Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG 2013

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

ueg_oslo.jpg (45808 bytes)W dniu 24 i 26 października br. w Oslo odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej. Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była norweska organizacja członek UEG (www.bnl.no).

Walne Zgromadzenie w Oslo miało charakter sprawozdawczy. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Martin Angele. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PIGR - Roman Rogoziński, jako reprezentant władz naszej organizacji, Dyrektor Izby Danuta Gawęcka.Uczestnicy obrad WZ UEG 2013

Celem Walnego Zgromadzenia było:

 • przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Prezydium i Sekretariatu Generalnego z działalności organizacji za okresu od 26.10.2012r. do 24.10.2013r., sprawozdania finansowego oraz raportu Komisji Rewizyjnej,
 • głosowanie i udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok 2014,
 • przyjęcie nowych członków,
 • przyjęcia planów i działań organizacji na rok następny.

Jako pierwsze, zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium i Sekretariatu Generalnego. Dominującym elementem tego sprawozdania było podsumowanie podjętych działań i ich efektów:

 • powiększenia grona członków organizacji o kolejnych członków w tym:
 • zmiany reprezentacji Finlandii - do tej pory środowisko rusztowaniowe w UEG reprezentowała firma Teline-Rami Oy aktualnie kraj ten jest reprezentowany przez General Constructors of Finland
 • nowego członka firmę Industrie Spanier i Wiedemann z Luxemburga
 • pięciu członków wspierających:
 • ALTRAD Plettac Assco,
 • MJ-Gerüst,
 • Scafom Rux,
 • Tobler,
 • Nordic Platform
 • powstanie następcy organizacji NORMAPE nazwie SBS (Small Standardowy Biznes), w której UEG poprzez swojego eksperta Afifa El Babę będzie kontynuował udział w pracach CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) w Komicji Technicznej TC 53 ( Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmująca się - tymczasowym wyposażeniem roboczym)
 • prace nad stroną internetową UEG
 • prac Grupy Roboczej Europejskie Regulacje ( GR-ER) skupiające się na zagadnieniach
 • normalizacyjnych
 • opracowania europejskiego przewodnika dobrych praktyk
 

Więcej o pracach grupy roboczej w informacjach z posiedzeń w Dortmundzie i Kolonii.

Sprawozdanie, jak i udzielenie absolutorium Prezydium UEG zostało przez WZ przyjęte jednogłośnie. Podobnie został przyjęty budżet na rok następny.

Posiedzenie GR-ER

Tradycją WZ UEG jest to, że korzystając z obecności wielu osób, na co dzień wykonujących zadania organizacji, drugi dzień to czas na spotkanie robocze. Podczas posiedzenia omówiono:

 • stan prac stowarzyszenia kontynuującego prace NORMAPME SBS w tym stan prac i refleksje z działalności w zakresie standaryzacji z CEN TC 53. Temat ten przedstawił Afif El Baba opisując przebieg ostatnich spotkań członków komisji CEN TC WG 1,2,3,4,13, i 14 w zakresie norm:
a) EN 1004 - Ruchome rusztowania robocze (WG 4)
b) EN 12811-4 - Daszki ochronne rusztowań ( WG 13)
c) pr EN 16508 - Konstrukcje osłonowe (WG 14)
d) EN 12810-1 i 2 - Rusztowania elewacyjne wykonane z elementów prefabrykowanych (WG 2)
e) EN 12811-1 i 2 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy (WG 1)
f) EN 74-2 - Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach (WG 3)
 • aktualne i przyszłe treści przewodnika dobrych praktyk w odniesieniu do użytkowania sprzętu roboczego wynikające z dyrektywy 2001/45/WE i innych dyrektyw
 • układ, nawigacja i treści - strony internetowej UEG


Posiedzenie GR -ER


Reprezentacja PIGR od lewej D. Gawęcka, R. Rogoziński

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy, gorącym aplauzem wyrazili swoje zadowolenie z powodu bardzo sprawnego przebiegu i organizacji spotkania, której podjęła się strona norweska.

Szczególne podziękowania złożono na ręce Geir Gula za jego duże zaangażowanie i wkład osobisty w organizacje zarówno samych obrad jak i zagospodarowanie czasu wolnego i opiekę nad wszystkimi uczestnikami. To on sprawił, że wszyscy uczestnicy WZ UEG mieli okazję poznać kawałek Norwegii - Oslo z jak najlepszej strony i opuścić ten kraj z dobrymi wspomnieniami.

Wycieczka po Oslo


Oslo


Od lewej L. Bünder, D. Gawęcka, R. Rogoziński, M. Angele


Parlament


Muzeum Wikingów


Park Vigelanda


Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej


Nadbrzeże


Muzeum Nobla


Nadbrzeże


Skocznia


Nadbrzeże

 Uczestnicy WZ UEG 2013


Uczestnicy WZ UEG 2013

Archiwum

Tablica ogłoszeń