Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

12 października br.,na terenie budowy Term Maltańskichna kilka dni od ich oficjalnym otwarciem, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady w tym przedstawiciel PIGR p. Dyrektor Danuta Gawęcka, Magdalena Wesołowska, prezes zarządu spółki Termy Maltańskie, przedstawiciele generalnego wykonawcy Term maltańskich i służb BHP.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Stefan Nawrocki. Spotkanie zainaugurował Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, wystąpieniem prezentującym zasadnicze cele działania Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
W programie obrad Rady znalazły się następujące wystąpienia:

  • Krzysztof Duda, nadinspektor pracy przedstawił dobre praktyki stosowane na budowach związanych z inwestycjami EURO 2012, oraz realizację kampanii prewencyjnej PIP "Szanuj Życie"

  • Grzegorz Stróżyk, nadinspektor pracy omówił działania podejmowane przez partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 -2012

  • Włodzimierz Sobczak, koordynator d.s. BHP na budowach związanych z EURO 2012, omówił rolę funkcję, zadania i uprawnienia koordynatora d.s. BHP

  • Jarosław Łężak, dyrektora d.s. inwestycji spółki Termy Maltańskie, przedstawił charakterystykę obiektu

img_1733.jpg (100011 bytes)

Przedstawione na spotkaniu zagadnienia i prezentacje wywołały dyskusję na temat ograniczania zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Wskazywano na konieczność kontynuowania dalszych działań popularyzujących zasady bezpieczeństwa pracy na budowach, a w szczególności kampanii PIP "Szanuj Życie", a także promocji dobrych praktyk, których efektem będzie utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich budowach. Podsumowaniem obrad było podjęcie dwóch uchwał:

  1. konieczności podjęcia działań legislacyjnych dotyczących szczegółowego określenia obowiązków i kwalifikacji osób pełniących funkcję koordynatora d.s. BHP

  2. promocji dobrych praktyk realizowanych przez firmę SKANSKA S.A. w zakresie organizowania dla podwykonawców konferencji dotyczących zasad bezpieczeństwa na realizowanych przez nie inwestycjach

Ostatniewystąpienie uzupełniła wycieczka po obiekcie. W trakcie zwiedzania term, Członkowie Rady oraz zaproszeni goście mogli nie tylko zobaczyć wszystkie pomieszczenia tego nowoczesnego kompleksu, ale przede wszystkim spojrzeć na obiekt z perspektywy wyzwań inżynierskich i zastosowania unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń