Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania tematem referatu XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Międzyzdroje 2011

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 24- 27 maja br. w Szczecinie i w Międzyzdrojach odbyła się kolejna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Awarie Budowlane".

Konferencja została zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Celem spotkania, jak zwykle, było poruszenie problematyki awarii i katastrof budowlanych po to, aby na błędach się uczyć. Konferencja cieszy się w środowisku budowlanym dużym zainteresowaniem, tym razem uczestniczyło w sesjach plenarnych i problemowych blisko 560 osób. Spotkanie składało się z kilku sesji, dotyczących między innymi: Materiałowych Aspektów Awarii i Napraw, Konstrukcji Stalowe, Mostowe.

W trakcie jednej z sesji, został przedstawiony referat p. Michała Wrzoska - Prezesa firmy Peri i p. dr Piotra Ignatowskiego - Głównego Projektanta firmy, pt. "Rusztowania - bezpieczne narzędzie czy śmiertelne zagrożenie - przepisy i praktyka" odnoszący się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji rusztowań.

Na bazie własnych doświadczeń oraz statystyk wypadkowości, w tym wniosków z katastrof budowlanych, autorzy referatu starali się przedstawić charakterystykę sytuacji związanej z wznoszeniem rusztowań począwszy od etapu produkcji, poprzez projektowanie, montaż na eksploatacji kończąc podkreślając, że to właśnie podczas użytkowania statystycznie najwięcej jest zdarzeń wypadkowych i to nie tylko w Polsce.

Autorzy referatu odnieśli się do przyczyn tego stanu rzeczy upatrując je przede wszystkim w:

  • Lukach przepisów a także ich nieprzejrzystości, odnosząc się między innymi w tym zakresie do aktualnie opracowywanego przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań i Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego projektu nowelizacji najważniejszego dla środowiska rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Autorzy postrzegają zmiany w przepisach w tym ich zaostrzenie jako podstawowy krok, mogący wpłynąć na redukcję wypadków.
  • Braku obowiązkowej certyfikacji rusztowań, wskazując na przykładzie Niemiec, że odpowiedni, jednolity system certyfikacji wpływa na spadek zdarzeń wypadkowych .
  • Braku lub niedostatecznym szkoleniu osób użytkujących rusztowania, bowiem błędy popełniane najczęściej są pochodną niewiedzy.
  • Braku właściwego nadzoru zarówno montażu, jak i eksploatacji rusztowań, co ściśle związane jest z brakiem odpowiedni wyszkolonej kadry.

Rozważania autorów referatu doprowadziły do wysnucia wniosku, iż tylko wszystkie te działania wspólnie, a więc certyfikacja, zmiany legislacyjne, odpowiedni, restrykcyjny nadzór na placu budowy, w połączeniu ze zmianą świadomości, zwłaszcza małych i średnich firm, mogą doprowadzić do poprawy sytuacji i wzrostu bezpieczeństwa na budowach.

Danuta Gawęcka
Agata Górniak


Archiwum

Tablica ogłoszeń