Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na Targach BUDMA 2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

24-27 stycznia br. odbyła się kolejna, XXI już edycja jednych z największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych BUDMA 2012.


Prezes MTP Andrzej Byrt

Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie Janusz Żbik

Według szacunków Targów impreza ta zgromadziła przeszło 50.000 zwiedzających oraz ponad 1200 wystawców z 33 krajów. W tym samym czasie i miejscu odbyły się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ. Jak co roku udział w targach był wyjątkową okazją do promocji branży rusztowaniowej oraz do zaprezentowania ofert przez członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Spośród nich swoje produkty i usługi na Targach zaprezentowały następujące firmy:


ALTRAD - MOSTOSTAL


HUCK

KUŹNIA

OLAN

PIONART

RINGER

Szczególnie miło nam jest poinformować, że firma HUCK została wyróżniona Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2012 za "Siatkowe platformy robocze" (są one alternatywnym i bardzo nowoczesnym rozwiązaniem dla rusztowań i stalowych pomostów wiszących stosowanych w pracach na wysokości). Jest to druga taka nagroda - pierwszy Złoty Medal MTP przyznano za "System piłkochwytów HUCK z siatkami typu MAHULAN i słupami aluminiowymi". Nagrodę w imieniu firmy odebrał jej Prezes Jan Bałuk.

Serdecznie gratulujemy!

(więcej na temat "siatkowych platform roboczych" w aktualnym biuletynie PIGR)


Od lewej: Prezes MTP A. Byrt, Prezes Huck J. Bałk, Minister MTBiGM- Janusz Żbik, Przewodniczący kapituły Prof. J. Jasiczak

Złoty medal 2012

Nagrodzony produkt "Siatkowe platformy robocze"
Konferencja - Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

konfer_budma_2012-pip.jpg (105012 bytes)

Jak co roku Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, jako partner Państwowej Inspekcji Pracy, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała konferencję pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Rola i odpowiedzialność nadzoru", w której p. Dyrektor Danuta Gawęcka zaprezentowała najistotniejsze zagadnienia związane z prawidłową pracą na wysokości skupiając uwagę na kwestii nadzoru prac przy budowie i eksploatacji rusztowań. Jak co roku, prezentacja PIGR w swej formie i treści spotkała się z dużym zainteresowaniem bardzo pozytywnym odbiorem przedstawionego materiału.

W seminarium, które rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem, wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, delegaci organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy oraz studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Szczególnymi gośćmi konferencji byli:

  • Małgorzata Kwiatkowska - p. Minister - Zastępca Głównego Inspektora Pracy
  • Zbigniew Janowski - Członek Rady Ochrony Pracy i Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani"
  • Wiktor Piwkowski - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  • Lechosław Nowicki - Sekretarz Generalny Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Gościem honorowym był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Piotr Styczeń. PIGR jak co roku prezentowali p. Prezes Izby Piotr Stanik i p. Dyrektor Izby Danuta Gawęcka.

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Krzysztof Fiklewicz, rozpoczynając konferencję zwrócił szczególną uwagę na znaczenie prawidłowego nadzoru w sferze bezpieczeństwa pracy na budowach a temat ten rozwinęły 4 wystąpienia:

  • Nadinspektora Pracy, Krzysztofa Dudy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który przedstawił "Rolę nadzoru w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy na budowach"
  • Kierownika sekcji prawnej OIP w Poznaniu, Krystyny Wasilewskiej, która omówiła "Odpowiedzialność osób sprawujących nadzór na budowach"
  • Dyrektor PIGR, Danuty Gawęckiej, która zdefiniowała "Rolę i odpowiedzialność nadzoru przy budowie i eksploatacji rusztowań"
  • Nadinspektora Pracy, Grzegorza Stróżyka z OIP w Poznaniu, który zaprezentował "Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie"

Minister MTBiGM- Piotr Styczeń

Zb. Janowski Przewodniczący ZZ Budowlani , p. Minister Z-ca GIP M. Kwiatkowska, K. Fiklewicz OIP w PoznaniuW. Piwkowski- Przewodniczący PZITB

K. Fiklewicz OIP - Poznań

Zb. Janowski - Przewodniczący ZZ Budowlani
K. Duda i K. Wasilewska -Inspektorzy OIP-Poznań

D. Gawęcka -Dyrektor PIGR

Konferencję poprzedziło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu "Buduj Bezpiecznie 2011", zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Opracowanie
Mira Jakimowicz

Serdeczne dziękujemy za udostępnieni zdjęć p. Zdzisławowi Nowickiemu z dwutygodnika Profile


Archiwum

Tablica ogłoszeń