Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Grupy Roboczej UEG

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 22.07.2013 odbyło się spotkanie ekspertów Grupy Roboczej - Regulacje Europejskie UEG. Spotkanie odbyło się w Kolonii w biurze organizacji UEG. Główny temat spotkania związany był z refleksjami nad normalizacją rusztowań, a szczególnie przyszłej edycji normy EN 1004 (Mobile Access and Working Towers) dotyczącej rusztowań przejezdnych. Dyskusje związane były z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji niektórych punktów normy. Omówiono również plany edycji "Przewodnika dobrych praktyk rusztowaniowych", które zamierza wydać UEG. Przewodnik ten będzie zawierał zbiór wspólnych wymagań dotyczących montażu i użytkowania rusztowań na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo każdy rozdział będzie kończył się odstępstwami od reguł ogólnych, spowodowane przepisami szczególnymi obowiązującymi na terenie każdego z państw członkowskich.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele następujących państw: Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria. Polskę reprezentował przedstawiciel - ekspert PIGR - dr inż. Piotr Kmiecik.

katedra_kolonia_02.jpg (157181 bytes)

Grupa Robocza UEG -piąty od lewej Piotr Kmiecik

Spotkanie poprzedzone było wizytacją katedry w Kolonii, gdzie odbywał się spektakularny demontaż rusztowań podwieszonych na jednej z wież katedry. W celu jego zdemontowania należało użyć specjalistycznego dźwigu. Operacja demontażu rusztowań relacjonowana była w niemieckiej prasie art. w prasie niemieckiej i telewizji.

Opracowanie
Piotr Kmiecik
Zdjęcia archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń