Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie Grup Roboczych UEG - Kolonia 12-13 sierpień 2010r.

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 12-13 sierpnia br. w siedzibie UEG w Koloni odbyło się kolejne spotkanie Prezydium i Grup Roboczych.

Prezydium

Posiedzenie prezydium zdominowały 3 podstawowe tematy:

  • organizacja WZ UEG, które odbędzie się w tym roku w Londynie w 4-5 listopada

  • uruchomienie strony internetowej UEG

  • ocena organizacji i efektów prac grup roboczych

  • ustalenie strategii działań Prezydium w zakresie pozyskiwania informacji z Brukseli w zakresie planowanych działań Parlamentu Europejskiego w obszarze zainteresowania UEG.


Od lewej Prezydent oraz Sekretarz UEG Jacek Binkowski i Lothar Bünder

Grupy Robocze

Oba spotkania grup Techniki oraz Gospodarki i Prawa miały roboczy charakter. Celem głównym posiedzeń było przedstawienie i dyskusja nad przygotowanymi przez każdego członka materiałami zawierającymi odpowiedzi na pytania zawarte w opracowanym wcześniej zestawieniu pod nazwą Standardy. Z tytułu przewodnictwa grupą Gospodarki i prawa zebranie i dyskusję prowadziliśmy w oparciu o specjalnie w tym celu przygotowaną prezentację.

Przygotowanie porównania standardów jest pierwszym, niezbędnym działaniem w celu przygotowania bazy dla podjęcia dalszych kroków między innymi przygotowania projektu unifikacji w możliwych dla wszystkich członków obszarach działalności budowlano-rusztowaniowej a także przygotowania opracowania, swojego rodzaju raportu, przedstawiający analizę sytuacji branży rusztowaniowej jej problemów w UE. Ponadto, materiały te odpowiednio zestawione będą udostępnione członkom narodowych organizacji. Standardy odnoszą się do IX obszarów od informacji technicznych poprzez uprawnienia do montażu rusztowań, projektowania, nadzoru i odbioru rusztowań, kwalifikacji zawodowych na różnych poziomach kompetencyjnych, kształcenie zawodowego, certyfikacji rusztowań, norm i innych przepisów, kontroli prac montażowych po zasady obmiaru robót.

Po pierwszych doświadczeniach wyniesionych we wspólnej pracy uczestnicy posiedzeń dyskutowali ponadto na temat formy przygotowywanych materiałów, języka finalnych opracowań i usprawnień w komunikacji a wszystko to w dostosowaniu do przyjętych celów. Warto dodać, że wszystkie opracowane projekty wzorów i szablonów materiałów, zaproponowane przez polską stronę, zostały zatwierdzone i przyjęte do zastosowania.

Pierwszego dnia spotkania po posiedzeniu, biuro UEG przygotowało bardzo ciekawą wycieczkę do słynnej Katedry Kolońskiej pod wezwaniem św. Piotra i Panny Marii, uznawanej w świecie, jako symbol Niemiec, wpisanej na światową listę dziedzictwa UNESCO. Jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych zabytków minionych czasów, budowany i modernizowany od 1248r. do 1842-1880r. w stylu gotyckim i neogotyckim z kamienia. Katedra to bazylika z trzynawowym transeptem i prezbiterium, otoczonym obejściem i wieńcem siedmiu kaplic z wysokim korpusem nawowym zamykającym fasadę zachodnią z dwiema wieżami. Wieże te zwieńczają hełmy w formie ażurowych iglic. Katedra ma 157m wysokości i 6 480 m2 powierzchni (w środku ma 144 m długości i 45 m szerokości, a nawa środkowa ponad 43 m wysokości).

 

Podczas II wojny światowej uległy zniszczeniu między innymi sklepienia nawy głównej i północnej nawy bocznej. Przez wiele lat naprawiano te straty na podstawie historycznych planów katedry. Cały okres powojenny katedra była odnawiana. Rusztowania praktycznie z niej nie znikały i trwa to do dziś również z uwagi na kwaśne deszcze (Kolonia leży na skraju zagłębia Ruhry, najbardziej uprzemysłowionego obszaru ciągnącego się do Genui poprzez Frankfurt, Kolonię, Antwerpię i Londyn po Liverpool) które zaczęły uszkadzać kamień.

Dzięki naszym kolegom z Niemiec mieliśmy niepowtarzalną okazje zobaczyć Katedrę w Kolonii zgoła z zupełnie innej perspektywy, bo z poziomu ponad 85 m i nie tylko Katedrę, ale i przepiękną panoramę miast a przede wszystkim skomplikowane konstrukcje rusztowań zbudowane i wykorzystywane do renowacji poszczególnych elementów dachu i wież katedry. Oprowadzani po obiekcie byliśmy przez kustosza Katedry oraz przedstawiciela firmy montującej rusztowania, co dało nam możliwość poznania zarówno historii robót renowacyjnych jak i informacji na temat trudności i zagrożeń związanych z montażem, demontażem, i eksploatacją tych skomplikowanych, nietypowych, trudnych do realizacji konstrukcji wsporczych i platform remontowych.

Opracowała
Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń