Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na konferencji - Aktywne dni BHP w Białobrzegach

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

logo.jpg (35398 bytes)

14-15 października w Białobrzegach k/Warszawy odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Wiedza i praktyka pt. Aktywne dni BHP - konferencja inna niż wszystkie, nad którą patronat merytoryczny, między innymi, roztoczyła Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

Konferencja skierowana była do pracowników służb bezpieczeństwa w zakładach pracy i wywołała duże zainteresowanie blisko 100 osobowego grona słuchaczy. Organizatorzy zaproponowali interaktywną formułę spotkania zakładając czynny udział uczestników we wszystkich zaplanowanych modułach szkoleniowych. W ciągu 2 dni konferencji każdy uczestnik mógł brać udział w pokazach, wykładach, praktycznych warsztatach i ćwiczeniach oraz w każdym miejscu konferencji śledzić prezentacje multimedialne i projekcje filmów instruktarzowo - informacyjnych.

Organizatorzy Konferencji zaoferowali w ciągu dwóch dni 4 interaktywne panele szkoleniowe:

Panel 1 - Pierwsza pomoc - ratownictwo przedmedyczne, czyli co musisz zrobić w ciągu 4 minut, aby uratować człowieka?

Celem panelu było zdobycie wiedzy z najnowszych technik i standardów udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w najczęściej występujących wypadkach przy pracy. Korzyścią - posługiwanie się defibrylatorem, ćwiczenia na fantomach i manekinach, utrwalenie praktycznej wiedzy pod okiem instruktorów pierwszej pomocy PCK.

Panel 2 - Ochrona przeciwpożarowa w praktyce.

Celem panelu było przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przećwiczenie ze strażakiem szkoleniowcem elementów ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji w firmach. Korzyścią - praktyczna umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami gaśnic.

Panel 3 - Bezpieczna praca na wysokościach

Celem panelu było przedstawienie nowoczesnych, bezpiecznych systemów rusztowań i innowacyjności w zakresie bezpiecznej technologii ich montażu. Korzyścią - nabycie wiedzy w zakresie sposobów zminimalizowanie ryzyka w najbardziej wypadkowej branży i poprawienie bezpieczeństwa pracy na budowach

Panel 4 - Co pomoże Ci usprawnić pracę?

Celem panelu było pokazanie nowych technologii, nowinek technicznych godnych uwagi z punktu widzenia poprawy warunków bhp w firmie a korzyścią - zdobycia poznanie innowacyjnych i godnych polecenia i zastosowania rozwiązań na przykładzie najlepszych firm i wielkich prestiżowych projektów jak np. plac budowy Stadionu Narodowego, a także dobrych praktyk ułatwiających pracę

Oraz 14 warsztatów tematycznych z ekspertami prowadzonych równolegle po 7 w każdym dniu w formule, że każdy z uczestników mógł w każdym dniu wybrać po 3 interesujące go stoliki i bezpośredni konsultować zagadnienia z zakresu:

 1. Nowości w przepisach bhp - bieżące zmiany
 2. Bezpieczeństwo pracy osób niepełnosprawnych w firmie - wymogi i warunki pracy
 3. Budowa świadomości pracowników w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy
 4. Wypadki przy pracy
 5. Kontrole i kary PIP
 6. Efektywne prowadzenie szkoleń bhp
 7. Prawidłowy dobór środków ochrony dróg oddechowych
 8. Ocena ryzyka zawodowego
 9. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 10. Instrukcje bhp
 11. Ochrona przeciwpożarowa
 12. Własna firma usług bhp - jak założyć i funkcjonować na rynku?
 13. Ergonomia środowiska pracy
 14. Bezpieczne rusztowanie. Technologia montażu i prawidłowa eksploatacja - procedury kontroli


Inauguracyjne wystąpienie Z-ca GIP p. Inspektor Marian Liwo


Sala obrad


Stoiska firm i wydawnictw


Pokaz o ćwiczenia - udzielanie pierwszej pomocy


Pokaz odzieży roboczej


Pokaz montażu z użyciem dwóch linek bezpieczeństwa

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań swój wkład w konferencje bardzo silnie zaakcentowała zarówno poprzez jeden z najbardziej widowiskowych pokazów - bezpiecznego prawidłowego montażu rusztowań, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie jak i prowadzeniem stolika eksperckiego z zakresu technologii montażu, procedur kontroli i prawidłowej eksploatacji rusztowań.Widok sali - warsztaty - stoliki eksperckie


Stolik nr 1- Nowości w przepisach


Stolik nr 14 - Bezpieczne rusztowanie

Ekspertami z naszej strony byli przedstawiciele członków PIGR

 • Prezes Altrad Mostostal- p. Piotr Janowski,
 • projektant, szkoleniowiec i specjalista ds. nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań z firmy BIS plettac - p. Piotr Kmiecik,
 • Dyrektor PIGR - p. Danuta Gawęcka

Eksperci PIGR - P. Janowski, D. Gawęcka, P. Kmiecik

Tematyka rusztowań wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Zarówno w trakcie pokazu jak i podczas konsultacji zwracano się do nas z wieloma pytaniami zwłaszcza z zakresu przepisów związanych z budową i eksploatacją rusztowań a także prawidłowego dokumentowania tych procesów oraz kontroli rusztowań. Spotkanie okazało się bardzo przydatne, bowiem uczestnicy niejednokrotnie mieli trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów, co dobitnie wykazało ich niedoskonałość i braki. Oprócz pokazu nieprzerwanie w trakcie trwania konferencji wyświetlane były na ekranach dwa filmy:

 1. technologia prawidłowego montażu rusztowań modułowych na przykładzie budowy "Złotych Tarasów ( PIGR/BIS plettac)
 2. pokaz zasad montażu rusztowań z użyciem dwóch linek bezpieczeństwa(BIS plettac)

Użycie przy montażu dwóch linek bezpieczeństwa na żywo były prezentowane również na pokazie. Ponadto, zaprezentowano uczestnikom technologię montażu rusztowań z użyciem barierki bezpieczeństwa.

Pokaz montaż rusztowań przez firmę Altrad Mostostal - od lewej Prezes P. Janowski, ekipa montażowa - monter - Tomasz Cielmęcki, brygadzista prowadzący montaż - Piotr Szmulik, monter - Wojciech Robak oraz inż. Mirosław Sawicki - konstruktor i technolog firmy, który relacjonował każdy etap montażu.

Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować naszym członkom firmom:

 • Altrad Mostostal
 • BIS plettac

za pomoc, zaangażowanie i wkład z ramienia Izby w konferencje, w tym osobiście, wszystkim, którzy bezpośrednio byli w nią zaangażowani.

Więcej informacji i zdjęć na stronie konferencji www.aktywnednibhp.pl

Danuta Gawęcka

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń