Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

29 czerwca br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Celem spotkania było podsumowanie działań komisji w I półroczu 2011r. i dyskusja nt. dalszych przedsięwzięć partnerów projektu w ramach Strategii.

Spotkanie otworzył Okręgowy Inspektor Pracy p. Krzysztof Fiklewicz który na wstępie przedstawił jako tło do dalszej dyskusji, aktualny stan warunków pracy na terenie Wielkopolski w tym efekty działań inspektorów OIP. Ponadto zebranym została zaprezentowana analiza kosztów wypadków przy pracy na terenie Wielkopolski przygotowana przez sekcję wypadkową którą omówił Tadeusz Kiełpiński, nadinspektor pracy, tejże sekcji.

Spotkanie komisji było też dobrą okazją do uhonorowania okolicznościowymi dyplomami uznania 20 pracodawców, w których firmach w 2010 r. nie doszło do wypadku przy pracy oraz w ramach promocji dobrych praktyk, programu "Żyj bezpiecznie" (Living Safety) jaki w 2009r GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. wprowadził w swojej firmy. Głównym założeniem programu była zmiana postaw i zachowań pracowniczych z udziałem wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Zachęcamy Państwa do bieżącego przeglądania strony Strategii, bowiem można znaleźć tam wiele ciekawych informacji i materiałów jakimi partnerzy Strategii dzielą się w zainteresowanymi. Na portalu tym można zapoznać się i pobrać ciekawe opracowania przydatnych przy prowadzeniu robót budowlanych. PIGR w ramach współpracy udostępniła na tym forum - cykl artykułów dotyczących bezpiecznej budowy i eksploatacji jak i film dotyczący pracy na wysokości przy użyciu podwójnej linki bezpieczeństwa.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń