Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na Targach BUDMA 2011

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

11.01.11 o godz. 11 w pawilonie 11, uroczyście otwarto jubileuszową XX edycję Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2011.

Budma to wydarzenie o międzynarodowym charakterze. Według wstępnych danych, zwiedzających było o około 3 % więcej niż w roku ubiegłym a odsetek firm zagranicznych wśród wystawców był bardzo wysoki, bo około 30%. Blisko półtora tysiąca firm zaprezentowało na stoiskach swoją najnowszą ofertę dla budownictwa. Zwiedzający, oprócz przeglądu ofert wystawców mieli okazję uczestniczenia w ekspozycjach specjalnych, interaktywnych pokazach i specjalistycznych konferencjach. W ten klimat wpisywała się jak zwykle branża rusztowań.

Medal dla PIGR

Dwudziestolecie Targów Budma zbiegło się w tym roku z jubileuszem 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z tej okazji osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla budownictwa polskiego zostały w trakcie uroczystości otwarcia targów uhonorowane odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a także okolicznościowymi medalami.

Wśród wyróżnionych była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Prezes MTP Andrzej Bryt i Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk przekazał na ręce Prezesa PIGR Piotra Stanika okolicznościowy medal z okazji 90-lecia MTP. Uhonorowanie Izby medalem było wyrazem podziękowania MTP za wieloletnią współpracę i zaangażowanie PIGR w organizacje corocznych spotkań i konferencji podczas Targów.

Na ceremonii otwarcia połączonej z galą obecni byli m.in. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta R.P. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń, posłowie RP Janusz Piechociński, Jerzy Polaczek, Wiesław Szczepański i Andrzej Adamczyk, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając oraz wielu znamienitych gości, przedstawicieli urzędów, izb i stowarzyszeń branżowych.Otwarcie 20 Targów BUDMA od lewej Prezes MTP A. Bryt, Podsekretarz Stanu w Kancelarii PR O. Dziekoński,
Minister Infrastruktury C. Grabarczyk, Prezydent Poznania R. Grobelny

Wystawcy - członkowie PIGR

Tradycyjnie, podczas targów, członkowie naszej Izby mieli okazję zaprezentowania swojej oferty. W tym roku na targach wystawiło się 8 firm w kolejności alfabetycznej:

 1. Altrad Mostostal
 2. Get
 3. Huck
 4. Kuźnia
 5. Olan
 6. Pionart
 7. Ringer
 8. Scafom-RUX

Jak co roku i tym razem, korzystając z okazji przyjazdu naszych członków na targi Prezes Izby, p. Piotr Stanik
oraz Dyrektor p. Danuta Gawęcka odwiedzając stoiska, przeprowadzili wiele rozmów dotyczących sytuacji na rynku rusztowań, bieżącej działalności Izby oraz planów na rok 2011.

Seminarium

W stałym bloku seminaryjnym pt. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie, została zaprezentowana "Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie". Seminarium poprzedziło spotkanie zorganizowane na stoisku PIP na zaproszenie Pana Ministra Tadeusza Zająca z przedstawicielami PIP i PIGR, gdzie dyskutowano o potrzebach, jakie w zakresie wspólnych działań prewencyjnych należy zrealizować w bieżącym i przyszłych latach.

Konferencja zgromadziła przeszło 200 uczestników wśród nich: wystawców, pracodawców, przedstawicieli służb bhp i związków zawodowych, inspektorów pracy a także studentów wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej. W konferencji z udziałem głównego inspektora pracy Pana Ministra Tadeusza Zająca uczestniczył również Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" i Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Organizatorów reprezentowali: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Krzysztof Fiklewicz, Prezes PIGR Piotr Stanik i Dyrektor Danuta Gawęcka a z MTP Wiceprezes Zarządu Przemysław Trawa.

Uczestnicy wysłuchali wystąpień:

 • Wiesława Bakalarza i Krzysztofa Popielskiego z Głównego Inspektoratu Pracy, którzy przedstawili "Strategię działań prewencyjnych PIP w budownictwie",
 • Nadinspektora pracy Grzegorza Stróżyka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który zaprezentował kampanię prewencyjną PIP "Szanuj Życie".
 • Nadinspektora pracy OIP Poznań Krzysztofa Dudy, który przedstawił "Dobre praktyki w budownictwie na przykładzie Wielkopolski".
 • Dyrektor PIGR Danuty Gawęckiej, która przestawiła w ramach promocji dobrych praktyk, temat wykorzystywania w pracy na wysokości dwóch linek bezpieczeństwa ilustrując to filmem instruktażowym przygotowanym przez firmę BiS plettacSeminarium: GIP Minister T. Zając, Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka, Przewodniczący ZZ Budowlani Zb. Janowski

Danuta Gawęcka

W sprawozdaniu wykorzystano między innymi, zdjęcia autorstwa Pana Zdzisława Nowickiego z wydawnictwa Profile.


Archiwum

Tablica ogłoszeń