Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Zarządu i Grup Roboczych UEG

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 28-29 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie członków UEG. Jak zwykle spotkanie obejmowało posiedzenie Zarządu i zebrania Grup Roboczych Gospodarki i Prawa oraz Techniki. Tradycyjnie wszystkim tym spotkaniom przewodniczył prezes UEG Jacek Bińkowski, którego wspomagał Sekretariat UEG w osobach p. Sabriny Luther- Sekretarz Generalny UEG, Elizabeth Kögel- prawnik UEG i Lothar Bünder były Sekretarz UEG obecnie doradca.

Spotkania Prezydium oraz Grup Roboczych to miejsce i czas podsumowania dotychczasowych prac i zaprezentowania nowych projektów i pomysłów do realizacji w przyszłości.

Zebranie Zarządu

Zebranie Zarządu zdominował temat organizacji Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20-21 października br. w Rotterdamiepod auspicjami kolegów z Holenderskiej Izby Rusztowaniowe.

Członkostwo w UEG to był drugi ważny temat obrad. Działania sekretariatu zaowocowały zaproszeniem na obrady kandydatów na członków - przedstawicieli środowisk rusztowaniachz Norwegii, Francji i Austrii. Ponadto, aktualnie prowadzone są wstępne rozmowy nad zainteresowaniem członkostwem w organizacji takie kraje jak Luksemburg i Belgia. Ważnym elementem obrad w tej części było omówienie bieżących spraw finansowych UEG.

Kolejnym tematami, które były dyskutowane na spotkaniu to członkostwo UEG w Europejskiej Organizacji UEAPME - Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tym przedstawienie możliwości działań bezpośrednio przy Komisji Europejskiej, jak również otrzymania dotacji finansowych na prace.

Spotkanie zakończyło określenie celów na najbliżej miesiące w tym szczegółowy plan pracy grup roboczych.

Grupy Robocze

Jako pierwsze odbyło się zebranie Grupy Roboczej Gospodarka i Prawo, które poprowadził p. Marek Sławiński we współpracy z Elizabeth Kögel.

Na początek przedstawiono zagadnienia związane z legislacją.Omówiono ułatwienia w zakresie używania pojazdów z tachografem w promieniu do 100 km oraz związane z tym regulacje- działania legislacyjne, jakie UEG wspomagały oraz wpływ dyrektyw europejskich na zmiany prawa w Niemczech oraz w Norwegii. Stwierdzono, że w tym zakresie Norwegia stanowi przykład. W trakcie dyskusji wniesiono postulat dalszego działania w zakresie tachografów, bowiem samo rozszerzenie promienia, w którym w transporcie na potrzeby własne nie będzie obowiązywała dyrektywa o czasach pracy i odpoczynku nie jest wystarczające gdyż dotyczy tylko pojazdów do 3,5 ton - należy, więc zabiegać o rozszerzenie na większe tonaże.Z bieżących ważnych dla działań grupy informacji przekazanorównież wiadomość, że w Niemczech uchwalono przepis zgodnie, z którym w Niemczech od kwietnia 2012 muszą być gotowe zasady dla uznawania kwalifikacji zawodowych z innych krajów UE.

W dalszej kolejności przedstawiono i omówiono stan pracy nad porównaniem standardów.Zaprezentowano narzędzie za pomocą, którego materiał będzie udostępniany oraz ustalono terminy wiążące dla osób opóźniających prace.

Zebranie Grupy Technika poprowadził p. Hans Gertsch. W czasie spotkania zaproszona przez UEG Pani Karine Iffour z organizacji UEAPME szeroko zaprezentowała działalność organizacji zależnej NORMAPME. Z kolei p. Hans Gertsch, omówił działania Komitetu Normalizacyjnego CEN TC 53. W trakcie obrad zaproponowano stworzenie tzw. "Kodu dobrych praktyk zawodowych" obowiązujących w UEG i wykorzystania dobrych doświadczeń w tym zakresie ze wszystkich krajów członkowskich.

Podczas obrad obu grup w ich pracach uczestniczyli potencjalni nowi członkowie UEG z Francji, Norwegii oraz Austrii, których zaproszono do współpracy oraz aktywnego udziału w obradach,z czego goście, na ten moment jeszcze nie skorzystali pozostając w roli obserwatorów.

Informacje opracowała na bazie sprawozdań J. Bińkowskiego i M.Sławińskiego
Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń