Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Uroczystość Dnia Budowlanych 2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

28 września 2012 w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Budowlanych 2012. Tegoroczne spotkanie, nad którym patronat objął prezydent RP, było związane z obchodami 120 lat ruchu związkowego w budownictwie. W Komitecie Honorowym Centralnych Uroczystości Dnia Budowlanych 2012 Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentował Prezes Izby Pan Zenon Sztobryn.

1.jpg (67471 bytes)

Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew JanowskiV-ce Prezes PIGR Piotr Janowski

Pośród zaproszonych gości znalazły się osoby z parlamentu, rządu, samorządów, instytucji naukowych, instytucji branżowych, a także przedstawiciele różnych środowisk budowlanych. Izbę na spotkaniu reprezentował Pan Piotr Janowski V-ce Prezes Izby.

Jednym z głównych elementów uroczystości były wystąpienia przedstawicieli rządu na temat perspektyw rozwoju budownictwa oraz polityki budowlanej i mieszkaniowej państwa. Spotkanie było okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym dla budownictwa oraz medali 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz wręcza odznaczeniaPrzewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski wręcza odznaczenia Olgierdowi Dziekońskiemu

Opracowano na podstawie materiałów ze strony www.pip.gov.pl, www.zzbudowlani.pl
Kamila Mułkowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń