Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne zgromadzenie niemieckiej organizacji "Bundesinnung für das Gerüstbauer- Handwerk", Kilonia 21-23 maj 2009 r.

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W ramach naszej wieloletniej współpracy oraz bardzo dobrych stosunków z niemieckim stowarzyszeniem "Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk" - Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tradycyjnie już została zaproszona na ich Walne Zgromadzenie (WZ). W tym roku odbyło się ono na północy Niemiec, a mianowicie w Kilonii w dniach 21-23 Maja 2009. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentował V-ce Prezes PIGR p. Jacek Bińkowski oraz Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.

WZ w Niemczech to duże 3-dniowe wydarzenie dla całej branży rusztowaniowej, podczas którego, uczestnikom, oferowane są, wykłady, prezentacje, a nawet dodatkowe atrakcje dla osób im towarzyszących. Dobra organizacja oraz interesujący program to zapewne wynik 60-cio letniego doświadczenia organizacji, a także aktywnego udziału ich członków w przygotowaniach do tego wydarzenia. Warto nadmienić, że "Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk" zrzesza w ramach swej organizacji prawie 600 członków z szacowanej ilości 2500 firm. Nie jest to jednak jedyna organizacją w Niemczech związana z rusztowaniami - współorganizatorem pierwszego dnia spotkania było również stowarzyszenie rusztowań stalowych "Güteschutzverband Stahlgerüstbau e.V", członek naszej nowej, europejskiej organizacji rusztowaniowej UEG. Stowarzyszenie rusztowań stalowych nie tylko partycypowało w jednym z wykładów ale również przeprowadziło w tym czasie zebranie swoich członków .

W pierwszym dniu obrad, organizatorzy zaproponowali równolegle 3 wykłady :

  • "Ukryte koszty" - prezentacja przedstawiona przez Pana Waltera Stubera z firmy Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH.

  • "Jak powinno być?" - wykład połączony z dyskusją na temat sytuacji kobiet prowadzących działalność gospodarczą bądź zatrudnionych w branży rusztowaniowej

  • "Bezpieczeństwo z BasISS" - przedstawienie ostatniej części wyników w ramach współpracy "Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk", a dokładnie jej komisji ds. bezpieczeństwa pracy oraz firmy zajmującej się doradztwem "Managmentberatung GmbH".

Właściwe WZ członków "Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk" nastąpiło po wykładach, drugiego dnia spotkania, co ciekawe w obradach uczestniczyło 124 członków co stanowi ~21% wszystkich. Dla porównania procentowy udział w WZ PIGR w tym roku był większy bo 34,5% jednak niemieckie stowarzyszenie znacznie przewyższa nas liczebnie i bardzo byśmy chcieli w przyszłość być tak dużą organizacją jak oni.

Najważniejszym wydarzeniem tego spotkania był wybór nowego Zarządu na kolejną kadencję. Na Prezydenta ponownie został wybrany p. Jörg Berger a zmiana nastąpiła wśród jego zastępców: V-ce Prezydentem ds. gospodarki i prawa został p. Marcus Nachbauer a V-ce Prezydentem ds. techniki wybrano p. Holgera Budroweita.

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji , tradycyjnie już wszyscy uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, wymienić poglądy i porównać doświadczenia w luźnej przyjaznej atmosferze. W ostatnim 3 dniu spotkania -zorganizowano otwartą dyskusję zatytułowaną "Rozmowa o Rusztowaniach", którą ukierunkowano na zagadnieniach dotyczące umieszczania plandek bądź siatek ochronnych na rusztowaniach i wykorzystywania ich w formie reklam. Dyskusja zakończyła część merytoryczną WZ. Dla chętnych został zorganizowany jeszcze wspólny obiad oraz wycieczka do słynnego portu w Kilonii.

Możliwość uczestniczenia w spotkaniu tak dużej organizacji i posiadającej tak ogromne doświadczenie, jest dla nas cennym źródłem wiedzy, a także swego rodzaju wyróżnieniem. Dla PIGR-u, który normalnie sam jest organizatorem tego typu spotkań jest to niepowtarzalna okazja obserwacji z perspektywy uczestnika. Pozwala nam to, wyciągać wnioski, a co ważniejsze wprowadzać je w życie, celem podniesienia jakości usług oferowanych naszym członkom. W trakcie tegorocznego pobytu mieliśmy okazję do przeprowadzenia szeregu ważnych rozmów dotyczących naszej współpracy jako organizacje i na niwie europejskiej w ramach działalności w UEG.

Pod koniec pobytu w Kilonii na ręce Dyrektora "Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk" p. Lothara Bündera, zostały złożone w imieniu PIGR zaproszenia na Forum Rusztowaniowe, a także podziękowania za gościnę i zdobyte kolejne cenne doświadczenia.

Paula Szpilman


Archiwum

Tablica ogłoszeń