Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Magazyn "The Scaffolder" już w Polsce!

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Organizacja UEG (der Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe) - zrzesza narodowe organizacje reprezentujące firmy rusztowaniowe z 5 krajów Europy. Została ona utworzona na podstawie ustaleń i rozmów podczas 2 międzynarodowych spotkań, w których PIGR miał zaszczyt uczestniczyć a także je relacjonować (sprawozdanie UEG - Praga 2007, sprawozdanie UEG - Poczdam 2008).

Jednym z podstawowych założeń UEG jest promocja branży rusztowaniowej na świecie. Specjalnie dla realizacji tego celu zostało stworzone wewnątrz struktury organizacji stanowisko patrona medialnego UEG. Jest to podmiot, w którego gestii leży stworzenie elementów promocji organizacji takich jak: strona internetowa, logo czy redakcja czasopisma. Rola ta przypadła Panu Markusowi Hüger z niemieckiego bernheine-medien KG. Pierwszą jego inicjatywą jest międzynarodowy kwartalnik "The Scaffolder - magazine for scaffolding companies". Pierwszy numer tego magazynu już się ukazał i jest w sprzedaży!

Członkowie narodowych organizacji przynależących do UEG, w tym członkowie PIGR będą otrzymywali go bezpłatnie. (pierwszy egzemplarz kwartalnika został już wysłany wraz z najnowszym numerem naszego biuletynu "Rusztowania") Dla pozostałych chętnych koszt jednego egzemplarza to 7,5. Zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem PIGR.

Zgodnie z przyjętym przez redakcję programem, artykuły zamieszczane w "The Scaffolder" będą utrzymane w tematyce rusztowaniowej w zakresie:

 • ciekawych realizacji,

 • wiadomości od producentów,

 • informacji i nowości z branży

Wszystkie zamieszczane artykuły będą redagowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych autorów a zamieszczane statystyki czy raporty będą dawały tło do porównań bieżącej działalności w poszczególnych krajach.

Istotnym dla każdego członka UEG jest to, że integralną częścią każdego wydania, są artykuły dotyczące konkretnego kraju. Zagadnienia te przedstawiane będą na łamach magazynu przez ich krajową organizację. Redakcja zapewnia ponadto, iż w magazynie umieszczane będą opinie dotyczące doświadczeń ze zastosowania różnych systemów, a także relacje z realizacji ciekawych konstrukcji rusztowaniowych stawianych na terenie całej Europy.

Wszystkie artykuły redagowane są w języku niemieckim i angielskim. Wyjątkiem jest część przeznaczona dla członków UEG, gdzie artykuły przedstawiane są w języku angielskim i ojczystym danego kraju.

W pierwszym numerze "The Scaffolder" zamieszczono prezentacje poszczególnych członków UEG. Pozostałe artykuły w tym wydaniu to:

 • Practical example of scaffold work scheduling and logistics
  (Praktyczny przykład budowania harmonogramu prac i logistyki)

 • From small material hoist to large construction hoists for personnel and material
  (Od małych wciągarek dla materiałów budowlanych po duże podnośniki dla personelu sprzętu)

 • Customised and safe: four pylons formed in weekly cycles without a crane
  (Zindywidualizowane i bezpieczne: cztery pylony utworzone w tygodniowych cyklach bez użycia żurawia)

 • Safely scaffolded with Hünnebeck
  (Bezpieczny montaż z Hünnenbeckiem)

 • Geda scaffolder's hoist
  (Geda - podnośnik rusztowań)   

 • Starting signal for the star frame
  (Zielone światło dla "Star frame"- nowego projektu systemu ramowego firmy Layher)

W następnym numerze przewidziane są tematy takie jak:

 • UEG - cele, struktura, zadania

 • Logistyka - cz.2

 • Informacje od producentów rusztowań

I wiele innych. Zachęcamy do lektury.

Paula Szpilman


Archiwum

Tablica ogłoszeń