Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na posiedzeniu Rady Krajowej ZZ "Budowlani"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

17 października 2012 odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej ZZ "Budowlani", poświęcone problemom związanym z bezpieczeństwem pracy i ograniczaniem negatywnego wpływu kryzysu na warunki pracy w budownictwie. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele z Głównego Inspektoratu Pracy Zastępca GIP Pan Leszek Zając oraz Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Pan Krzysztof Kowalik, a Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała Dyrektor Izby Pani Danuta Gawęcka. Wiodącym tematem spotkania było omawianie bezpieczeństwa pracy, w szczególności bezpieczeństwa pracy na wysokościach, któremu główną uwagę poświęciła Dyrektor Izby podczas swojego wystąpienia.

Prace na wysokościach to szczególny obszar i miejsce pracy wielu osób. Zarówno wznoszenie jak i eksploatacja rusztowań zalicza się do najbardziej wypadkogennych. Na bazie doświadczeń, obserwacji i statystyk szacujemy, że w odniesieniu do rusztowań najwięcej wypadków bo przeszło 50% zdarza się podczas ich eksploatacji, a 30% stanowią wypadki przy montażu rusztowań. Przyczyn wypadków jest wiele i można je podzielić na trzy podstawowe grupy: ludzkie, organizacyjne i techniczne, a w obszarze wznoszenia i użytkowania rusztowań są najczęściej wynikiem kompilacji takich elementów jak brak: wiedzy, nadzoru, dokumentacji, kontroli i monitoringu, przepisów lub ich nieprecyzyjność. Dyrektor Izby podczas swego wystąpienia podkreślała wielokrotnie, że najważniejszym elementem jest nadzór i kontrola robót, albowiem od prawidłowego nadzoru zależy bezpieczne zorganizowanie pracy. Podkreślała znaczenie szkoleń monterów i użytkowników oraz wagę przejrzystych przepisów, ponieważ jest to temat o którym trzeba mówić i w temacie którym należy edukować osoby zainteresowane. Prezentacja Pani Dyrektor spotkała się z duży zainteresowaniem uczestników i zachęciła do owocnej dyskusji.

Przewodniczący ZZ "Budowlani" Pan Zbigniew Janowski zapowiedział, że przyszły rok będzie rokiem kampanii informacyjnej związku poświęconej bezpieczeństwu i ochronie pracy w budownictwie, a Rada przyjęła stanowisko ZZ "Budowlani" na temat stanu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w warunkach kryzysu w polskim sektorze budowlanym.

dscf9124.jpg (114025 bytes)dscf9123.jpg (95680 bytes)

Opracowała Kamila Mułkowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń