Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na Walnym Zgromadzeniu Niemieckiego Zgromadzenia Rusztowaniowego 2013

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 25-27 kwietnia br. w Niemczech, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Niemieckiego Związku Rusztowaniowego Bundesinnung Gerüstbau/Bundesverband Gerüstbau - Bundesfachtagung Gerüstbau 2013. W spotkaniu z ramienia Izby, uczestniczył p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.

Walne Zgromadzenie w tym roku zorganizowano w malowniczej miejscowości Bad Wildungen położonej w rejencji Kassel. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Izb Rusztowaniowych z Polski i Wielkiej Brytanii. W dniu poprzedzającym obrady, tradycyjnie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników, gdzie rozprawiano w licznych grupach o sytuacji na rynku rusztowaniowym w Niemczech, głównie o niskim poziomie cen usług rusztowaniowych.Od lewej: L. Bünder, S. Luther, M. Nachbauer, R. Rogoziński

Oprócz sprawozdań i oceny z minionego roku, jak zwykle uczestnicy mieli okazję dyskutować na różne zawodowe tematy. Bardzo interesujące były wystąpienia przedstawicieli z Centrum Szkolenia Zawodowego (Berufsbildungszentrum) z Dortmundu na temat zakresu kształcenia zawodowego w tematyce montażu i eksploatacji rusztowań. Przedstawiono i udekorowano najlepszych absolwentów nauki zawodu montera rusztowań.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład p. Christophera Ludwika Büglera, znanego konstruktora nietypowych konstrukcji rusztowaniowych. Tegoroczny temat to rusztowania jezdne i przejezdne, scalone specjalne konstrukcje rusztowaniowe. Zorganizowana dyskusja panelowa na ten ciekawy temat zachęciła do ożywionej dyskusji, dzięki której goście z Polski i Anglii mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, a także porównać obowiązujące przepisy w swoich krajach.

Najwięcej jednak emocji wywołała informacja o planach wprowadzenia z dniem 01.08. br. w branży rusztowaniowej płacy minimalnej, która wynosić będzie we wszystkich landach 10.00 Euro/ h (brutto).

Jednym z najważniejszych elementów spotkania było przyjęcie przez członków Walnego Zgromadzenia rezygnacji p. Jörga Bergera, dotychczasowego Prezydenta BVG, który pełnił zaszczytną funkcję przez trzy kadencje (12 lat) i wybranie nowego Prezydenta na następną. Nowym Prezydentem został p. Marcus Nachbauer. Należy nadmienić, iż ojcowie obu panów przez wiele lat pełnili również takową funkcję. Dziękujemy p. Jörgowi Bergerowi za wiele lat współpracy, a nowemu Prezydentowi życzymy wielu sukcesów w dalszym konsekwentnym rozwoju BVG oraz owocnej współpracy z PIGR.Od lewej: K. Johnson , R. Rogoziński, R. James, M. Nachbauer

Opracowanie: Kamila Mułkowska, Roman Rogoziński


Archiwum

Tablica ogłoszeń