Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

XX-lecie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

8 października 2012 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu Organizacji PZPB połączonej z Dniem Budowlanych, będącym świętem całego środowiska budowlanego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele świata nauki, prezesi firm budowlanych oraz firm deweloperskich, a naszą Izbę na spotkaniu reprezentował Pan Jacek Binkowski Prezes Firmy Xervon Polska Sp. z o.o. W podniosłej atmosferze życzenia dla PZPB i całej branży złożyli przedstawiciele Prezydenta RP, rządu, urzędów oraz zaprzyjaźnionych organizacji.

Stałym punktem corocznych spotkań organizowanych przez PZPB jest uhonorowanie odznaczeniami za długoletnią służbę oraz za zasługi dla budownictwa, a także nadanie godności Osobowość roku w budownictwie. Tegoroczną laureatką została Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego. Dla przypomnienia pierwszą osobowością roku w budownictwie był Pan Olgierd Dziekoński - obecnie w Kancelarii Prezydenta RP, a w drugiej edycji Pan Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Osobowość roku w budownictwie - jest to wyróżnienie przyznawane przez PZPB i ma charakter honorowy. Godność osobowości roku może uzyskać osoba, której działalność w skali państwa i gospodarki przyczyniła się w szczególny sposób do rozwoju gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, w szczególności zaś polskich przedsiębiorstw działających w sferze budownictwa.Prezes Zarządu PZPB
Marek Michałowski

XV edycja konkursu Pracodawca roku w budownictwie wyłoniła kolejnych laureatów. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kapituła konkursu w roku 2011 wyróżniła Pana Andrzeja Kozłowskiego - Prezesa Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w grupie firm średnich za innowacyjność w zastosowaniu deskowań oraz szkolenie młodych pracowników. Ulma Construccion Polska S.A. jest wieloletnim członkiem Izby (więcej na ten temat w kolejnym art.)

Uwieńczeniem uroczystości było przyznanie Certyfikatów Dewelopera XXXI i XXXII edycji, czternastu firmom na kolejne dwa lata. Certyfikat Dewelopera - jest to wyróżnienie przyznawane przez PZPB rzetelnym i wiarygodnym firmom deweloperskim działającym na krajowym rynku nieruchomości. Podstawowe kryteria jakie powinna spełniać firma deweloperska ubiegająca się o certyfikat to utrwalona pozycja na rynku, rzetelność wykonawcza, bezpieczeństwo prawne, a także dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa.Od lewej: p. Ryszard Rodzoch,
p. Zbigniew Janowski, p. Edward Szwarc


Uroczyste wręczanie odznaczeń
Kilka informacji o PZPB

Organizacja wywodzi się od powstałej w 1992 roku Izby Gospodarczej Eksporterów Budownictwa i Usług Technicznych, która w 1995 roku przeistoczyła się w Krajową Izbę Budownictwa, z czego 9 lat później wyłonił się Polski Związek Pracodawców Budownictwa. PZPB jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 100 największych firm z branży budowlanej to jest około 70% potencjału budowlanego rynku krajowego. PZPB reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich. PZPB jest prężną organizacją samorządową, reagującą na zachodzące zmiany i problemy nurtujące budownictwo, na bieżąco koryguje swoje cele, jak również formułę działania

Materiał opracowano na podstawie strony PZPB (www.pzpb.com.pl)
Jacek Binkowski, Kamila Mułkowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń