Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania tematem szkoleń brygadzistów firmy Skanska

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 31.03-1.04.br odbyło się spotkanie brygadzistów firmy Skanska S.A.

Wiodącym tematem tego organizowanego przez firmę cyklicznie od 2007r. wydarzenia było bezpieczeństwo pracy a szczególnie prezentowanym zagadnieniem - bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach, który na zamówienie Skanskiej poprowadziła Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

W spotkaniu wzięło udział oprócz kadry zarządzającej Skanska na czele z jej Prezesem p. Krzysztofem Andrulewiczem 350 brygadzistów firmy z całego kraju.

img_8566.jpg (117827 bytes)

Celem tego dorocznego spotkania brygadzistów było podsumowanie działalności firmy za dany rok i poinformowanie pracowników o planach na przyszłość oraz przekazanie wiedzy z ustalonego zakresu. W tym roku brygadziści zaznajomili się z opracowanym i wprowadzonym do standardów firmy przez kadrę szkoleniowców Skanskiej Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót - IBWR oraz w 3 i półgodzinnym seminarium jakie przeprowadziła PIGR z tematyką bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań. Prowadzący szkolenie z ramienia Izby p. Danuta Gawęcka i Piotr Kmiecik w swoich wykładach przedstawili analizę nieprawidłowości i błędów najczęściej popełnianych przy wznoszeniu i użytkowaniu konstrukcji rusztowań odnosząc się w tym zakresie do statystyk wypadkowości w sektorze robót na wysokości w szczególności wykonywanych na rusztowaniach. Ponadto omówiono ilustrując to wieloma przykładami i filmem najważniejsze zagadnienia mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy zarówno monterów rusztowań jak i użytkowników. W trakcie zajęć wykładowcy odpowiadali na zadawane z Sali pytania a także przeprowadzili krótkie ćwiczenie związane z umiejętnością identyfikacji zagrożeń związanych z rusztowaniami. Konsekwencje wynikające z lekceważenia przepisów zostały znakomicie zilustrowane specjalnie na to spotkanie przygotowanymi przez Skanska filmami - których wymowa z pewnością trafiła do wszystkich uczestników.

Były to owocnie spędzone dwa dni. Organizacja i program całego spotkania mogą posłużyć za przykład dla innych firm a dbałość firmy Skanska o rozwój świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy może stanowić w tym zakresie doskonały wzór.

Trochę słów o firmie Skanska

W Polsce Skanska działa jako generalny wykonawca obiektów we wszystkich segmentach rynku realizując jedne z największych i najbardziej prestiżowych inwestycji w całej Polsce. Są obecni we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym. Jest zdobywcą wielu nagród jako pracodawca zapewniający wysokie standardy bezpieczeństwa na swoich budowach(nowe oblicze szkoleń). Według rankingu tygodnika "Newsweek Polska" są jedną z najcenniejszych firm wykonawczych w Polsce a według studentów, profesjonalistów i inżynierów (rankingi: Idealny Pracodawca wśród studentów i profesjonalistów firmy Universum ) jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców w branży budowlanej. Firma aktywnie wspierająca ogólnopolską kampanię "Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości", której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie (wspieranie kampanii).

Skanska w Polsce zatrudnia 6,8 tys. osób i to w tym zespole firma widzi swój największy kapitał. Jest jednym z sygnotariuszy "Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie" podpisali 21 marca br. dokumenty określające zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Cieszymy się ,że mogliśmy podzielić się w tym gronie z naszą wiedzą

Danuta Gawecka


Archiwum

Tablica ogłoszeń