Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na targach BUDMA 2010 - sprawozdanie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

img_1677.jpg (75914 bytes)Tematem wiodącym tegorocznej, dziewiętnastej już edycji targów "BUDMA", które odbyły się od 19 do 22 stycznia br., było "Zrównoważone budownictwo - ekonomia, ekologia, człowiek". Ekspozycja targowa zajmowała w sumie ponad 60 tys. m2 powierzchni, w 15 pawilonach i na wolnej przestrzeni. Zaprezentowało się 1500 wystawców z 32 krajów.

Tradycyjnie, podczas targów, członkowie naszej Izby mieli okazję zaprezentowania swojej oferty. W tym roku, w związku z zakresem targów dotyczącym obszaru BUDMY i BUMASZU, rusztowania oraz produkty związane z branżą rusztowaniową zaprezentowało więcej firm niż w roku ubiegłym.

Wystawcy - członkowie PIGR

Z PIGR na targach wystawiło się 13 firm w kolejności alfabetycznej:

 1. Altrad Mostostal
 2. Arte System
 3. Budosprzęt
 4. Get
 5. Huck
 6. Kuźnia
 7. Layher
 8. Olan
 9. Pionart
 10. Rew-Ton
 11. Ringer
 12. Scaftech
 13. Termosprzęt

img_3547.jpg (70469 bytes)img_3541.jpg (68326 bytes)img_3533.jpg (60639 bytes)

img_3536.jpg (84049 bytes)img_3576.jpg (65179 bytes)img_3574.jpg (231360 bytes)

img_3554.jpg (176900 bytes)img_3520.jpg (216194 bytes)img_3553.jpg (305150 bytes)

img_3567.jpg (197352 bytes)img_3550.jpg (252800 bytes)img_3559.jpg (287130 bytes)

img_3528.jpg (298588 bytes)

Targi w Poznaniu to dogodne miejsce do kontaktu Izby ze swoimi członkami. Jak co roku Prezes Izby, p. Piotr Stanik oraz p. Dyrektor Danuta Gawęcka odwiedzili naszych wystawców, przeprowadzając wiele rozmów dotyczących działalności Izby, sytuacji na rynku rusztowań czy o charakterze biznesowym. Była to również okazja do zwykłych koleżeńskich kontaktów z firmami i osobami zainteresowanymi rusztowaniami z kraju i z zagranicy. Tematem wielu rozmów były planowane warsztaty nt. nowego systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań, jakie Izba we współpracy z IMBiGS organizuje w miesiącu lutym br.

Stałym elementem Targów BUDMA od wielu już lat jest blok seminaryjny pt. Bezpieczeństwo Pracy w budownictwie, w którym, PIGR co roku przedstawia istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem robót rusztowaniowych, jako ważny partner i sojusznik Państwowej Inspekcji Pracy w dążeniu do poprawy statystyk wypadkowości w tym sektorze budownictwa.

W tym roku, na bazie współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zostały przedstawione problemy budowy i eksploatacji rusztowań na małych budowach najistotniejsze przyczyny zagrożenia oraz możliwości zmian w tym zakresie. Temat ten przedstawił p. dr inż. Andrzej Misztela z IMBiGS w ramach opracowywanego wspólnie projektu zmian legislacyjnych. Więcej na temat seminarium w sprawozdaniu z tego wydarzenia. Prezentacja na BUDMIE to kolejne zaplanowane wystąpienie w ramach projektu. W ubiegłym roku, we wrześniu na Forum Rusztowaniowym została przedstawiona ogólna koncepcja tego opracowania oraz katalog zagadnień, jaki jest aktualnie przedmiotem prac powołanej wspólnej Komisji. Kolejnym krokiem będzie zaplanowana dyskusja środowiska na ten temat w lutym na wspomnianych wyżej warsztatach.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń