Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Targi SAWO 2010

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Tragi w Poznaniu - "SAWO 2010" to cykliczne odbywające się, co dwa lata międzynarodowe spotkanie w zakresie ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa.

sawo_2010_01.jpg (70980 bytes)

W tym roku w dniach od 26-29 kwietnia jubileuszowej, bo dwudziestej edycji, wzięło udział ponad 200 wystawców z Europy i Azji w tym z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Chin, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej, Litwy, Malezji, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wystawcy prezentowali najnowszy sprzęt i rozwiązania techniczno-organizacyjne w zakresie ochrony pracy oraz bogaty asortyment sprzętu i urządzeń dla straży pożarnych i służb ratowniczych.

Tradycyjnie targom towarzyszyły liczne seminaria i konferencje. Jednym z ciekawszych spotkań, na które Polska Izba Gospodarcza Rusztowań została zaproszona to międzynarodowa konferencja zorganizowana przez PIP nt. oceny ryzyka zawodowego, - jako czynnika psychospołecznego na bazie dobrych praktyk stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

sawo_2010_02.jpg (63724 bytes)

Na spotkaniu przedstawiono 4 referaty:

  • "Czy stres da się zmierzyć? - efekt działań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji zagrożeń psychospołecznych w pracy - zaprezentowany przez Dr Mateusza Warchała - z  Ol P Katowice

  • "Ocena ryzyka zawodowego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy - holenderskie dobre praktyki" - zaprezentowany przez Leo de Jong, z Holenderskiej Inspekcji Pracy

  • "Adaptacja metody RISK SCORE na potrzeby oceny psychospołecznych czynników ryzyka zawodowego" - zaprezentowany przez Katarzynę Orlak ze Stowarzyszenie Zdrowa Praca

  • "Zarządzanie stresem - case study CERGIA" zaprezentowany przez Dorotę Kowalską-Papkę z Toruńskiej Energetyki Cergia

Z innych ciekawych wydarzeń tegorocznych Targów Sawo warto wymienić konferencje:

  • "Wypadki przy pracy a świadomość społeczna" zorganizowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  • "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej 2010-2011: - Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla Firmy", zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

  • Dobre praktyki BHP, a wypadki przy pracy zorganizowane przez miesięcznik ATEST i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nad tegorocznymi Targami SAW patronat objęli Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Główny Inspektor Pracy p. Tadeusz Jan Zając.

Danuta Gawęcka

W opracowaniu wykorzystano zdjęcia dzięki uprzejmości OIP w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń