Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Forum Rusztowaniowe - Gdynia 2011

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 9-10 września br. odbyło się kolejne "Forum Rusztowaniowe" - cykliczna, tradycyjna branżowa impreza, którą organizuje Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami.

W tym roku współgospodarzem spotkania była Grupa Rubo producent rusztowań, usługodawca w zakresie budowy i wynajmu konstrukcji rusztowań z siedzibą w Rumii. Na miejsce spotkania wybrano Gdynię, gdzie przedstawiciele organów i instytucji państwowych, organizacji oraz firm, złączeni wspólną troską o przyszłość branży rusztowaniowej w Polsce, mieli okazję obradować.

      

Forum Rusztowaniowe to cykliczne spotkania branży rusztowaniowej i zaproszonych gości. Spotkania te, stwarzają niepowtarzalną okazję do przeprowadzenia konstruktywnych rozmów o przyszłych celach, oczekiwaniach, zasadach współpracy czy pomysłach na nowe przedsięwzięcia nie tylko dla Izby, jej członków, ale również branży rusztowaniowej, jako całości.

Szczególnymi gośćmi , którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:

 • Reprezentujący Głównego Inspektora Pracy, Panią Minister Annę Tomczak oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdyni Pan Inspektor Mieczysław Szczepański
 • Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" i Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa pracy przy GIP, Pan Zbigniew Janowski oraz Sekretarz tej Rady Pan Ryszard Rodzoch
 • Pan Edward Szwarc V-ce Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,Goście Forum: od lewej Zb. Janowski, D. Bobula, M. Szczepański, R. Rodzoch, E. Szwarc

Nasze zaproszenia przyjęli przedstawiciele: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy(CIOP) w osobie p. dr Krystyny Myrchy, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w osobach p. prof. Zbigniewa Starczewskiego i dr Andrzeja Miszteli, przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w osobach p. Marka Walickiego z KR PIIB oraz p. Wiesława Sienkiewicza z ŁOIIB, środowiska naukowego w osobie p. dr hab. Ewy Błazik - Borowy, przedstawiciel ZZ Budowlani okręgu pomorskiego w osobie p. Doroty Bobuli. Mieliśmy również okazję gościć licznie przybyłych na spotkanie inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Z uwagi na fakt podjętych wcześniej zobowiązań zawodowych, nie mogąc osobiście uczestniczyć w Forum, przedstawiciele szeregu instytucji, organów państwowych i organizacji przesłali na ręce organizatorów pisma z podziękowaniami za podejmowaną przez PIGR inicjatywę spotkań dotyczących kluczowych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań i złożyli wszystkim uczestnikom życzenia owocnych obrad.

Podczas tegorocznego spotkania mieliśmy okazję gościć reprezentację międzynarodowej organizacji rusztowaniowej Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG) w osobach:

 • Pana Jacka Bińkowskigo - przedstawiciela UEG z Polski, Prezesa UEG ( V-ce Prezesa PIGR)
 • Pana Jörga Bergera - Prezesa Stowarzyszenia Niemieckiego, przedstawiciela UEG -z Niemiec i Panie Sabrinę Luther Sekretarza Generalnego UEG (i Dyrektora Stowarzyszenia Niemieckiego) oraz Elisabeth Kögel i Lothara Bündera
 • Pana Robina Jamesa - przedstawiciela UEG z Wielkiej Brytanii (organizacja NASC -odpowiednik PIGR)
 • Pana Jaromira Bubenicka - przedstawiciela UEG z Czech (członka Czesko-Morawskiej Izby Rusztowań)

Zaszczycili nas swoją obecnością także inni goście zagraniczni z Rosji i Francji.

Prasę branżową na spotkaniu reprezentowały wydawnictwa:

 • Forum Budowlane,
 • Materiały Budowlane,
 • Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Sama Izba reprezentowana była bardzo licznie, na czele z Zarządem (Prezes Piotr Stanik, V-ce Prezesi Jacek Bińkowski, Zenon Sztobryn oraz członkowie Krzysztof Gąsiorek, Roman Rogoziński, Bogdan Szpilman). W spotkaniu uczestniczyły firmy (w kolejności alfabetycznej): Altrad Mostostal, BIS plettac, Dekor Jan, Elektrociepłownia Wybrzeże, Geda, Grabowska Firma Montazowa GFM, GST Steel, Harsco, Huck, Jagro, JOB Transfer, Krause, Oreno, Peri Polska, PIONART, plettac distribution, Ramirent, Rew Ton, Ringer, Rock Master, Rubo Serwis, Rubo Sp. z. o. o, Rubo-Konstrukcje, Rubo-Operator, Rubo-Styl, Stalkone, ThyssenKrupp Xervon Polska, Ulma. W spotkaniu wzięło udział blisko 160 osób.
Uczestnicy Forum Rusztowaniowego


Patron Medialny Forum Rusztowaniowego


Uczestnicy Forum Rusztowaniowego

Powitania i wystąpienia

Spotkanie otworzyli, witając przybyłych gości, prowadzący Forum, Pani Danuta Gawęcka - Dyrektor PIGR i Pani Iwona Staniszewska Kierownik biura RUBO, którym towarzyszyli Panowie Prezesi Piotr Stanik i Bogdan Szpilman. Przemówienia w imieniu organizatorów wygłosili:

 • Pan Piotr Stanik - Prezes PIGR
 • Pan Bogdan Szpilman - Prezes Rubo

 


Piotr Stanik


Gospodarze od lewej; P. Stanik, D. Gawęcka, I. Staniszewska, B. Szpilman


Bogdan Szpilman

Kolejnym elementem części oficjalnej były wystąpienia gości. Głos zabrali:

 • Pan Inspektor Mieczysław Szczepański
 • Pan Zbigniew Janowski
 • Pan Edward Szwarc
 • Pan Jacek Bińkowski - Prezes UEG
 • Pan Wiesław Sienkiewicz

 


Na zdjęciach od lewej; M. Szczepański, Zb. Janowski, E. Szwarc, J. Bińkowski, W. Sienkiewicz

Po wystąpieniach nadszedł czas prezentacji współgospodarza Forum - firmy RUBO. Pan Prezes Bogdan Szpilman, w krótkim wystąpieniu przedstawił historię i najważniejsze dokonania firmy oraz zaprezentował swoich najbliższych współpracowników z firm wchodzących w skład GRUPY RUBO:

 • Marzenę Szpilman - współwłaściciela, pierwszą i najważniejszą osobę w firmie
 • Sławomira Kamińskiego - Rubo Serwis i Rubo Operator
 • Marka Sławińskiego - Rubo Konstrukcje
 • Mariusza Czecha - Rubo Serwis

Tak się złożyło, że w tym roku firma Rubo obchodzi swoje 20-lecie istnienia, dlatego też, zarówno z tej okazji jak i organizacji Forum Rusztowaniowego przygotowano specjalną prezentację firmy oraz album okolicznościowy, który otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.


Prezentacja GRUPY Rubo

Zarząd GRUPY Rubo

Prezentacja GRUPY Rubo

 


Okolicznościowy album GRUPY Rubo

Uroczyste wręczenie medali "Zasłużony dla branży rusztowaniowej"

Dużą niespodzianką dla uczestników Forum było specjalnie niezapowiedziane wcześniej wręczenie po raz pierwszy medali okolicznościowych PIGR dla zasłużonych dla branży rusztowaniowej. "Medal" stanowi formę uhonorowania osób, instytucji, organizacji, które wniosły i wnoszą istotny wkład w powstanie, rozwój, budowanie autorytetu Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań i promocję branży budowlano- rusztowaniowej oraz aktywnie uczestniczą w pracach PIGR, wspierając jej inicjatywy. Decyzją Prezesa PIGR pierwsze medale zostały przyznane:

 • Krzysztofowi Gąsiorkowi
 • Romanowi Rogozińskiemu
 • Ryszardowi Rodzochowi
 • Jaromirowi Bubenickowi
 • Lotharowi Bünderowi
 • Jackowi Bińkowskiemu
 • Danucie Gawęckiej
 • Bogdanowi Szpilmanowi
medal.jpg (13631 bytes)

 

K. Gąsiorek i R. Rogoziński R. Rodzoch J. Bubenicek L. Bünder

 

J. Bińkowski D. Gawęcka B. Szpilman
Finał III edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"

Kolejnym ważnym i uroczystym elementem spotkania był Finał III edycji ogólnopolskiego Konkursu "Rusztowanie Roku" pod Honorowym Patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, którego laureatami są monterzy, realizacje i produkty. Konkurs to promocja dobrych i bezpiecznych praktyk przy projektowaniu i stawianiu konstrukcji z rusztowań, wykorzystywania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie produkcji i technologii montażu.

