Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego kwiecień 2011

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Tradycyjnie PIGR jest zapraszana na doroczne WZ Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego. Od lat nasza delegacja uczestniczy w obradach organizowanych z tej okazji, jednak tym razem spotkanie było wyjątkowe z uwagi na pożegnanie wieloletniego jego dyrektora Pana Lothara Bündera, który co prawda nie całkowicie kończy współpracę ze Stowarzyszeniem, bo przez jeszcze jakiś czas będzie pełnił funkcję doradcy i eksperta przy boku nowej Pani Dyrektor Sabriny Luther to faktycznie dokonała się przysłowiowa zmiana warty.

Lothar Bünder to postać dla nas naszej Izby szczególnie bliska. To dzięki jego inspiracji powstało najpierw Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych, które dziś po przekształcenia działa w formule Izby. Nic, więc dziwnego, że w tym roku nasza reprezentacja była szczególnie liczna. W spotkaniu wziął udział prawie cały Zarząd PIGR na czele z Prezesem Piotrem Stanikiem, V-ce Prezesami Jackiem Bińkowskim i Bogdanem Szpilmanem oraz Członkami Zarządu Krzysztofem Gąsiorkiem i Romanem Rogozińskim.


Lothar Bünder

od lewej J. Bińkowski, P. Stanik,
L. Bünder, R. Rogoziński

Uczestnicy spotkania

Lothar Bünder był i jest nie tylko naszym partnerem w działaniach stowarzyszeniowych, ale przede wszystkim, poprzez swoją ujmującą powierzchowność, prawość postępowania oraz wielką serdeczność zarówno w kontaktach zawodowych jak i personalnych, Izby i każdego z nas z osobna przyjacielem. Tej sympatii daliśmy wyraz w swoich wystąpieniach na uroczystości. Pan Roman Rogoziński wygłosił przygotowaną na tą okoliczność laudację, w której przypomniał wszystkie wspólnie spędzone lata, podkreślił rolę i zasługi osobiste Lothara dla naszej organizacji i w imieniu Izby, Zarządu, Biura i członków, serdecznie za to wszystko podziękował.

Polska delegacja w dowód przyjaźni, sympatii i uznania wręczyła Panu Binderowi jego portret namalowany przez artystę z odpowiednia dedykacją. Prezent ten spotkał się z gorącym aplauzem zebranych.

Pan Jacek Bińkowski z kolei, jako Prezes UEG i w jej imieniu, również przypominając zasługi Lothara Budndera na rzecz powstania tego międzynarodowego stowarzyszenia, jego osobisty wkład pracy w początki działalności, także w ciepłych słowach serdecznie podziękował za współpracę wyrażając równocześnie nadzieję na dalszą pomoc w rozwoju organizacji. Żegnając Lothara, jako sekretarza Generalnego jednocześnie jak na dżentelmena przystało, bukietem kwiatów powitał na tym stanowisku Sabrinę Luther.

Nie tylko my mieliśmy wystąpienia z tej okazji, ale również Prezes Niemieckiej Izby Rzemieślniczej z Berlina O. Kenzler, J. Teupe - członek Zarządu G.S.eV, H. Schauerte Przewodniczący Regionalnego Stowarzyszenia Ekonomicznego CDU, H. Kreller z firmy Layher.

K. Nachbauer - poprzedni Prezes Stowarzyszenia i J. Berger aktualny jego Prezes.


K. Nachbauer

J. Berger

Po wszystkich tych podziękowaniach nastąpiło uroczyste przekazanie władzy pomiędzy L. Bünderem a S. Luther.

sabrina_i_lothar.jpg (63255 bytes)

Przekazanie władzy od lewej S. Luther, L. Bünder

WZ w tym roku zorganizowano w Dortmundzie w hotelu Pullman i ośrodku szkoleniowym Niemieckiej Izby Rzemieślniczej. Oprócz sprawozdań i oceny z minionego roku jak zwykle uczestnicy mieli okazję dyskutować na różne zawodowe tematy, których kierunek wyznaczały zagadnienia:

  • czym jest dzisiaj branża rusztowaniowa?
  • problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników w branży
  • zastosowania dźwigarów kratowych

 

 

 

Ośrodek szkoleniowy w Dortmundzie

Piotr Stanik


Archiwum

Tablica ogłoszeń