produkty. Konkurs to promocja dobrych i bezpiecznych praktyk przy projektowaniu i stawianiu konstrukcji z rusztowań, wykorzystywania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie produkcji technologii montażu.

Patron Konkursu
pip.jpg (14548 bytes)

Więcej informacji o konkursie i jego II edycji na stronie internetowej Izby: (Konkurs "RUSZTOWANIE ROKU"Etap II Konkursu)

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pana Prezesa Edwarda Szwarca przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii I -"Rusztowanie"

I miejsce i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla:
 • BIS plettac Sp. z o.o. za tymczasową halę z konstrukcji rusztowań modułowych na terenie elektrowni Bełchatów

 

II miejsce i nagrodę "Srebrnego Kuplunga" exequo dla:
 • Ramirent SA za rusztowania robocze wiszące - przeprawa mostowa Puławy

 

 • ThyssenKrupp Xervon Polska sp. z o. o. za "Latające Rusztowanie". Konstrukcja rusztowania posadowionego na bandażach kotła bloku 858MW w elektrowni Bełchatów

 

III miejsce i nagrodę "Brązowego Kuplunga" dla:
 • Rubo Serwis sp. z o. o. za rusztowanie wsporcze pod budowę kopuły reaktora Babcock w Stoczni Marynarki Gdańskiej.

 

Wyróżnione natomiast zostały firmy:
 • Altrad Mostostal Montaż sp. z o. o. za konstrukcje rusztowania fasadowego posadowionego na konstrukcji wsporczej z dźwigarów stalowych w Centrum Chopinowskim w Warszawie

 

 • GET sp. z o. o. za konstrukcję rusztowania do renowacji kościoła p.w. NMP w Inowrocławiu

 

W kategorii II - "Produkt"

I miejsce i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla:
 • Altrad Mostostal sp. z o.o. za zestaw bezpieczeństwa

 

Wyróżnione w tej kategorii zostały firmy :
 • Altrad Mostostal sp. z o. o. za pomost stalowy ECO

 

 • Layher sp. z o.o. za pomost stalowy Layher

W kategorii III - "Monter"

I miejsce i nagrodę "Złotego Kuplunga" exequo dla monterów:
 • Tomasza Cieślińskiego z firmy BIS plettac Sp. z o. o.

 

 • Krystiana Tobiasza z firmy Ramirent SA

 

II miejsce i nagrodę "Srebrnego Kuplunga" exequo dla monterów-
 • Jana Musiała z firmy BIS plettac Sp. z o. o.

 

 • Wiesława Itricha z firmy Rubo Sp. z.o.o

 

III miejsce i nagrodę "Brązowego Kuplunga" dla -
 • Krzysztofa Sobótki z firmy Rubo Sp. z o. o.

 

Statuetki, dyplomy oraz nagrody laureatom wręczyli:

 • Przewodniczący Kapituły Pan Edward Szwarc
 • Sekretarz Kapituły Pan Andrzej Misztela z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
 • Prezes PIGR Pan Piotr Stanik

 

oraz fundatorzy nagród (w kolejności alfabetycznej):
 • BHP w firmie - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
 • Sp.z o.o, Centrum Informacji Gospodarczej,
 • Forum Budowlane,
 • Huck Sp z o. o.
 • PIGR

 

Obszerny materiał dotyczący realizacji, które zwyciężyły w kategoriach: I i II będzie umieszczany sukcesywnie na stronie internetowej Izby.

I część Forum zakończono wzniesieniem toastu na cześć laureatów.

Debata

na temat projektu nowego systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań - wspólnego, aktualnie opracowywanego projektu, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań to propozycja uporządkowania i udoskonalenia wszystkich sfer dotyczących rusztowań w sposób kompleksowy, począwszy od legislacji, poprzez system kształcenia i weryfikacji wiedzy wszystkich niezbędnych szczebli, na obowiązkowej certyfikacji rusztowań kończąc, w kontekście aktualnych potrzeb. Celem nadrzędnym opracowania było, aby projekt ten stanowił jeden, spójny, logicznie uporządkowany, prosty i nowoczesny system, zbieżny z praktykami w tym zakresie innych krajów Unii Europejskiej.

Debata stworzyła możliwość zaprezentowania ogólnej idei projektu i zainicjowania dyskusji nad jego istotnymi elementami a także, możliwości wskazania problemów branży rusztowaniowej szerszemu forum i pozyskania poparcia działań osób kierujących się troską o poprawę bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań.

Moderatorem debaty był Pan dr Andrzej Misztela, którego materiał zamieszczony w ostatnim wydaniu biuletynu "Rusztowania" (nr.3/2009), był dobrym wprowadzeniem do dyskusji. Pan Andrzej Misztela rozpoczął debatę wyjaśnieniem meritum projektu zwracając uwagę na istotną rolę, z punktu widzenia interesu społecznego, jaką odgrywa bezpieczna eksploatacja rusztowań. Dyskusję poprzedziła, ponadto, prezentacja przygotowana i przedstawiona przez p. Danutę Gawęcką, w której zaprezentowano między innymi ogólne szacunki dotyczące branży rusztowań takie jak np. ilości: firm rusztowaniowych, monterów, projektantów , statystyki wypadkowości ze szczególną analizą zdarzeń na rusztowaniach, podstawowe obszary zagrożeń i błędy ilustrowane przykładami. Ponadto prezentacja wprowadziła słuchaczy w założenia i strukturę projektowanego systemu, w tym, wyznaczone cele krótko- i długoterminowe. Przedstawione materiały stanowiły bazę do dyskusji, która miała skłonić słuchaczy do wypowiadania swoich opinii, dzielenia się doświadczeniem i zgłaszania pomysłów.      Wnioski proste, ale dające do myślenia padały głównie w odniesieniu do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych. Wskazywały na jeszcze zbyt małą świadomości zagrożeń budowlanych, niewystarczający poziom kwalifikacji zawodowych przede wszystkim przy eksploatacji rusztowań i to zwłaszcza na małych budowach gdzie najbardziej widocznym jest brak wiedzy i nadzoru. Stwierdzono, że zatrważający jest fakt, iż z biegiem lat niewiele w tej materii się zmieniło, a wzrost ilości firm na rynku niestety nie przekłada się na lepszą jakość robót i bezpieczeństwo na budowach.

Debata zakończyła część oficjalno-seminaryjną spotkania.

Konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe gdzie można było uzyskać wiele informacji i materiałów.

    Ciekawą ekspozycję miała Państwowa Inspekcja Pracy, która dodatkowo swoje stoisko wzbogaciła o filmy dot. pracy na wysokości oraz przygotowała szeroki wybór materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w budownictwie.

Zainteresowanie wzbudziły stoiska firm:

 • Huck z bogatą informacją nt. siatek budowlanych i siatek bezpieczeństwa
 • Lésko - czeska firma producent i dystrybutor kluczy monterskich oraz przyrządu do pomiaru siły kotwienia
 • Altrad Mostostal - producent rusztowań

   Swoje materiały reklamowe zaprezentowały Centrum Informacji Gospodarczej oraz Forum Budowlane, które wystawiło swoje czasopisma: Forum Budowlane oraz Tynki.

    Po debacie, część gości, żegnana przez gospodarzy, opuściła Forum. Pozostali, po krótkim odpoczynku i przebraniu w swobodniejsze stroje udała się na część drugą spotkania.

Piknik

Piknik stanowi nieoficjalny, acz nieodzowny element Forum Rusztowaniowego. Jest to impreza mająca na celu przede wszystkim integrację branży rusztowaniowej w miłej "rodzinnej atmosferze". Innymi słowy i jak sama nazwa wskazuje jest to biesiada przy grillu, w plenerze i luźnych rozmowach do późnych godzin nocnych....

Tegoroczna impreza była urozmaicona o liczne atrakcje sportowe, konkursy i zabawy. Jednym z zabawniejszych a jednocześnie dostosowanym do charakteru spotkania i grona uczestników, był konkurs rusztowaniowy, którego pomysłodawcą i autorem jest Pan Piotr Janowski. Polegał on na walce 2 drużyn, w 2 częściach konkursowych: teoretycznej (quiz) i praktycznej (montaż rusztowania). Zwycięska drużyna w skład, której wchodzili Roman Rogoziński ( Stettak), Jan Wasilewski (Dekor-Jan) i Janusz Podgórski, (Exim) wywalczyła statuetkę "Chińskiego Kuplunga", zaprojektowaną i osobiście wykonaną przez Pana Piotra Janowskiego. Druga drużyna w składzie: Leszek i Simone Drill (Oreno) oraz Marian Ostapowicz (Ostap). Zapowiedziała odbicie nagrody na następnym Forum za 2 lata.

Uczestnicy mogli się zmierzyć także w konkurencjach jak: siatkówka, koszykówka, a także skorzystać z nauki malunku bądź tańca przy rytmach ABBY lub po prostu zwiedzić bryczką piękne okolice. Jednak wydaje się, że najcenniejszym elementem tej części była możliwość poznania się, bliżej, wymienienia doświadczeń, zawiązania przyjaźni i spędzenia miłych chwil na świeżym powietrzu, wśród zieleni i pięknej pogodzie.

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Forum , w szczególności firmie:
 • Altrad Mostostal - współgospodarza imprezy

a także firmom:

 • Altrad Mostostal Montaż - za konstrukcje pod bannery
 • Huck - za zapewnienie atrakcji sportowych
 • Fabryka Reklamy Nowa - za wykonanie bannerów
 • Jagro - za pomoc w wykonaniu statuetek konkursowych

I wszystkim tym, którzy osobiście zaangażowali się w organizację II Forum Rusztowaniowego w Łochowie. Jeszcze raz:

kwiatek.jpg (13776 bytes)
               Dziękujemy.

 

Zdjęcia wykorzystane w sprawozdaniu zostały zamieszczone dzięki uprzejmości firm:

M&S Pico, Rubo, Altrad Mostostal, Stettak, Forum Budowlane, wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz archiwów PIGR

Paula Szpilman


Archiwum

Tablica ogłoszeń