Honorowy Patron Konkursu

Więcej informacji o konkursie i jego III edycji na stronie internetowej Izby: (III Edycja)

Prezentacji nominowanych z II etapu Konkursu dokonał Sekretarz Kapituły p. Andrzej Misztela.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pana Prezesa Edwarda Szwarca przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

kapitula.jpg (42379 bytes)

Prezentacja finalistów konkursu od lewej D. Gawęcka, A. Misztela, E. Szwarc

W kategorii I -"Rusztowanie"

I miejsce i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla firmy:

Ulma S.A.
za Platformę roboczą podwieszoną pod kopułą Hali Stulecia we Wrocławiu

 

II miejsce i nagrodę "Srebrnego Kuplunga" dla firmy:

Ramirent S.A.
za Podesty do obsługi wciągarek oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Wyróżnienia otrzymały firmy ( w kolejności alfabetycznej):

BIS plettac
za Konstrukcję pod reklamę wolnostojącą wykonaną z rusztowania w Warszawie

 

ThyssenKrupp Xervon
za Konstrukcję rusztowaniową w formie platformy podwieszonej do budowy bloku 858 MW na terenie Elektrowni Bełchatów

 

W kategorii II - "Produkt"

Wyróżnienie otrzymała firma:

Altrad Mostostal sp. z o.o.
za Pomosty przerzutowe

 

W kategorii III - "Monter"

I miejsce i nagrodę "Złotego Kuplunga" ex equo dla monterów:

Zenon Sikora z firmy BIS plettac Sp. z o. o.

Piotr Wieczorek z firmy BIS plettac Sp. z o. o.

 

III miejsce i nagrodę "Brązowego Kuplunga" ex equo dla monterów-

Leszek Jaworski z firmy PPHU Oreno

Piotr Kosik z firmy Ramirent SA

 

Statuetki, dyplomy oraz nagrody laureatom wręczyli:

 • Przewodniczący Kapituły Pan Edward Szwarc
 • Sekretarz Kapituły Pan Andrzej Misztela
 • Prezes PIGR Pan Piotr Stanik

oraz fundatorzy nagród (w kolejności alfabetycznej):

BHP w firmie - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

 

Forum Budowlane

 

Huck Sp. z o. o.

 

Kuźnia

 

PIGR

 

Rock Master

 

Ulisses

 

Obszerny materiał dotyczący laureatów będzie umieszczany sukcesywnie na stronie internetowej Izby.

Pierwszą część Forum zakończono wzniesieniem toastu na cześć laureatów.

Konferencja

Program Konferencji obejmował 3 referaty:

1. Prezentacje międzynarodowej organizacji Rusztowaniowej UEG - Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe - jej roli zadań i planów na przyszłość przedstawili; Sabrina Luther, Elisabeth Kogell, Lothar Bünder.

W swoim wystąpieniu przedstawiciele Biura UEG po krótkim przedstawieniu historii organizacji, jej struktury organizacyjnej i członkowskiej oraz najważniejszych celów, jakie sobie członkowie UEG postawili, wskazali dotychczasowe osiągnięcia. Dużym i ważnym działaniem było porównania standardów w obszarach; regulacji prawnych w zakresie wznoszenia i eksploatacji rusztowań, zdrowia i bezpieczeństwa oraz techniczno - kwalifikacyjnych. Członkostwo organizacji w UEAMPE* umożliwiło dostęp do procesu legislacyjnego w UE a praca w NORMAPME* dała bezpośredni udział w pracach Komitetów Technicznych w organizacjach zajmujących się standaryzacją w Europie i na świecie.

W podsumowaniu wystąpienia szczególnie odniesiono się do korzyści płynących z członkostwa takich jak; dostęp do informacji, współpraca i wpływ na branżę rusztowaniową i to, że jest ona dostrzegana poprzez działanie UEG w UE oraz wzajemna wymiana informacji pomiędzy członkami.

*) UEAPME: European Association of Craft, Small and Medium- Sized Enterprises, Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, NORMAPME: zostało założone przez UEAPME i używa tego samego skrótu (jest to twór/ dział UEAPME)

Sabrina Luther Elisabeth Kögel Lothar Bünder

2. Rola nadzoru przy budowie i eksploatacji rusztowań - jako strażnika bezpieczeństwa pracy - Danuta Gawęcka

Prace na wysokościach a do takich należy obszar zarówno wznoszenia, jaki i eksploatacji rusztowań zalicza się do najbardziej wypadkogennych. W każdym z tych przypadków najważniejszym elementem jest nadzór i kontrola robót. To od prawidłowego nadzoru prac zależy czy dobrze będą zorganizowane roboty, jak pracownicy będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czy konstrukcja rusztowań będzie bezpieczna.

Prezentacja poprzez przedstawienie i analizę statystyk wypadkowości w skali światowej, europejskiej i krajowej z podkreśleniem kosztów, jakie ponosimy wszyscy, pokazała dobitnie jaką wielką wagę mają te koszty i jak wielka odpowiedzialność ciąży na tych wszystkich, którym został powierzony nadzór. Zilustrowanie problemów filmami było znakomitym uzasadnieniem potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na rolę nadzoru. Brak lub niekompetentny nadzór to bolący problem na naszym rynku budowlanym. Niestety poziom wiedzy osób, na których ciąży obowiązek nadzoru jest często bardzo niski a do tego brak średniego szczebla osób w tej materii powoduje, że w większości robót nadzór ten w ogóle nie jest sprawowany. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Izba opracowała i wdrożyła w życie Kurs Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań adresowany w szczególności do specjalistycznych firm rusztowaniowych zajmujących się montażem konstrukcji rusztowań, firm remontowo- montażowo- budowlanych a także wszystkich innych przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności konstrukcje rusztowań. W prezentacji przedstawiono program, materiały szkoleniowe, oraz procedurę szkoleniową i egzaminacyjną kursu prowadzącą do zdobyciem uprawnień PIGR.

3. Państwowy nadzór nad warunkami pracy w praktyce - Mieczysław Szczepański

Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku było, na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych, jego osobistym podsumowaniem przyczyn nieprzestrzegania przepisów bezpiecznego wykonywania prac nie tylko w budownictwie i na rusztowaniach ale w ogóle. Pan Inspektor podkreślił jeszcze zbyt małą świadomości zagrożeń budowlanych, niewystarczający poziom kwalifikacji, zwłaszcza na małych budowach co nierozerwalnie wiąże się z prawidłowym kompetentnym nadzorem.

Z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji organizatorzy zapewnili tłumaczy symultanicznych polsko-anielsko-polskich. Dodatkowo rolę tłumacza z języka niemieckiego na polski gościnnie przyjął na siebie p. Jacek Bińkowski

Spotkaniu towarzyszyły stoiska informacyjno - wystawowe Państwowej Inspekcji Pracy, oraz czeskiej firmy Lésko - producenta i dystrybutora kluczy monterskich oraz przyrządu do pomiaru siły kotwienia.

Konferencja zakończyła część oficjalno-seminaryjną spotkania. Część gości żegnana przez gospodarzy, opuściła Forum. Pozostali, po przebraniu w swobodniejsze stroje udali się na część drugą - piknikową. Tym razem, aby podkreślić charakter miejsca spotkania organizatorzy zorganizowali wycieczkę statkiem wycieczkowym Dragon.

Piknik

Piknik stanowi nieoficjalny, acz nieodzowny element Forum Rusztowaniowego. Jest to impreza mająca na celu przede wszystkim integrację branży rusztowaniowej w miłej "rodzinnej atmosferze". Innymi słowy i jak sama nazwa wskazuje jest to spotkanie przy grillu, w plenerze i luźnych rozmowach do późnych godzin nocnych....

Płynąc statkiem pirackim goście mieli okazję zobaczyć port Gdyński, zatokę, molo Sopockie i Westerplatte a historię tych miejsc usłyszeć od przewodnika. Pobytowi na statku towarzyszyła muzyka irlandzka i śpiewane szant na żywo. Pokaz tańca Irlandzkiego wraz z nauką jego podstawowych kroków, dobre jedzenie, miła atmosfera i wyjątkowo piękna pogoda spowodowały, że goście nasi bawili się znakomicie. Wydaje się jednak, że najcenniejszym elementem tej części była możliwość poznania się bliżej, wymienienia doświadczeń, zawiązania przyjaźni i spędzenia wspólnie miłych chwil.

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Forum, Grupie Rubo - współgospodarzowi imprezy, w szczególności Pani Marzenie i Bogdanowi Szpilman oraz wszystkim pracownikom firmy, którzy byli zaangażowani na każdym etapie przygotowań spotkania i obsługi w trakcie jego trwania.

Jeszcze raz:

                Dziękujemy. roza-2.jpg (20689 bytes)

 

 

img_8752.jpg (175899 bytes)

 

 

100_0726.jpg (137877 bytes)

 

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń