Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Forum Rusztowaniowe - Bełchatów 2013

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 7-8 września br. w Bełchatowie, odbyło się kolejne Forum Rusztowaniowe, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami. Partnerem wspierającym organizację spotkania był Oddział Elektrowni Bełchatów, największy nie tylko w Polsce, ale i w Europie obiekt energetyki konwencjonalnej, z tego też powodu na miejsce spotkania wybrano malowniczą miejscowość Bełchatów.

Forum Rusztowaniowe to tradycyjne, cykliczne spotkanie branżowe, które jest okazją do zaprezentowania ważnych zagadnień związanych z budową i użytkowaniem rusztowań, promocją branży i pokazania za każdym razem ciekawych obszarów zastosowania rusztowań. Forum to również okazja do podziękowań Izby za wspólną w danym roku pracę. Tegoroczne spotkanie było dla naszej organizacji szczególnie ważne, bowiem w tym roku Izba obchodzi 15-lecie istnienia. W Forum uczestniczyło blisko 150 osób.

Szczególnymi gośćmi spotkania, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:

z Elektrowni Bełchatów:

 • Pan Stanisław Papuga Dyrektor Techniczny, Pan Józef Kopaczewski Główny Inżynier ds. Inwestycji, Pan Roman Szczęsny Kierownik Wydziału Remontowego oraz Pan Rafał Smejda Inżynier ds. Modernizacji Bloków Elektrowni

z Państwowej Inspekcji Pracy:

 • Pani Minister Małgorzata Kwiatkowska Reprezentująca Głównego Inspektora Pracy Patrona Honorowego Konkursu "Rusztowanie Roku"
 • Okręgowa Inspektor Pracy w Poznaniu, Pani Stanisława Ziółkowska wraz z jej zastępcą Inspektorem, Panem Krzysztofem Dudą
 • Wieloletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Pan Krzysztof Fiklewicz
 • Okręgowy Inspektor Pracy z Okręgu Łódzkiego, Pan Andrzej Świderski

Nasze zaproszenia przyjęli:

 • Przewodniczący ZZ "Budowlani" i Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP Pan Zbigniew Janowski oraz były wieloletni Sekretarz tej Rady Pan Ryszard Rodzoch
 • Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITB, Pan Wiktor Piwkowski
 • Przedstawiciel PZPB, Pan dr Edward Szwarc - Przewodniczący Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku
 • Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IMBiGS, prof. Zbigniew Starczewski oraz Pan dr Andrzej Misztela Kierownik Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych Instytutu oraz Sekretarz Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku
 • Kierownik Pracowni zagrożeń Mechanicznych CIOP, Pani dr Krystyna Myrcha
 • Przedstawiciele z PIIB na czele z Dyrektorem Biura Krajowej Rady, Panem Markiem Walickim, z Łódzkiej OIIB w osobach Przewodniczącego Pana Grzegorza Cieślińskiego, Pani Barbary Malec i Pani Janiny Badowskiej oraz Pana Wiesława Sienkiewicza i Pana Piotra Filipowicza, z Opolskiej OIIB w osobie Pani Anny Rawskiej-Skotniczy
 • Pani dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa z Politechniki Lubelskiej

Sama Izba reprezentowana była przez liczne grono, na czele z Zarządem w osobach jej Prezesa Zenona Sztobryna, V-ce Prezesów Elżbiety Nowickiej-Słowik i Piotra Janowskiego, członków Krzysztofa Gąsiorka, Romana Rogozińskiego, Bogdana Szpilmana oraz Dyrektor Izby p. Danuty Gawęckiej.Zarząd Izby, od lewej: P. Janowski, B. Szpilman, E. Nowicka-Słowik, R. Rogoziński, K. Gąsiorek, Z. Sztobryn

W spotkaniu uczestniczyli członkowie PIGR w kolejności alfabetycznej:

Altrad Mostostal, Dekor-Jan, Delta, Grupa Rubo, Huck, Jagro, Job Transfer, Jota, Layher, Multiserwis Oddział plettac Rusztowania, Olan, Peri Polska, Pionart, Plettac distribution, Pomorze, Altrad Mostostal, Altrad Prymat, Ramirent , Scafom Rux, Ulma, Xervon Polska

oraz firmy rusztowaniowe spoza PIGR:

Geda, Krause, Tractel Polska, Sigma, Interno, Technika bhp i p poż.

Swoją obecnością zaszczycili nas również goście zagraniczni z Niemiec, Norwegii, Czech, Rosji i Ukrainy. Mogliśmy gościć członków Europejskiej Organizacji Rusztowaniowej UEG i jej V-ce Prezydenta Pana Geir Gule oraz Z-cę Sekretarza Generalnego UEG Pana Lothara Bündera, z Czeskiej Izby Rusztowaniowej Pana Jaromira Bubenička, z Rosji Pana Georgija Czyżewskiego, a z Ukrainy Pana Nikolaja Khapuna.

Prasę branżową na spotkaniu reprezentowały wydawnictwa: Forum Budowlane patron medialny Forum Rusztowaniowego, Wydawnictwo Profile-Biznes, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Wydawnictwa: Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa oraz Materiały Budowlane mimo nieobecności wyraziły chęć relacjonowania wydarzenia.

Spotkanie oficjalnie otworzyli, witając wszystkich przybyłych gościprowadzący Forum p. Paweł Kosiński oraz Prezes Izby p. Zenon Sztobryn.Pan Paweł Kosiński


Prezes Izby p. Zenon Sztobryn

Kolejnym elementem części oficjalnej były wystąpienia gości. Głos zabrali:

 • Pani Małgorzata Kwiatkowska
 • Pan Marek Walicki
 • Pan Stanisław Papuga
 • Pan Wiktor Piwkowski
 • Pan Zbigniew Janowski

 Pani Małgorzata Kwiatkowska


Pan Marek Walicki


Pan Stanisław PapugaPan Wiktor PiwkowskiPan Zbigniew Janowski

Z uwagi na fakt podjętych wcześniej zobowiązań zawodowych, nie mogąc osobiście uczestniczyć w Forum, przedstawiciele szeregu instytucji, organów państwowych i organizacji przesłali na ręce organizatorów pisma z podziękowaniami za podejmowaną przez PIGR inicjatywę spotkań dotyczących kluczowych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań i złożyli wszystkim uczestnikom życzenia owocnych obrad. Na ręce Prezesa p. Zenona Sztobryna i Dyrektor Izbyp. Danuty Gawęckiej zostały przekazane listy gratulacyjne, medale i statuetki między innymi z Naczelnej Organizacji Technicznej wręczony przez p. Wiktora Piwkowskiego, Złoty Medal 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych wręczony Izbie przez p. Zbigniewa Janowskiego, życzenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczone przez p. Marka Walickiego oraz okolicznościową statuetkę z Elektrowni Bełchatów wręczoną przez p. Stanisława Papugę.Od lewej: p. Zenon Sztobryn,
p. Wiktor Piwkowski


Od lewej: p. Zbigniew Janowski,
p. Zenon Sztobryn, p. Danuta Gawęcka


Od lewej: p. Marek Walicki,
p. Zenon SztobrynMedal ZZ BudowlaniStatuetka Elektrowni Bełchatów

15 lat PIGR

Po powitaniach i wystąpieniach gości przystąpiono do realizacji programu zaczynając od obchodów 15-lecia istnienia organizacji. Historię powstania organizacji jej cele, obszary działalności, dokonania oraz plany przedstawiła przy pomocy w tym celu przygotowanej prezentacji Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka. Był to skrót, bogato zilustrowany,ważniejszych wydarzeń w życiu Izby.p. Danuta Gawęcka
Dyrektor Izby


Zasłużeni dla branży rusztowaniowej

Niezapowiedzianym punktem programu,który okazał się miłą niespodzianką dla uczestników Forum,było wręczenie medali okolicznościowych PIGR zasłużonym dla branży rusztowaniowej. Medal stanowi formę uhonorowania osób, które wniosły i wnoszą istotny wkład w powstanie, rozwój, budowanie autorytetu Izby i promocję branży budowlano - rusztowaniowej, a także aktywnie uczestniczą w pracach PIGR, wspierając jej inicjatywy.

Decyzją Zarządu PIGR medale przyznano:

z poza Izby:

 • Edwardowi Szwarcowi
 • Andrzejowi Miszteli

z PIGR:

 • Jarosławowi Bieniowi
 • Dariuszowi Gnotowi
 • Jacku Grodeckiemu
 • Piotrowi Kmiecikowi
 • Piotrowi Kraszkiewiczowi
 • Elżbiecie Nowickiej-Słowik
 • Zenonowi Sztobrynowi

 Od lewej: p. E. Szwarc, P. Janowski
i D. Gawęcka


Od lewej: p. D. Gawęcka, A. Misztela


Od lewej: p. D. Gawęcka, p. J. Bień


p. Dariusz Gnot


Od lewej: p. J. Grodecki, p. P. Janowski


Od lewej: p. P. Kraszkiewicz,
p. D. Gawęcka


Od lewej: p. P. Janowski,
p. P. Kmiecik


Od lewej p. P. Janowski
p. E. Nowicka-Słowik


Od lewej: p. Z. Sztobryn, P. Janowski

Finał IV Edycji konkursu Rusztowanie Roku

Uroczystym elementem Forum był Finał IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Rusztowanie Roku nad którym Honorowy Patronat sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Idea Konkursu powstała w wyniku chęci promowania przez środowisko rusztowaniowe zrzeszone w PIGR dobrych i bezpiecznych praktyk zarówno w zakresie produktów jakimi są konstrukcje rusztowań jak i technologii budowy tych konstrukcji. W swoim zamierzeniu Konkurs ma poprzez laureatów podnieść prestiż branży oraz pomóc startującym w nim firmom, poszczególnym pracownikom w ich działalności i karierze zawodowej.

Zamierzeniem organizatorów Konkursu jest aby firmy i ich pracownicy - laureaci Konkursu mieli możliwość wykorzystania wyników Konkursu w swojej działalności rynkowej i zawodowej. Początkowo konkurs obejmował trzy kategorie: Realizacja, Produkt, Montażysta. W IV edycji opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, Kapituła Konkursu postanowiła poszerzyć kategorię Produkt oraz nadać jej nową nazwę Technologie i Bezpieczeństwo. Zmiany mają na celu oprócz innowacyjności produktu promować również wpływ produktu na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko w rozumieniu wyrobu ale także w zakresie nowych technologii np. montażu lub innych wykorzystywanych przy budowie jak i eksploatacji rusztowań.

Więcej informacji o konkursie i jego IV edycji znajduje się na stronie: (IV Edycja)

Niezwykle interesujące było przemówienie Pani Minister Małgorzaty Kwiatkowskiej, która podkreśliła dużą rolę konkursu w rozwoju i kształtowaniu pozytywnego wizerunku branży oraz w promowaniu bezpieczeństwa. Wyraziła również swoją radość z faktu, iż jako Państwowa Inspekcja Pracy stali się patronem konkursu. Następnie głos zabrał Przewodniczący Kapituły Pan dr Edward Szwarc, podkreślając bardzo wysoki poziom tegorocznego konkursu. Zwrócił również uwagę na burzliwe dyskusje członków Kapituły podczas wyboru najlepszych, gdyż poziom był niezwykle wyrównany.Pani Minister Małgorzata Kwiatkowska


Przewodniczący Kapituły Konkursu
p. Edward Szwarc

Nominowanych do II etapu Konkursu zaprezentowałaPani Danuta Gawęcka. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego dr Edwarda Szwarca, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii I "Rusztowanie"

Miejsce 1 i nagrodę "Złotego Kuplunga"
dla firmy:
Multiserwis Sp. z o.o.
Oddział plettac Rusztowania

 

Miejsce 2 ex aequo i nagrodę "Srebrnego Kuplunga"
dla firm:
Rubo-Serwis Sp. z o.o.
oraz
Xervon Polska Sp. z o.o.

 

Miejsce 3 ex aequo i nagrodę "Brązowego Kuplunga"
dla firm:
Peri Polska Sp. z o.o.
oraz
Ramirent S.A.

W kategorii II Technologia i bezpieczeństwo

Miejsce 1 ex aequo i nagrodę "Złotego Kuplunga"
dla firm:
Layher Sp. z o.o.
Oraz
Peri Polska Sp. z o.o.

 

Wyróżnienie dla firmy
PIONART

W III kategorii "Monter"

Miejsce 1 i nagrodę "Złotego Kuplunga"
dla
Pana Romana Pieca
z firmy Multiserwis Sp. z o.o.
Oddział plettac Rusztowania

 

Miejsce 2 i nagrodę "Srebrnego Kuplunga"
dla
Pana Dariusza Sylwestra Krukiewicza
z firmy Ramirent S.A.

 

Miejsce 3 i nagrodę "Brązowego Kuplunga"
dla
Pana Marka Fronia
z firmy Multiserwis Sp. z o.o.
Oddział plettac Rusztowania

Statuetki i nagrody w poszczególnych kategoriach w imieniu Laureatów i wyróznionych odbierali przedstawiciele poszczególnych firm.
Laureaci IV edycji Konkursu "Rusztowanie Roku"

Obszerny materiał dotyczący laureatów będzie umieszczany sukcesywnie na stronie internetowej Izby.

Podczas trwania Forum dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się stoisko ekspozycyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciel PIP w osobie Pana Inspektora Tomasza Przybyła z Inspektoratu w Piotrkowie Trybunalskim w bardzo profesjonalny, a jednocześnie przystępny sposób informował o zasadach bezpieczeństwa pracy, obowiązujących przepisach oraz prowadzonych w tym zakresie akcjach i szkoleniach. Wielu ciekawych informacji można było zaczerpnąć z dostępnych na stoisku periodyków prewencyjno - informacyjnych.

 

 

Fundatorzy nagród:

 
 • PIGR
 • Wydawnictwo - Forum Budowlane
 • Huck Polska
 • Jagro
 • Kuźnia
 • Tractel
 • Wydawnictwo Wiedza i Praktyk

Blok konferencyjny

Blok konferencyjny składał się z dwóch części:

1 część - prezentacje
2 część - wycieczka po Elektrowni

W części pierwszej przedstawione zostały dwie prezentacje:

1. Elektrownia Bełchatów- przedstawiona przez p. Stanisława Papugę Z-ca Dyrektora Oddziału Elektrowni Bełchatów, w której ukazał krótki rys historyczny oraz  obszar działalności.p. Stanisław Papuga
podczas swojej prezentacji

2. Rusztowania w elektrowniach - specyfika robót i zagrożeń przedstawiona przez Pana dr inż. Piotra Kmiecika eksperta PIGR.

Obszar Elektrowni jako obiektu przemysłowego sam w sobie jest szczególnie trudnym obszarem do przeprowadzanie wszelkiego rodzaju prac remontowo budowlanych, a wznoszenie jak i użytkowanie rusztowań wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Biorąc to pod uwagę i fakt, że podesty rusztowań stanowią miejsce pracy szczególnie niebezpieczne, bo na wysokości, to tym bardziej ważnym było podkreślenie specyfiki robót rusztowaniowych w elektrowniach.Przedstawiona w prezentacji analiza statystyk wypadkowości z podkreśleniem kosztów, jakie ponosimy wszyscy, pokazała jak wielką wagę mają te koszty i jak wielka odpowiedzialność ciąży na tych wszystkich, którym został powierzony nadzór. Nasz ekspert poprzez zilustrowanie problemu zdjęciami, zwrócił szczególną uwagę na rolę nadzoru, ponieważ jej brak lub niekompetencja w działaniu to bolący problem na naszym rynku budowlanym.dr inż. Piotr Kmiecik
podczas swojej prezentacji

Druga części bloku, niezwykle interesująca, to zorganizowana przez współgospodarzy wycieczka po wybranych obiektach Elektrowni. Podczas wycieczki każdy znalazł coś interesującego dla siebie, począwszy od informacji typowo fachowych po różnego rodzaju ciekawostki związane z pracą Elektrowni.Wycieczka pogłębiła wiedzę uczestników dotyczącą zagadnień jak niebezpieczne są prace na wysokościach, a jej temat wracał podczas rozmów, co jest dowodem na to, że pozostawiła ona w pamięci naszych gości niezatarte wspomnienia. Uwieńczeniem wycieczki było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Spotkanie integracyjne

Biesiada stanowiła nieoficjalny, acz nieodzowny element Forum Rusztowaniowego. Impreza miała na celu przede wszystkim zintegrować uczestników w miłej i rodzinnej atmosferze przy grillu oraz w przepięknej scenerii z jeziorem w tle. Mogliśmy usłyszeć zespół, który tworzył wspaniałą atmosferę, porywając wszystkich do zabawy znanymi utworami. Nikt nie pozostał obojętny, niektórzy szaleli na parkiecie, pozostali rytmicznie kołysali się tworząc typową atmosferę polskiej biesiady.

Miłą niespodzianką imprezy było wręczenie Izbie przez p.Wiesława Wójcika Prezesa Zarządu Profile-Biznes Złotej Kielni za 15 lat pełnej sukcesów działalności. Wyróżnienie i gratulacje odebrał osobiście Prezes Izby p. Zenon Sztobryn oraz Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.Od lewej W. Wójcik, Z. Sztobryn, D. Gawęcka


Złota Kielnia

Tegoroczna impreza była urozmaicona o liczne konkursy i zabawy. Najwięcej radości i emocji dostarczył wszystkim konkurs, w którym uczestnicy musieli postawić stabilną konstrukcję rusztowania z kilku słomek. Zwycięskie drużyny mogły wywalczyć medale 15-lecia PIGR oraz nagrody pocieszenia. Uczestnicy mogli zmierzyć się również w konkurencjach "z jakiego filmu jest ta melodia" oraz na "refleks i orientację". Wszystkie zabawy dostarczyły wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń, które do dzisiaj miło wspominamy.

Punktem kulminacyjnym biesiady był przepyszny tort, który wjechał krótko przed północą i skupił uwagę wszystkich gości. Wszyscy z wielką przyjemnością ustawiali się w kolejce, a niejeden z gości wracał prosząc o dokładkę. Jak przystało na prawdziwe urodziny, tort stał się symbolicznym posumowaniem minionych piętnastu lat działalności Izby. Stał się również przyczynkiem do wspomnień oraz bardzo wielu nostalgicznych i zabawnych opowieści.

 

 

 

 

 

 

 

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Forum na każdym etapie przygotowania, a w szczególności:

 • Partnerowi Wspierającemu - Oddziałowi Elektrowni Bełchatów:Panom Stanisławowi Papudze, Rafałowi Smejdzie, Józefowi Kopaczewskiemu, Romanowi Szczęsnemu
 • Wszystkim firmom za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe: Dekor Jan, Layher, Pionart, plettac Rusztowania, Ramirent, Xervon
 • Fundatorom nagród: Wiedza i Praktyka, Forum Budowlane, Huck, Jagro, Kuźnia, Tractel

oraz wszystkim tym, którzy osobiście zaangażowali się w organizację Forum Rusztowaniowego w Bełchatowie.

Serdecznie dziękujemy!

Opracowanie: Kamila Mułkowska, Danuta Gawęcka
Zdjęcia: z archiwum PIGR , Zdzisław Nowicki


Archiwum

Tablica ogłoszeń