Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania i deskowania systemowe - tematem szkolenia Departamentu Prewencji i Promocji GIP

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 7 maja br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Departament Prewencji i Promocji, w ramach kampanii "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" w 2009 roku zorganizował, szkolenie, w programie, którego prezentowane były zagadnienia związane z pracami wykonywanymi na rusztowaniach. Uczestnikami szkolenia byli inspektorzy pracy z okręgowych inspektoratów pracy, którzy zajmują się kontrolami placów budów oraz koordynatorzy działań prewencyjnych i promocyjnych PIP adresowanych do sektora budowlanego.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, nie po raz pierwszy jest zapraszana do szkolenia inspektorów pracy i przedstawiania szeregu zagadnień związanych z bezpieczną budową i eksploatacja rusztowań. Od lat współpracujemy z PIP zarówno na szczeblu krajowym jak i okręgowym przekazując naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Tematem ostatniego wykładu były zabezpieczenia zbiorowe przy pracach na rusztowaniach systemowych. Przedstawiciel PIGR, Pan Robert Szpila, Dyrektor Działu Rusztowań w firmie Peri Polska - członka naszej Izby, przedstawił słuchaczom informacje dotyczące nowoczesnych rozwiązań technicznych, bazując na dobrych praktykach zalecanych i opisanych w dokumentacjach technicznych systemów rusztowań i deskowań produkowanych przez Peri, stosowanych podczas prowadzenia prac montażowych.

Poniżej szczegółowy program spotkania

11:00 - 11:30
Powitanie, przedstawienie założeń kampanii "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" w 2009 roku: Paweł Rozowski - wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP

11:30 - 12:00
Prezentacja strategii kampanii informacyjnej: Marcin Izdebski - Fabryka Komunikacji Społecznej

12:00 - 12:30
Przedstawienie przykładów działań podejmowanych przez okręgowe inspektoraty pracy: Koordynatorzy tematów A i 77 z OIP Lublin, OIP Bydgoszcz, OIP Kraków

12:30 - 13:00
Prezentacja produktów kampanii - publikacje

13:00 - 13:15
Przerwa

13:15 - 13:45
Zarządzanie bezpieczeństwem w relacji inwestora z podwykonawcami: Hubert Nosal, SGI Baltis Sp. z o.o.

13:45 - 15:00
Zabezpieczenia zbiorowe przy pracach na wysokości - rusztowania systemowe - dobre praktyki Robert Szpila, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń