Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

wsowpp.jpg (32892 bytes)

20 stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy. Głównym punktem obrad była dyskusja dotycząca planowanych na obecny rok działań w ramach WSOWPP. Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", Jarosław Lange, rozpoczynając zebranie podkreślił wagę i znaczenie wszystkich inicjatyw podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników. Następnie Krzysztof Fiklewicz - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zaprezentował zrealizowane działania w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy z 2011 roku.

Dyskusję poprzedziło wystąpienie Przemysława Jachalskiego, starszego Inspektora Pracy, który przedstawił zebrane przez Inspektorów Pracy OIP Poznań w 2011 r. dane o wypadkach przy pracy oraz wystąpienie Grzegorza Stróżyka, Nadinspektora Pracy, który omówił projekt działań na 2012 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli partnerzy Strategii, w tym Polska Izba Gospodarcza Rusztowań reprezentowana przez p. Dyrektor Danutę Gawęcką.

posiedzenie_wsowpp.jpg (182313 bytes)
źródło: http://www.poznan.oip.pl/?subaction=showfull&id=1327667667&archive=&start_from=&ucat=1&

Mira Jakimowicz


Archiwum

Tablica ogłoszeń