Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Obrady Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

18.10.2012 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, którego głównymi tematami były stan bezpieczeństwa i higieny oraz nadzór pracy na budowach w Wielkopolsce przy realizacji inwestycji związanych z Euro 2012. Obradom przewodniczył Stefan Nawrocki Przewodniczący Rady. Z ramienia Państwowej Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu na spotkaniu obecni byli Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy, jej zastępca Krzysztof Duda, Krzysztof Fiklewicz były długoletni Okręgowy Inspektor oraz Nadinspektor Pracy Grzegorz Stróżyk. Izbę jak zwykle jako członek Rady na spotkaniu reprezentowała Dyrektor Izby Pani Danuta Gawęcka.

Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy a także przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" Pan Zbigniew Janowski wysoko ocenił działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na budowach. Z kolei Pan Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa podkreślił rolę Izby w promowaniu dobrych praktyk w budownictwie. Wśród zaproszonych gości w obradach uczestniczyli Pan Michał Prymas, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. EURO 2012, prezes spółki EURO 2012 - realizującej przebudowę i modernizację stadionu miejskiego w Poznaniu, przedstawiciele inwestorów i wykonawców rozbudowy lotniska Ławica, Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu (dworca PKP), Term Maltańskich. Zaproszeni goście przedstawili problemy związane z realizacją inwestycji, a także wnioski dotyczące zarządzania bezpieczeństwem na budowach.

1.jpg (64060 bytes)

Od lewej: Zbigniew Janowski, Stefan Nawrocki, Stanisława Ziółkowska, Krzysztof Duda, Krzysztof Fiklewicz


Od lewej: Krzysztof Fiklewicz, Krzysztof Duda, Grzegorz Stróżyk, Danuta Gawęcka, Michał Prymas


Uczestnicy posiedzenia

Opracowała Kamila Mułkowska na podstawie źródeł z www.pip.gov.pl


Archiwum

Tablica ogłoszeń