Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w Kaliszu, odbyły się regionalne obchody Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Gospodarzem uroczystości, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, była firma Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Na spotkaniu z ramienia PIGR obecny był p. Piotr Kmiecik, przedstawiciel firmy Bis plettac - członek naszej Izby.

Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, przewodniczący zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych, przedstawiciele służb BHP, inspektorzy pracy, a także laureaci konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Seminarium otworzyła, Okręgowy Inspektor Pracy p. Stanisława Ziółkowska, przypominając gościom genezę ustanowienia Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a w dalszej jego części p. Maciej Klęczek Dyrektor Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu podkreślił ważną rolę spraw związanych z bezpieczeństwem pracy w działalności firmy.

Po uroczystym wstępie laureaci konkursów zorganizowanych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012, zaprezentowali w krótkich referatach przykłady dobrych praktyk stosowane w swoich firmach.

Kluczowym punktem dla Izby było wystąpienie p. Piotra Kmiecika, który zaprezentował najważniejsze zagadnienia w procesie wdrażania skutecznych rozwiązań celem poprawy bezpieczeństwa w firmie Bis plettac z Ostrzeszowa. Należy przypomnieć, że firma zajęła pierwsze miejsce w konkursie w ramach WSOWpP (więcej w artykule I Nagroda w konkursie WSOWPP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" dla firmy BIS plettac). Sporym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się praktyczna strona prezentacji, mianowicie zaprezentowany został pełen ekwipunek montera rusztowań począwszy od butów po szelki zabezpieczające przed upadkiem.

Opracowanie: Kamila Mułkowska

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości PIP


Archiwum

Tablica ogłoszeń