Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na konferencji w Ożarowie w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

konferencja.jpg (55661 bytes)

29 i 30 maja br. w sali konferencyjnej Grupy Ożarów S.A. w Karsach koło Ożarowa, w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Pracy, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe i konferencja podsumowująca Kampanię CRH Polska.

Organizatorami spotkania była:

Grupa Ożarów S.A. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
logo-ozarow.jpg (7564 bytes) logo_pip_male.jpg (2031 bytes)

przy współpracy

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB, ciop1.jpg (1237 bytes)
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych O/Kielce zus1.jpg (2670 bytes)
Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy z Kielc womp.jpg (8605 bytes)

Celem kampanii były działania usprawniające system zarządzający zewnętrznymi wykonawcami spółek CRH Polska w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ramach kampanii przeprowadzono wiele szkoleń zarówno pracodawców, jak i pracowników, udostępniono niezbędne materiały do poprowadzenia samodzielnych szkoleń oraz zweryfikowano przygotowanie firm do pracy i ich sposób realizacji zleceń. Z racji dużej ilości firm wykonujących prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, podjęcie takich działań dało możliwość naświetlenia obszarów możliwych usprawnień, a konferencja stała się właśnie okazją do podsumowania i oceny uzyskanych wyników.

Dwudniowy plan obejmował:

 1. program informacyjno-prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy, zaprezentowany 29 maja na seminarium szkoleniowym OIP Kielce pt. "Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie", w którym uczestniczyli przedstawiciele około 50 firm budowlanych z województwa świętokrzyskiego
 2. konferencję Grupy Ożarów S.A. pt. "Kampania bezpieczeństwa wykonawców", która odbyła się 30 maja i w której uczestniczyli pracodawcy z 40 firm wykonujących prace budowlano-montażowe na terenie i na rzecz Grupy Ożarów S.A. oraz przedstawiciele:
 • Koncernu CRH i CRH Polska
 • PIP w tym Główny Inspektor Pracy p. Minister Anna Tomczyk
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 • Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Kielce
 • Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia PIGR, reprezentowana przez Dyrektor, p. Danutę Gawęcką i p. Marcina Poprawę miała swoje wystąpienia. W ramach seminarium szkoleniowego przeprowadziliśmy dwa szkolenia:

 • "Rola nadzoru w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań budowlanych"
 • "Rusztowania w budownictwie" - podstawowe elementy mające wpływ na bezpieczeństwo pracy.

szkolenie.jpg (94493 bytes)

Oprócz szkolenia PIGR swoje prezentacje przedstawili również:

 • OIP Kielce:
 1. "Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie "
 2. "Oceny ryzyka w budownictwie"
 • ZUS O/Kielce:
 1. "Działalności prewencyjnej ZUS O/Kielce w ramach ubezpieczenia wypadkowego"

Podczas konferencji w drugim dniu spotkania, którą prowadził Prezes Grupy Ożarów p. Andrzej Ptak zostały przedstawione następujące prezentacje:

 • "Kampania bezpieczeństwa wykonawców" - podsumowanie kampanii CRH
 • "Działania na rzecz ochrony zdrowia pracujących prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na przykładzie Grupy Ożarów S.A
 • "Ku bezpieczeństwu pracy - Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy firm budowlanych"
 • "Polska Izba Gospodarcza Rusztowań - jej rola, zadania i współpraca na rzecz promocji bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań"
 • "Działalność prewencyjna ZUS O/Kielce w ramach ubezpieczenia wypadkowego"
 • "Małe firmy budowlane - wybrane aspekty działalności związane z bezpieczeństwem pracy" analizy CIOP-PIB
 • "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy

Konferencję zamknęło podsumowanie Prezesa Grupy Ożarów S.A., p. Andrzeja Ptaka, na którego ręce, dla firmy, z życzeniami bezpiecznej pracy, p. Dyrektor Danuta Gawęcka wręczyła prezent - podręcznik PIGR "Rusztowania budowlane - skrypt do nauki zawodu montera rusztowań".

Szkoleniom i konferencji towarzyszyły stoiska PIP, ZUS, CIOP i PIGR, w których uczestnicy spotkania mogli uzyskać dodatkowe informacje i porady na interesujące ich tematy. Stoisko PIGR wraz z akredytowanym przez Izbę do szkoleń specjalistów nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań ośrodkiem - Job Transfer budził duże zainteresowanie.

Mira Jakimowicz


Archiwum

Tablica ogłoszeń