Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 21 marca br. na terenie budowy Portu Lotniczego Poznań - Ławica odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Obradom przewodniczył Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady.

Z uwagi na jubileusz 10-lecia istnienia Rady na wstępie Krzysztof Fiklewicz - OIP w Poznaniu jej pomysłodawca i organizator przedstawił, wspomagając się specjalnie na ten cel przygotowaną prezentacją, najistotniejsze działania i inicjatywy podejmowane przez Wielkopolską Radę Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w tym okresie. W wystąpieniu podkreślił, że wiele spotkań Rady organizowanych było, tak jak i tym razem, na terenach dużych inwestycji, których realizacja stawiała przed wykonawcami szczególnie trudne zadania organizacyjno - techniczne w tym przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pracowników (Termy Maltańskie, Stadion, Centrum Handlowe Malta).

Podsumowując 10 lat istnienia i pracy Rady Okręgowy Inspektor podkreślał zaangażowanie wszystkich partnerów. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobie powołanej na członka Rady na pierwszym posiedzeniu w 1992r. p. Dyrektor Izby Danuty Gawęckiej do takich należała a zagadnienia prawidłowej budowy i eksploatacji rusztowań, wielokrotnie przedstawiane czy to w postaci specjalnie na ten cel przygotowanych prezentacji, filmów czy pokazów - stanowiły jedne z ważniejszych tematów, nad którymi obradowała Rada co podkreślił w swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor.

Prowadzona przez firmę Hochtief Polska Oddział w Poznaniu rozbudowa terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań - Ławica, zajęła w 2011 r. I miejsce w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie "Buduj Bezpiecznie". Posiedzenie było, więc okazją do zaprezentowania przez Dyrektora Oddziału Hochtief Polska - Dariusza Wietrzyńskiego, dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na budowach związanych z przygotowaniami do EURO 2012 oraz charakterystyki rozwiązań konstrukcyjnych budowanego obiektu, którą przedstawił Dyrektor kontraktu - Sławomir Maciejewski.

Z ramienia Portu Lotniczego Poznań Ławica, gospodarza spotkania Wiceprezes firmy Piotr Bykowski, odniósł się do współdziałania inwestora i generalnego wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowie a także podał szereg informacji, co do samego Portu Lotniczego, jego miejsca i roli na mapie Polski oraz znaczenia w ogólnopolskim i europejskim ruchu lotniczym. Część tych informacji dotyczyła zadań, jakie Port lotniczy w Poznaniu przyjął na siebie w związku z EURO 2012.

Spotkanie wzbogaciły jeszcze dwie prezentacje; pierwsza dr Sławomira Lach z Politechniki Poznańskiej przedstawiająca zagadnienia związane z wydatkiem energetycznym pracowników budowlanych. Druga dotyczyła zadań Państwowej Inspekcji Pracy w procesie budowy "Strefy Kibica", którą wygłosił Krzysztof Duda, Nadinspektor Pracy, koordynator OIP ds. inwestycji związanych z EURO 2012.

W trakcie spotkania członkowie Rady zostali oprowadzeni przez gospodarzy Port lotniczy - Ławica i Hochtief Polska Oddział w Poznaniu po budowie nowego terminala . Rolę przewodnika tej wycieczki przyjął na siebie p. Dyrektor Sławomir Maciejewski.

Bardzo dziękujemy za udostępnienie zdjęć Panu Zdzisławowi Nowickiemu z czasopisma Profile.

Opracowała
Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń