Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konferencja z okazji Dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

6 kwietnia, w Sejmie RP w Sali Kolumnowej, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, Związek Zawodowy "Budowlani" we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, zorganizował konferencje pt. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie i przeciwdziałanie patologiom systemowym będącym pośrednią przyczyną wypadków przy pracy.

13.jpg (96296 bytes)

W spotkaniu uczestniczyło przeszło 300 osób na czele wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Wenderlichem, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury posłem Januszem Piechocińskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierdem Dziekońskim, głównym inspektorem pracy Tadeuszem Janem Zającem. Wśród licznie zaproszonych przedstawicieli związków branżowych i zawodowych, reprezentantów środowisk związanych ze służbami bhp, przedsiębiorców i pracodawców, PIGR reprezentowali v-ce Prezes PIGR i Prezes UEG Jacek Bińkowski oraz Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.

zb_janowski.jpg (27484 bytes)

Zbigniew Janowski

Konferencję otworzył witając przybyłych na spotkanie gości, przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski. Organizacje związkowe od lat organizują obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, starają się w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na zagrożenia występujące w procesie pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w skali roku ponad 2 miliony ludzi traci życie w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. To oznacza śmierć około 5000 pracowników każdego dnia.

Tegoroczna konferencja to kolejne z cyklicznych spotkań poświęconych problematyce ochrony zdrowia w pracy organizowanych w kwietniu w związku z obchodami "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy". W tym roku w programie konferencji oprócz wystąpień gości honorowych i wręczania odznaczeń oraz wyróżnień, w programie znalazły się następujące wykłady i prezentacje:

  • Główny Inspektor Pracy pan Minister Tadeusz Zając odniósł się do kontroli PIP w sektorze budowlanym w kontekście problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy
  • Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Marek Nościusz przybliżył zebranym rolę stowarzyszenia w prewencji wypadkowej,
  • dr inż. Zofia Pawłowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy szczegółowo omówiła zarządzanie ryzykiem zawodowym w budownictwie
  • sekretarz krajowy Związku Zawodowego "Budowlani" ds. Ochrony Pracy Mirosław Ossowski przedstawił najważniejsze postulaty Związku w zakresie rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w budownictwie na różnych szczeblach decyzyjnych.
  • Praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem zawodowym w budownictwie oraz roli kierownictwa firmy w tym zakresie podzielili się wiceprezes firmy Polimex-Mostostal S.A. Aleksander Jonek i dyrektor ds. bhp w przedsiębiorstwie Skanska S.A. Paweł Machnicki.
  • Na zakończenie obrad przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor Piwkowski, na przykładzie podpisanej przez prezesów największych firm budowlanych na polskim rynku "Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie" wykazał, że możliwe jest wspólne, zintegrowane działanie na rzecz wypracowania dobrych praktyk na placach budów.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń