Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Dortmund - spotkanie Grupy Roboczej UEG - Europejskie Regulacje

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

6-7 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym monterów rusztowań w Dortmundzie, odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej - Europejskie Regulacje. W obradach uczestniczyli ze strony Polskiej Danuta Gawęcka - Dyrektor Izby i ekspert PIGR - Piotr Kmiecik.

W programie spotkania zaplanowano 3 podstawowe tematy:

  • Kwalifikacje zawodowe przy budowie rusztowań
  • Aktualne prace w zakresie normalizacji komitetu CEN/TC 53
  • "Practical Guide of the UEG" - Przewodnik dobrych praktyk UEGSpotkanie GR UEG -Dortmund 2013 - Centrum szkoleniowe, pierwszy z lewej P. Kmiecik czwarta z lewej D. Gawęcka

Kwalifikacje zawodowe przy budowie rusztowań

Tłem do dyskusji z zakresu i formy szkoleń montera rusztowań jak i osób nadzoru prac rusztowaniowych było zapoznanie się uczestników z niemieckim systemem szkolenia tej grupy zawodowej i zwiedzenie jednego z ośrodków szkoleniowych w jakich mogą kształcić się i odbywać praktykę przyszli monterzy. W Niemczech działają 3 centra szkoleniowe

  • Berlin
  • Dortmund
  • Groß-Gerau

Rocznie w centrach szkoli się ~1000 monterów. Szkolenie montera rusztowań w Niemczech znacznie różni się od polskiego. Różnica polega na odmiennych systemach i czasie trwania edukacji w Niemczech, jest to system szkolenia zawodowego trwający do 3 lat w tym 39 tygodni edukacji teoretycznej w szkole i 77 tygodni praktyki w firmach lub 25 tygodni w specjalistycznych centrach zawodowych ww. Dla porównania w Polsce - to 80 godzinny system kursowy gdzie w podziale teoria/ praktyka 42/38 godzin. Ośrodków akredytowanych przez IMBiGS, które takie kursy mogą prowadzić jest przeszło 50, a place treningowe jakie posiadają różnie wyposażone od bardzo skromnych do lepszych, jednak bardzo dalekich od centrów niemieckich. Przekrój prowadzonych ćwiczeń zapewnia zdobycie umiejętności montażu różnego rodzaju rusztowań począwszy od rurowo złączkowych po systemowe ramę i moduł, w różnych konfiguracjach i zastosowaniach z uwzględnieniem prawidłowego zagospodarowania i zabezpieczania strefy montażu, sposobu składowania, transportu oraz segregowania elementów rusztowania.Przykłady konstrukcji budowanych podczas szkolenia w Centrum szkoleniowym w Dortmundzie

W toku prac Grupy Roboczej wspólnie wypracowano i zaakceptowano podział w zakresie niezbędnych minimalnych kwalifikacji przy montażu/demontażu rusztowań jakie UEG będzie postulowało jako minimalnych i niezbędne:

dortmund_8.jpg (60839 bytes) dortmund_7.jpg (23581 bytes)

Taki podział po pierwsze wpisuje się w podjęte działania PIGR w zakresie szkoleń osób nadzoru czyli opracowanego i wdrożonego kursu na Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań jak i wspiera postulowaną przez środowisko potrzebę, wcześniejszego przygotowania do zawodu montera rusztowań, osób w charakterze pomocnika montera, po to aby miały szansę przejścia niezbędnej praktyki i zdobyć doświadczenie w tym zawodzie.

"Practical Guide of the UEG" - Przewodnik dobrych praktyk UEG

Od początku powstania, jednym z podstawowych celów jaki przyświecał UEG było i jest opracowanie wspólnych europejskich zasad dotyczących prawidłowej budowy i eksploatacji rusztowań bazującej na indywidualnych krajowych regulacjach w tym zakresie ale promujących minimalne konieczne wymagania ze względów bezpieczeństwa i zasad sztuki budowlanej.

W tym celu członkowie Grupy Roboczej analizowali obowiązujące standardy zawodowe w poszczególnych krajach - członków organizacji i na bazie ich zestawienia oraz szczegółowej analizy powstaje opracowanie - "Practical Guide of the UEG" - Przewodnik dobrych praktyk UEG. Przedmiotem obrad było opracowanie spisu jego treści jak i formy oraz treści zawartości .

Aktualne prace w zakresie normalizacji komitetu CEN/TC 53

Przedmiotem prac Grupy roboczej w zakresie normalizacji była analiza aktualnie prowadzonych prac w komitecie CEN/TC 53, którego celem jest opracowanie norm europejskich w dziedzinie rusztowań, systemów osłonowych, deskowań oraz bezpieczeństwa komunikacji (transportu), a także stworzenia zbioru spójnych europejskich standardów. Normy sporządzane są przez specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Eksperta UEG wspomagają merytorycznie przedstawiciele wszystkich krajów - członków UEG w tym Polski. Standardy CEN/TC 53 zawierają około 25 opracowanych do tej pory prac, z czego około 95 % zostało zakończonych i opublikowanych jako Normy Europejskie (EN).

Symbol Grupy Roboczej (WG)

Numer normy

Tematyka

CEN TC 53

Wszystkie standardy TC 53

Sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

IG

Wszystkie standardy TC 53

Grupa interpretacyjna

WG1

EN 12811-1
EN 12811-2

Rusztowania

WG2

EN 12810-1
EN 12810-2
EN 12811-3

Rusztowania elewacyjne wykonane z elementów prefabrykowanych

WG3

EN 74-1
EN 74-2
EN 74-3

Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach

WG4

EN 1004
EN 1298

Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych

WG5

EN 12813

Wieże nośne wykonane z elementów prefabrykowanych

WG6

EN 12812

Deskowania

WG7

EN 1263-1
EN 1263-2

Siatki bezpieczeństwa

WG8

EN 1065
EN 16031

Regulowane teleskopowe podpory stalowe i aluminiowe

WG9

EN 13331-1
EN 13331-2
EN 14653-1
EN 14653-2

Obudowy ścian wykopów,
Ręczne hydrauliczne układy rozpór do deskowań wykopów

WG10

EN 13374

Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków

WG11

EN 13377

Prefabrykowane belki drewniane do deskowań

WG13

prEN 12811-4

Daszki ochronne rusztowań

WG14

prEN 16508

Konstrukcje osłonowe

ESR H & S

CEN/TR 15563 (CEN Report)

Rekomendacje dla osiągnięcia BHP (raport)

Na spotkaniu przedstawione zostały prace prowadzone aktualnie w trzech grupach roboczych: WG4, WG13 i WG14. Przykładowo grupa WG13 określa wymagania, ogólne metody projektowania konstrukcji oraz badania daszków ochronnych rusztowań wg prEN 12811-4, chroniących pracowników jak również osoby trzecie, przed elementami spadającymi poza zewnętrzną krawędź rusztowania (w czasie pracy osób na rusztowaniu lub przechodzeniu obok rusztowania). Norma będzie miała zastosowanie głównie do daszków ochronnych rusztowań używanych jako miejsce pracy (rusztowań roboczych). Natomiast grupa WG14 pracuje nad projektem normy prEN 16508 określającej wymagania ogólne i metody projektowania konstrukcji przekryć ochronnych (osłon). Jej zakres dotyczyć będzie m.in. dachów podpartych na rusztowaniach.

Opracowanie i grafika: Danuta Gawęcka
Zdjęcia: Danuta Gawęcka i Piotr Kmiecik


Archiwum

Tablica ogłoszeń