Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na Targach BUDMA / BUMASZ 2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA należą do wiodących spotkań biznesowych branży budowlanej. Ich dwudziesta pierwsza edycja odbędzie się 24-27 stycznia 2012. W tym samym terminie i miejscu odbędą się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ.

Jak co roku, udział w targach jest wyjątkową okazją zarówno do podtrzymania już istniejących jak i do nawiązania nowych kontaktów z profesjonalistami branży budowlanej oraz doskonałą możliwością promocji branży rusztowaniowej.

W imieniu członków Izby wystawiających się na Targach BUMASZ serdecznie zapraszamy do odwiedzin ich stoisk:

ALTRAD-MOSTOSTAL - pawilon 7A, stoisko nr 1
GAMA - pawilon 7A, stoisko nr 9
HUCK - pawilon 8A, stoisko nr 40 (platformy siatkowe)
- pawilon 6A, stoisko nr 68 (rzeczy sportowe)
OLAN - pawilon 7A, stoisko nr 63
PIONART - pawilon 7A, stoisko nr 60
RINGER - pawilon 7A, stoisko nr 5
SCAFOM-RUX POLSKA - pawilon 7A, stoisko nr 7

Chcielibyśmy również zaprosić wszystkich, dla których bezpieczeństwo pracy jest ważnym elementem całego procesu budowlanego, na seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy na budowach. Od lat, jako partnerzy Państwowej Inspekcji Pracy we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi prezentujemy istotne zagadnienia związane z prawidłową pracą na wysokościach. Seminarium, które odbędzie się pierwszego dnia targów, a dotyczyć będzie kwestii nadzoru prac w budownictwie.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie.
Rola i odpowiedzialność nadzoru.

24.01.2012, godz. 13:00-15:00
pawilon 7, sala 1.EF

Praca na budowie związana jest z wieloma zagrożeniami. Upadki z wysokości, poślizgnięcia, porażenia prądem, uderzenia, to najbardziej typowe przyczyny wypadków. Zła organizacja pracy, stres i pośpiech stanowią dodatkowe czynniki stanowiące zagrożenie dla pracowników. Dlatego właśnie niezwykle istotnym zagadnieniem jest zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem osób wykonujących prace budowlane. Obowiązujące przepisy prawa pracy określają zasady odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, nie zawsze jednak są one przestrzegane. Z tego względu ważne jest zapewnienie właściwego nadzoru ze strony wszystkich uczestników procesu budowlanego."

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie.
Rola i odpowiedzialność nadzoru.

24.01.2012, godz. 13:00-15:00
pawilon 7, sala 1.EF

W programie:

  • Wręczenie nagród laureatom konkursu BEZPIECZNA BUDOWA 2011.
  • Wystąpienia:
  1. Rola nadzoru w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy na budowach - K. Duda - OIP w Poznaniu
  2. Odpowiedzialność osób sprawujących nadzór na budowach - K .Wasilewska - OIP w Poznaniu
  3. Rola i odpowiedzialność nadzoru przy budowie i eksploatacji rusztowań - D. Gawęcka- PIGR
  4. Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie - G. Stróżyk

ORGANIZATORZY

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

ZAPRASZAMY


Archiwum

Tablica ogłoszeń